In order to và so as to

     

In order to cùng So as to là 1 trong những cấu tạo ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu tạo này gặp trong những bài bài thi cũng giống như trong những cuộc hội thoại mặt hàng ngày. Vậy làm thế nào để thực hiện cặp cấu tạo này hiệu quả và thuần thục nhất. Hãy thuộc Step Up tìm hiểu chi tiết về kết cấu chỉ mục đích này tức thì trong bài viết nhé.

Bạn đang xem: In order to và so as to


1. In order to cùng So as to trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to” đầy đủ mang nghĩa là “để, để mà”. Được dùng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục tiêu của hành vi đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go khổng lồ the office on time. = He got up early so as to go to the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để mang đến văn phòng đúng giờ.)

=> vào trường hòa hợp này, việc “thức dậy sớm” có mục đích là nhằm “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Bởi vì đó, ta áp dụng “in order to” hoặc “so as to” để mô tả ý nghĩa trên.

Do chân thành và ý nghĩa ngữ pháp vào câu, kết cấu in order to với so as to lớn còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục tiêu của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung rất chuyên cần để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to cùng with an aim of rất nhiều đi sau vì chưng V-ing, tuy nhiên hãy để ý tới giới tự trong giờ đồng hồ Anh đi cùng với 2 kết cấu này để không mắc phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi vẫn tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua laptop mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền.)

5. Bài tập thực hành cho kết cấu In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài xích tập áp dụng là một phương pháp hiệu quả với người học giờ Anh. Vì chưng vậy hãy cùng làm bài tập sau để nuốm trọn kiến thức và kỹ năng về cấu tạo in order to với so as to nhé.

Bài 1: Viết lại phần lớn câu sau áp dụng in order khổng lồ hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want khổng lồ visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Sinh Thần Cương - Đọc Truyện Lâm Xung Thủy Hử

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính because he wanted to give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants khổng lồ become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not khổng lồ feel cold. He bought a new máy tính xách tay in order to/so as to give it to his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to lớn get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào nơi trống đam mê hợp.

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Tiếng Anh Là Gì ? Thời Khóa Biểu

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to lớn bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend & I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to