Hệ số tự do

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

ai thấu

*


Hệ số là một nhân tử của một biểu thức vào toán học, một giá trị mà lại nó lộ diện phía trước hoặc mở ra trong phép nhân cùng với một cực hiếm khác với thường là một số nhưng chưa hẳn biến số.

Bạn đang xem: Hệ số tự do

Ví dụ vào biểu thức:

3x – 5y thì 3 là hệ số của x và 5 là thông số của y.

 


Hệ số của lũy quá 0 của biến gọi là thông số tự do.

VD: 6x5-x3+6x2-2x+2 là 6; -1; 6; -2; 2.

- thông số tự do là: 2

*


Cho a, b, c, x, y, z là các số thực dương khác 1 là log x a , log y b , log z c theo lắp thêm tự lập thành một cung cấp số cộng. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. Log a x = log b y . Log c z log b y − 2 log c z

B. Log a x = log b y . Log c z log b y + 2 log c z

C. Log c z = log a x . Log b y log a x − log b y

D. Log b y = 2 log a x . Log c z log a x + log c z


Tìm thông số chứa x 10 trong triển khai f x = 1 4 x 2 + x + 1 2 x + 2 3 n với n là số từ bỏ nhiên vừa lòng hệ thức A n 3 + C n n - 2 = 14 n

A. 2 5 C 19 10

B. 2 5 C 19 10 x 10

C. 2 9 C 19 10

D. 2 9 C 19 10 x 10


Tìm hệ số chứa x 8 trong triển khai x 2 + x + 1 4 1 + 2 x 2 n thành nhiều thức, biết n là số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu hệ thức 2 C n 2 + 14 3 C n 3 = 1 n .

A.

Xem thêm: Eco Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Nghĩa Của Từ Eco Eco Là Viết Tắt Của Từ Gì Định Nghĩa Của Eco

  256 . C trăng tròn 8

B.  64 C trăng tròn 8

C.  8 C trăng tròn 8

D.  16 C 20 8


Tìm hệ số của x 4 trong khai triển phường x = 1 − x − 3 x 3 n cùng với n là số trường đoản cú nhiên vừa lòng hệ thức C n n − 2 + 6 n + 5 = A n + 1 2

A. 210

B. 840

C. 480

D. 270


Tìm hệ số của x 4 vào khai triển p ( x ) = ( 1 - x - 3 x 3 ) n với n là số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu hệ thức C n n - 2 + 6 n + 5 = A n + 1 2

A. 210

B. 840

C. 480

D. 270


Đặc điểm nào dưới đây không phải là điểm lưu ý của vật vận động rơi từ bỏ do?

A. Chuyển động theo phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống dưới.

Xem thêm: Đề Xuất 5/2022 # 043 Là Mạng Gì, Ở Đâu? Đầu Số 043 Đổi Thành Gì?

B. Chuyển động nhanh dần đều.

C. Tại một vị trí xác định và ở sát mặt đất, hồ hết vật rơi tự do thoải mái như nhau

D. Bí quyết tính vận tốc v = g. T 2


Biết n là số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu 1 . 2 C n 1 + 2 . 3 C n 2 + . . . + n n + 1 C n n = 180 . 2 n - 2 . Số hạng có hệ số lớn số 1 trong khai triển 1 + x n  là

A. 925 x 5

B. 924 x 6

C. 923 x 4

D. 926 x 7


Tìm thông số của số hạng chứa x 10 trong khai triển biểu thức x 3 - 1 x 2 n , biết n là số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu C n 4 = 13 C n n - 2

A. 6435

B. 5005

C. -5005

D. -6435


Tìm hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức Newton 2 x + 1 x 5 n với x > 0, biết n là số tự nhiên và thoải mái lớn nhất vừa lòng A n 5 ≤ 18 A n - 2 4 .