Link Dọa Ma

     
Cái này là một trong ứng dụng hết sức rất siêu kinh dị...để dọa ma ng` khác...,mình sẵn sàng tinh thần trước là sẽ có được MA mở ra nhưng thời gian nó chỉ ra cũng sợ chạy mất hút dép...