Img là gì

     

Trình ưng chuẩn hỗ trợ

*
*
*
*
*
*

*

Không được cung cấp trong DTD Strict

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
onclickCode scriptonclick="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy khi click chuột.

Bạn đang xem: Img là gì

ondblclickCode scriptondblclick="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy lúc double click chuột.
onmousedownCode scriptonmousedown="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy lúc button loài chuột được nhấn.
onmousemoveCode scriptonmousemove="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy khi dịch rời con trỏ chuột.
onmouseoutCode scriptonmouseout="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy khi dịch rời con trỏ chuột thoát ra khỏi thành phần.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Giải Tích 12 Chương 1 Violet, Kiểm Tra 45' Giải Tích 12 Chương 1

onmouseoverCode scriptonmouseover="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy khi dịch chuyển con trỏ chuột dịch rời trên thành phần.
onmouseupCode scriptonmouseup="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy lúc button loài chuột được thả ra.
onkeydownCode scriptonkeydown="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy lúc nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypressCode scriptonkeypress="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy lúc nút trên bàn phím được nhấn với thả ra.

Xem thêm: “Nhất Gái Hơn Hai Trai Hơn Một, Gái Hơn Hai, Trai Hơn Một Là Gì

onkeyupCode scriptonkeyup="https://cameraminhtan.vn/code"https://cameraminhtan.vn/Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.