Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

     

Giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài xích tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về công ty trong SBT giờ Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác các từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phạt âm là /θ/, giải đáp D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phân phát âm là /θ/, giải đáp A vạc âm là /ð/

3. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D vạc âm là /ð/, câu trả lời B phân phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phân phát âm là /θ/, giải đáp C phân phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phạt âm là /θ/, câu trả lời B vạc âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho mọi từ có âm /θ/, gạch 2 gạch ốp cho những từ bao gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Cách Hủy Gprs Viettel, Mobi, Vina, Vietnamobile ~ Internet Cáp Quang Fibervnn

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Lớp 7 Có Lời Giải Chi Tiết, 60 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7 (Có Đáp Án)

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention lớn the underlined words (Đọc to những câu, để ý những tự được gạch ốp chân)