Khi Đánh Số Trang Của Một Quyển Sách Người Ta Thấy Trung Bình Mỗi Trang Phải Dùng 2 Chữ Số

     
*

Khi đánh trang của một quyển sách, người ta thấy trung bình từng trang buộc phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Giúp em với các anh chị


*

Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, từng trang được đánh bởi một chữ số.

Bạn đang xem: Khi đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi vì hai chữ số.

Để trung bình mỗi trang đánh được do hai chữ số thì số trang được đánh bởi tía chữ số phải thông qua số trang được đánh vị một chữ số. Vậy có 9 trang được đánh bởi ba chữ số.

Số trang của cuốn sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )

Đáp số: 108 trang


*

giúp bản thân với:

khi đánh trang của một quyển sách, tín đồ ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó từng nào trang?


Khi đặt số trang của một quyển sách fan ta thấy trung bình cố gắng mỗi trang yêu cầu dùng 2 chữ số .Hỏi cuốn sách đó gồm bao nhiêu trang.

Giải 

 Từ trang 1 mang lại trang 9 bao gồm số trang là: ( 9 - 1 ) :1 + 1 = 9 ( trang ) từ trang 10 cho trang 99 có số trang là: ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang ) Để trung bình mổi trang của quyển sách được sử dụng 2 chữ số để tấn công thì số trang có 3 chữ số phải thông qua số trang có một chữ số là 9. Quyển sách tất cả số trang là: 99 + 9 = 108 ( trang ) 


Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, từng trang được đánh vày một chữ số.

Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh vị hai chữ số.

Để trung bình từng trang đánh được bởi vì hai chữ số thì số trang được đánh bởi bố chữ số phải thông qua số trang được đánh vày một chữ số. Vậy gồm 9 trang được đánh bởi bố chữ số.

Số trang của cuốn sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )

Đáp số: 108 trang


Khi tiến công trang của một quyển sách, tín đồ ta thấy từng trang buộc phải dùng vừa phải 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang ?


Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, mỗi trang được đánh vì một chữ số.

Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi vì hai chữ số.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Hình Thành Các Vùng Chuyên Canh Là Gì ?= Từ Điển Tiếng Việt Chuyên Canh

Để trung bình mỗi trang đánh được vì hai chữ số thì số trang được đánh bởi tía chữ số phải bằng số trang được đánh vị một chữ số. Vậy bao gồm 9 trang được đánh bởi ba chữ số.

Số trang của cuốn sách là:

99 + 9 = 108 ( trang )

Đáp số: 108 trang


Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, từng trang được đánh vì một chữ số.

Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, từng trang được đánh bởi hai chữ số.

Để trung bình mỗi trang đánh được do hai chữ số thì số trang được đánh bởi ba chữ số phải ngay số trang được đánh vì một chữ số. Vậy gồm 9 trang được đánh bởi cha chữ số.

Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )

Đáp số: 108 trang


Các trang có 1 chữ số từ là 1 đến 9 có: 9 - 1 + 1 = 9 (trang)

Các trang bao gồm 2 chữ số tự 10 mang lại 99 có: 99 - 10 + 1 = 90 (trang)

Để trung bình cùng mỗi trang bao gồm 2 chữ số thì số trang tất cả 3 chữ số phải ngay số trang có 1 chữ số.

Tổng số trang của cuốn sách là: 9 + 90 + 9 = 108 (trang)

Đáp số: 108 trang


Khi khắc số trang của một quyển sách. Người ta thấy trung bình từng trang đề xuất dùng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó tất cả bao nhiêu trang.


khi đặt số trang của một cuốn sách , bạn ta thấy trung bình mỗi trang bắt buộc dùng hai chữ số . Hỏi cuốn sách đó bao gồm bao nhiêu trang


Các chữ số từ là 1 => 9 ; từng số được tấn công bởi 1 chữ số.

Các chữ số trường đoản cú 10 => 99 ; mỗi số được đánh bởi 2 chữ số.

Xem thêm: Con Đến Từ Hành Tinh Nào Mùa 2 Tập 11, Running Man (Chương Trình Truyền Hình Việt Nam)

Ta thấy TBC số chữ số dùng để đánh là 2 nhưng tất cả 9 số lại được đánh vị 1 chữ số yêu cầu ta có:

Số số trang của cuốn sách là:

99 + 9 = 108 (trang)

Đ/s : 108 trang


Khi đặt số trang của một quyển sách, bạn ta thấy trung bình từng trang đề xuất dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó gồm bao nhiêu trang?


từ trang 1 cho trang 9 bao gồm số trang là

( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang )

từ trang 10 mang lại trang 99 gồm số trang là :

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )

để trung bình mỗi trang của cuốn sách dược cần sử dụng 2 chữ số để đánh hì số trang gồm 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9 

Quyển sách gồm số trang là :

99 + 9 = 108 ( trang )

chúc chúng ta học tốt k cho bạn nha


từ 1 - 9 tất cả 9 số hạng , 9 chữ số

từ 10 - 99 gồm số số hạng là : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( so hang )

để trung bình mỗi trang có 2 chữ số thì trang có 3 chữ số đề xuất = số trang có một chữ số

quyển sách đó bao gồm số trang là : 9 + 9 + 90 = 108 ( trang )

chúc các bn học tập tốt


Khi khắc số trang của một quyển sách, tín đồ ta thấy trung bình mỗi trang cần dùng nhì chữ số. Hỏi cuốn sách đó bao gồm bao nhiêu trang?


Từ 1 mang lại 9 gồm số trang :

( 9 - 1) : 1 + 1 x 1 = 9 (trang)

Từ 10 mang lại 99 có số trang : 

( 99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang)

Trung bình từng trang 2 chữ số thì số trang gồm 3 chữ số phải ngay số trang có 1 chữ số :

Vậy cuốn sách đó có số trang là :

99 + 9 = 108 (trang)


Khi tiến công trang của quyển sách, bạn ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?


Các trang có một chữ số từ là 1 đến 9 có:

9 - 1 + 1 = 9 (trang)

Các trang gồm 2 chữ số trường đoản cú 10 mang lại 99 có:

99 - 10 + 1 = 90 (trang)

Để trung bình cùng mỗi trang tất cả 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải ngay số trang có một chữ số.

Tổng số trang của quyển sách là:

9 + 90 + 9 = 108 (trang)

Đáp số: 108 trang


Khi tấn công trang của 1 quyển sách người ta thấy trung bình mỗi trang buộc phải dùng 2 chữ số . Hỏi cuốn sách đó tất cả bao nhiêu trang


Từ trang 1 đến trang 9 sử dụng 1 chữ số

Từ trang 10 mang lại trang 99 sử dụng 2 chữ số

Từ trang 100 mang lại trang 999 cần sử dụng 3 chữ số

Vì trung bình mỗi trang đề xuất dùng 2 chữ số yêu cầu từ trang 100 phải bù 9 chữ số mang đến trang 1 cho 9

Vậy số trang của cuốn sách là 108 trang

Like nha