Phân biệt 2 dd koh và al2(so4)3 mà không dùng thêm hóa chất

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phân biệt 2 dd koh và al2(so4)3 mà không dùng thêm hóa chất

*

*

*

*

giúp mình đối chiếu phân tử cùng nguyên tử1, 4Al + 3O2 2Al2O32,Al + Cl2 AlCl33,2Al(OH)3+3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O4, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O5, Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO46, 4Al + 3O2 2Al2O37, K + Cl2 KCl8,Al(OH)3 + HNO3 Al(NO3)3 + H2O9, 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO210, K2SO4 + BaCl2 2KCl + BaSO411, 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO212, K + H2O KOH + H213, na + H2O NaOH + H214, Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O15, 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4) + 6H2O16, Fe(OH)3 + HCl FeCl3 + H2O

giúp mình phân tích phân tử cùng nguyên tử

1, 4Al + 3O2 2Al2O3

2,Al + Cl2 AlCl3

3,2Al(OH)3+3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O

4, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O

5, Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4

6, 4Al + 3O2 2Al2O3

7, K + Cl2 KCl

8,Al(OH)3 + HNO3 Al(NO3)3 + H2O

9, 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

10, K2SO4 + BaCl2 2KCl + BaSO4

11, 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO2

12, K + H2O KOH + H2

13, na + H2O NaOH + H2

14, Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O

15, 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4) + 6H2O

16, Fe(OH)3 + HCl FeCl3 + H2O


giúp mình phân tích phân tử với nguyên tử1, 4Al + 3O2 2Al2O32,Al + Cl2 AlCl33,2Al(OH)3+3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O4, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O5, Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO46, 4Al + 3O2 2Al2O37, K + Cl2 KCl8,Al(OH)3 + HNO3 Al(NO3)3 + H2O9, 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO210, K2SO4 + BaCl2 2KCl + BaSO411, 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO212, K + H2O KOH + H213, na + H2O NaOH + H214, Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O15, 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4) + 6H2O16, Fe(OH)3 + HCl FeCl3 + H2O


Xem thêm: Bằng Cao Đẳng Nghề Tiếng Anh Là Gì ? Bằng Cao Đẳng Nghề Có Giá Trị Không?

giúp mình đối chiếu phân tử với nguyên tử

1, 4Al + 3O2 2Al2O3

2,Al + Cl2 AlCl3

3,2Al(OH)3+3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O

4, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O

5, Na2SO4 + BaCl2 2NaCl + BaSO4

6, 4Al + 3O2 2Al2O3

7, K + Cl2 KCl

8,Al(OH)3 + HNO3 Al(NO3)3 + H2O

9, 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

10, K2SO4 + BaCl2 2KCl + BaSO4

11, 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO2

12, K + H2O KOH + H2

13, mãng cầu + H2O NaOH + H2

14, Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O

15, 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4) + 6H2O

16, Fe(OH)3 + HCl FeCl3 + H2O


Bài 1: (2,5 điểm):Hoàn thành những phương trình phản nghịch ứng sau: 1. Fe2O3 + teo =2. AgNO3 + Al = Al(NO3)3 + …3. HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + …4. C4H10 + O2 =CO2 + H2O5. NaOH + Fe2(SO4)3 = Fe(OH)3 + Na2SO4.6. FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO27. KOH + Al2(SO4)3 = K2SO4 + Al(OH)38. CH4 + O2 + H2O =CO2 + H29. Al + Fe3O4 = Al2O3 + Fe10.FexOy + teo = FeO + CO2


+FeCl3+b,+NaOH+++FeCl3+------->+Fe(OH)3+++NaCl+c,+KOH+++Al2(SO4)3+----->+Al(OH)3+++K2SO4+Lập+phương+trình+hóa+học+của+mỗi+phản+ứng+và+cho+biết+tỉ+lệ+số...">

Cho sơ đồ dùng phản ứng :

a, sắt + Cl2 ---to-----> FeCl3

b, NaOH + FeCl3 -------> Fe(OH)3 + NaCl

c, KOH + Al2(SO4)3 -----> Al(OH)3 + K2SO4

Lập phương trình chất hóa học của mỗi làm phản ứng và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử , phân tử của các chất vào phương trình


+Fe2O3+++SO2+2/+KOH+++Al2(SO4)3+---->+K2SO4+++Al(OH)3+3/+FeO+++H2+---->+Fe+++H2O+4/+FexOy+++CO+---->+FeO+++CO2+5/+Al+++Fe3O4+----...">

Lập phương trình hoá học của những sơ thiết bị phản ứng sau:1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO22/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)33/ FeO + H2 ----> fe + H2O4/ FexOy + teo ----> FeO + CO25/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + FeVà cho thấy phản ứng như thế nào là phản ứng lão hóa khử ?Chất làm sao là hóa học khử? chất nào là hóa học oxi hóa?Tại sao?


NaNO3+NH3+H2O(NH4)2CO3+NaOH-->Na2CO3+NH3+H2O(NH4)2SO4+KOH-->K2SO4+NH3+H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+NH3+H2ONH4NO3+Ba(OH)2-->BaNO3+NH3+H2OFe2(SO4)3+Ba(NO3)2-->B...">


Xem thêm: Tom: ''You Must Have Had A Very Good Time On Holiday " ", It Was A

lập PTHH theo các sơ trang bị sau:NH4NO3+NaOH-->NaNO3+NH3+H2O(NH4)2CO3+NaOH-->Na2CO3+NH3+H2O(NH4)2SO4+KOH-->K2SO4+NH3+H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+NH3+H2ONH4NO3+Ba(OH)2-->BaNO3+NH3+H2OFe2(SO4)3+Ba(NO3)2-->BASO4+FE(NO3)3Al2(SO4)3+Ba(OH)2-->Al(OH)3+BaSO4Fe(NO3)2+NAOH-->Fe(OH)2+NaNO3Al2O3+HNO3-->Al(NO3)3+H2OFe2O3+HNO3-->FE(NO3)3+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OCO2+Ba(OH)2-->Ba(HCO3)2CO2+Ca(OH)2-->Ca(HCO3)2CO2+NaOH-->NaHCO3NaHCO3+H2SO4-->Na2SO4+CO2+H2OBa(HCO3)2+HCl-->NaCl+CO2+H2OBa(HCO3)2+H2SO4-->BaSO4+CO2+...

lập PTHH theo các sơ đồ gia dụng sau:NH4NO3+NaOH-->NaNO3+NH3+H2O(NH4)2CO3+NaOH-->Na2CO3+NH3+H2O(NH4)2SO4+KOH-->K2SO4+NH3+H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+NH3+H2ONH4NO3+Ba(OH)2-->BaNO3+NH3+H2OFe2(SO4)3+Ba(NO3)2-->BASO4+FE(NO3)3Al2(SO4)3+Ba(OH)2-->Al(OH)3+BaSO4Fe(NO3)2+NAOH-->Fe(OH)2+NaNO3Al2O3+HNO3-->Al(NO3)3+H2OFe2O3+HNO3-->FE(NO3)3+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OCO2+Ba(OH)2-->Ba(HCO3)2CO2+Ca(OH)2-->Ca(HCO3)2CO2+NaOH-->NaHCO3NaHCO3+H2SO4-->Na2SO4+CO2+H2OBa(HCO3)2+HCl-->NaCl+CO2+H2OBa(HCO3)2+H2SO4-->BaSO4+CO2+H2OBaCO3+HCl-->baCl2+CO2+H2O