Giúp Tôi Giải Toán Lớp 5

     

Giải Toán lớp 5 (SGK) mang tới những lời giải cụ thể cho từng bài học kinh nghiệm của từng chương trong lịch trình Toán 5. Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 rất dễ hiểu, cụ thể giúp các em ngày càng học xuất sắc môn Toán.

Bạn đang xem: Giúp tôi giải toán lớp 5


Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

Video trả lời giải Toán lớp 5Giải bài xích tập trang 15 SGK Toán 5: rèn luyện chungGiải bài bác tập trang 15, 16 SGK Toán 5: luyện tập chung 2Giải bài bác tập trang 16, 17 SGK Toán 5: luyện tập chung 3Giải bài xích tập trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toánGiải bài xích tập trang 19, đôi mươi SGK Toán 5: rèn luyện Ôn tập và bổ sung về giải toánGiải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toánGiải bài bác tập trang 22 SGK Toán 5: rèn luyện chung 4

Video trả lời giải Toán lớp 5

Video Giải Toán lớp 5 trang 4

Video Giải Toán lớp 5 trang 6

Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: rèn luyện chung

Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài xích 1

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.

Phương pháp giải

Nhân hoặc phân chia cả tử số và mẫu số với một số tự nhiên phù hợp để được phân số gồm mẫu số là 10;100,1000;...

Lời giải chi tiết

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.


Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài xích 2

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.

Phương pháp giải

Có thể viết láo số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần vì sao với mẫu số rồi cộng với tử số tại phần phân số.

- mẫu số bằng mẫu số ở trong phần phân số.

Lời giải chi tiết

a)

*

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.

Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài 3

Viết phân số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 1dm = ... M b) 1g = ... Kilogam c) 1 phút = ... Giờ3dm = ... M 8g = ... Kg 6 phút = ... Giờ9dm = ... M 25g = ... Kg 12 phút = ... Giờ

Phương pháp giải

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, tốt 1dm =

*
m ;

1kg = 1000g, xuất xắc 1g =

*
kg;

1 giờ đồng hồ = 60 phút, hay là một phút =

*
giờ.

Đáp án và lý giải giải bài bác 3:

a)

*

*

*

b)

*

*

*

c)

*

*

*

Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài 4

Viết những số đo độ lâu năm (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Phương pháp giải

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm =

*
m ;

1m = 100cm, xuất xắc 1cm =

*
m.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài 4:

*

*

*

*

Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài xích 5

Đo chiều lâu năm của một tua dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ nhiều năm của sợi dây bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.


Đáp án và trả lời giải bài 5:

+) Ta có: 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 300cm + 27cm = 327cm;

Vậy chiều lâu năm sợi dây là 327cm.

+) 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm =

*
;

Vậy chiều nhiều năm sợi dây là

*
.

+) 3m cùng 27 cm = 3m + 27 cm =

*

Vậy chiều lâu năm sợi dây là

*

Giải bài xích tập trang 15, 16 SGK Toán 5: rèn luyện chung 2

Giải toán lớp 5 SGK trang 15 bài xích 1

Tính

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
.

Phương pháp giải

Muốn cộng những phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số rồi cộng các phân số sau khi quy đồng.

Đáp án và gợi ý giải bài 1:

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
.

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài 2

Tính

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
.

Phương pháp giải

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số các phân số rồi trừ hai phân số sau thời điểm quy đồng.

Đáp án và lí giải giải bài 2:

a)

*

b)

*

c)

*

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài xích 3

Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng:

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Phương pháp giải

Muốn cộng các phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu mã số rồi cộng những phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Đáp án và trả lời giải bài bác 3:

Ta có:

*
.

Vậy

*
.

Vậy chọn giải đáp C.

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài 4

Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;

b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm;

d) 12cm 5mm.

Phương pháp giải

Dựa vào các cách đổi sau:

1m = 10dm, hay 1dm =

*
;

1dm = 10cm, giỏi 1cm =

*
;

1cm = 10mm, tốt 1mm =

*
;

Đáp án và giải đáp giải bài bác 4:

a) 9m 5dm =

*
.

b) 7m 3dm =

*
;

c) 8dm 9cm =

*
;

d) 12cm 5mm =

*
.

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài bác 5

Biết 3/10 quãng con đường AB nhiều năm 12km. Hỏi quãng đường AB dài từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải

- search độ dài của

*
quãng đường ta mang 12km phân chia cho 3.


- kiếm tìm độ dài quãng mặt đường ta mang độ lâu năm của

*
quãng đường nhân với 10.

Đáp án và giải đáp giải bài 5:

Ta có sơ đồ sau

*
 quãng con đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng con đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số 40km

Giải bài xích tập trang 16, 17 SGK Toán 5: luyện tập chung 3

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài 1

Tính

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*

Phương pháp giải:

- Đổi các hỗn số về thành phân số, tiếp đến thực hiện nay phép nhân, phân chia hai phân số như thông thường.

- ý muốn nhân hai phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

- mong muốn chia nhị phân số ta rước phân số trước tiên nhân với phân số thiết bị hai đảo ngược.

Đáp án và hướng dẫn giải bài xích 1:

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.

Giải toán lớp 5 SGK trang 16 bài bác 2

Tìm x

a)

*
;

b)

*
;

c)

*
;

d)

*
.

Phương pháp giải

Xác định phương châm của x vào phép tính rồi tiến hành theo các quy tắc đã học:

- hy vọng tìm số hạng không biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- mong muốn tìm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

- ao ước tìm thừa số chưa biết ta rước tích phân chia cho thừa số vẫn biết.

- ao ước tìm số bị phân tách ta rước thương nhân với số chia.

Đáp án và lý giải giải bài xích 2:

a)

*

x =

*

x =

*

b)

*

x =

*

x =

*

c)

*

x =

*

x =

*

x =

*

d)

*

x =

*

x =

*

Giải toán lớp 5 SGK trang 17 bài xích 3

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm.

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi: 1m = 100cm, hay 1cm =

*
.

Đáp án và gợi ý giải bài xích tập Toán 5 bài xích 3:

a) 2m 15cm =

*

b) 1m 75cm =

*
;

c) 5m 36 centimet =

*
;

d) 8m 8cm =

*
.

Giải toán lớp 5 SGK trang 17 bài 4

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn sót lại là:

A. 180 m2B. 1400 m2C. 1800 m2D. 2000 m2

Phương pháp giải

- diện tích mảnh đất bằng diện tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm 50m (bằng 5 ô vuông) cùng chiều rộng lớn 40m (bằng 4 ô vuông). Để tính diện tích mảnh khu đất ta đem chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

- diện tích s làm bên bằng diện tích hình chữ nhật có chiều lâu năm 20m (bằng 2 ô vuông) cùng chiều rộng lớn 10m (bằng 1 ô vuông). Để tính diện tích s làm công ty ta đem chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng.

- diện tích s làm ao bởi diện tích hình vuông có độ nhiều năm cạnh là 20m (bằng 2 ô vuông). Để tính diện tích s đào ao ta đem cạnh nhân với cạnh.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lý Thuyết Hóa 12 Chương 1 2, Trắc Nghiệm Hóa 12 Chương 1: Este


- diện tích s phần đất sót lại = diện tích s mảnh khu đất - (diện tích đào ao + diện tích làm nhà).

Đáp án và khuyên bảo giải bài xích 4:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất nền là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều lâu năm nhà là 20 m.

Chiều rộng đơn vị là 10 m.

Diện tích đơn vị là: trăng tròn x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh nhiều năm 20m

Diện tích ao là: đôi mươi x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

Khoanh vào B.

Giải bài tập trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 5 trang 18 - bài bác 1

a) Tổng của hai số là 80. Số trước tiên bằng

*
số lắp thêm hai. Tìm nhị số đó.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số thứ nhất bằng

*
số thứ hai. Tìm nhì số đó.

Phương pháp giải

Tìm nhì số theo việc tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của hai số đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Ta tất cả sơ đồ:

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số sản phẩm hai là: 80 – 35 = 45

Đáp số: 35 với 45.

b) Ta tất cả sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số vật dụng hai là: 55 : 5 x 4 = 44

Số trước tiên là: 44 + 55 = 99

Đáp số 99 cùng 44.

Giải Toán lớp 5 trang 18 - bài xích 2

Số lít nước mắm nhiều loại I nhiều hơn nữa số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, hiểu được số lít nước mắm một số loại I cấp 3 lần số lít nước mắm nhiều loại II?

Hướng dẫn giải

Tìm số nước mắm nam ngư mỗi một số loại theo vấn đề tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó.

Đáp án và giải đáp giải bài bác 2:

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại II là: 12 : 2 = 6 (l)

Số lít nước mắm loại I là: 6 + 12 = 18 (l)

Đáp số: các loại I: 18l và một số loại II 6l.

Chú ý:

Khi tính số lít nước mắm nhiều loại II những em có thể viết phép tính như sau:

12 : 2 = 6 (lít)

Khi tính số lít nước mắm loại I những em rất có thể viết phép tính sau:

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Giải Toán lớp 5 trang 18 - bài bác 3

Một sân vườn hoa hình chữ nhật tất cả chu vi là 120m. Chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn vườn hoa đó.

b) tín đồ ta sử dụng

*
diện tích vườn cửa hoa để triển khai lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải

- tra cứu nửa chu vi = chu vi : 2.

- tìm kiếm chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó.

- Tìm diện tích vườn hoa = chiều dài × chiều rộng.

- Tìm diện tích lối đi = diện tích vườn hoa ×

*
.

Đáp án và trả lời giải bài bác 3:

a) Nửa chu vi tốt tổng của chiều dài và chiều rộng là:

120 : 2 = 60 (m)

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Chiều rộng là: 60 : 12 x 5 = 25 (m)

Chiều nhiều năm là: 60 - 25 = 35 (m)

b) diện tích s vườn hoa là: 35 x 25 = 875 m2

Diện tích lối đi là: 875 : 25 = 35 m2

Đáp số: a) 35m với 25 m

b) 35 m2

Giải bài bác tập trang 19, đôi mươi SGK Toán 5: rèn luyện Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải toán lớp 5 SGK trang 19 bài bác 1

Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Có thể giải việc bằng phương pháp rút về đơn vị:

- search số tiền thiết lập 1 quyển vở = số tiền tải 112 quyển vở : 12.

- tra cứu số tiền cài 30 quyển vở = số tiền sở hữu 11 quyển vở × 30.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Mua 1 quyển vở không còn 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 × 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Giải toán lớp 5 SGK trang 19 bài xích 2

Bạn Hà tải hai tá cây bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi các bạn Mai ao ước mua 8 cái cây viết chì như vậy thì đề xuất trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Đáp án và lí giải giải bài xích 2:

Cách 1

Đổi 1 tá = 12 cái

2 tá cây bút chì gồm có: 12 × 2 = 24 (cái)

Mua một chiếc cây bút hết số chi phí là:

30000 : 24 = 1250 (đồng)

Mai cài 8 chiếc bút chì không còn số tiền:

1250 × 8 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Cách 2

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

12 × 2 = 24 (cái)

8 cái cây bút chì gấp 24 cái bút chì số lần là:

8 : 24 =

*
(lần)

Mua 8 cái cây viết chì thì cần trả số tiền là :

30000 ×

*
= 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Giải toán lớp 5 SGK trang trăng tròn bài 3

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt sản phẩm công nghệ nhất cần phải có 3 xe xe hơi để chở 120 học sinh. Hỏi lần thứ hai mong mỏi chở 160 học viên đi tham quan thì nên cần dùng mấy xe pháo ô tô như thế nào?

Phương pháp giải

Có thể giải việc bằng cách thức rút về đối chọi vị:

- kiếm tìm số học sinh mà 1 xe cộ chở được = số học sinh 3 xe chở được : 3.

- tra cứu số xe đợt 2 nên dùng = 160 : số học sinh mà 1 xe chở được.

Đáp án và khuyên bảo giải bài 3:

Mỗi xe hơi chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe hơi để chở học viên đợt thứ hai là:

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.

Giải toán lớp 5 SGK trang đôi mươi bài 4

Một fan làm công trong thời gian 2 ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với tầm trả lương như thế, nếu làm cho trong 5 ngày thì người này được trả từng nào tiền?

Phương pháp giải

Có thể giải việc bằng phương thức rút về solo vị:

- Tính số tiền công trong một ngày = số chi phí công trong hai ngày : 2.

- Tính số chi phí công trong 5 ngày = số chi phí công trong 1 ngày x 5.

Đáp án và gợi ý giải bài 4:

Số chi phí công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 × 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.


Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán

Bài 1 trang 21 SGK Toán 5

10 tín đồ làm hoàn thành một các bước phải không còn 7 ngày. Nay ước ao làm xong các bước đó vào 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức có tác dụng của mỗi người như nhau).

Đáp án và lí giải giải bài xích 1:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: ... Người?

Bài giải

Muốn làm cho xong các bước trong một ngày thì cần:

10 × 7 = 70 (người)

Muốn có tác dụng xong quá trình trong 5 ngày thì cần:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Bài 2 trang 21 SGK Toán 5

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người nạp năng lượng trong trăng tròn ngày, thực tế đã bao gồm 150 tín đồ ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mọi tín đồ như nhau)

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 2:

Tóm tắt

120 người: đôi mươi ngày

150 người: ... Ngày?

Giải

Một người nạp năng lượng hết số gạo kia trong:

20 × 120 = 2400 (ngày)

150 người sẽ nạp năng lượng hết số gạo đó trong:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày

Bài 3 trang 21 SGK Toán 5

Để hút nước ở một chiếc hồ, đề xuất dùng 3 đồ vật bơm thao tác liên tục vào 4 giờ. Vì chưng muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã sử dụng 6 thiết bị bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ đang hút hết nước ở hồ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài bác 3:

Tóm tắt:

3 thứ bơm: 4 giờ

6 đồ vật bơm: ... Giờ?

Giải

6 lắp thêm bơm so với 3 vật dụng bơm thì gấp:

6 : 3 = 2 (lần)

6 lắp thêm bơm hút cạn hết nước hồ sau:

4 : 2 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ.

Bài 1 trang 21 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá chỉ 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền sẽ có. Cũng tương tự số chi phí đó, nếu tải vở với cái giá 1500 đồng một quyển thì bạn đó cài đặt được từng nào quyển vở?

Đáp án và lí giải giải bài xích 1

Số tiền của người đó là:

3000 × 25 = 75 000 (đồng)

Số vở nhiều loại 1500 đồng cài đặt được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Bài 2 trang 21 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một gia đình gồm 3 tín đồ (bố, chị em và một con). Trung bình thu nhập các tháng 800 000 đồng từng người. Nếu gia đình đó gồm thêm một nhỏ nữa mà lại tổng thu nhập của mái ấm gia đình không đổi khác thì bình quân thu nhập hàng tháng của mọi người giảm đi từng nào tiền?

Đáp án và giải đáp giải bài bác 2:

Thu nhập hàng tháng của mái ấm gia đình đó là:

800 000 × 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu gồm thêm một nhỏ nữa thì bình quân thu nhập của mỗi cá nhân sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân của mỗi người giảm đi:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Bài 3 trang 21 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một nhóm 10 bạn trong một ngày đào được 35 m nương. Bạn ta bổ sung thêm 20 người nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mọi người như nhau).

Đáp án và giải đáp giải bài xích 3:

Trong một ngày đôi mươi người đào được:

(35 × 20) : 10 = 70 (m)

Trong một ngày cả đội kia đào được:

35 + 70 = 105 (m)

Đáp số: 105m mương.

Bài 4 trang 21 SGK Toán 5 – Luyện tập

Một xe sở hữu chỉ rất có thể chở được 300 bao gạo, từng bao 50 kg. Nếu hóa học lên xe đó loại bao gạo 75 kilogam thì xe chở được từng nào bao?

Đáp án và khuyên bảo giải bài 4:

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: .. Bao?

Giải

Số ki-lô-gam gạo là:

50 × 300 = 15 000 (kg)

Số bao một số loại 75 kg là:

15 000 : 75 = 200 (bao)

Đáp số: 200 bao.

Giải bài xích tập trang 22 SGK Toán 5: rèn luyện chung 4

Giải toán lớp 5 SGK trang 22 bài 1

Một lớp học gồm 28 học tập sinh, trong các số đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu em nữ, từng nào em nam?

Phương pháp giải

Tìm số học sinh nam, học viên nữ theo câu hỏi tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó.

Đáp án và lí giải giải bài xích 1:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số phái nam là: 28 : 7 × 2 = 8 (em)

Số thiếu phụ là: 28 – 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em phái nam và trăng tròn em nữ.

Giải toán lớp 5 SGK trang 22 bài xích 2 

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều lâu năm gấp 2 lần chiều rộng với hơn chiều rộng lớn 15m.

Phương pháp giải

- tìm kiếm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Đáp án và gợi ý giải bài bác 2:

Ta gồm sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

2 -1 = 1 (phần)

Chiều nhiều năm mảnh vườn hình chữ nhật kia là:

15 : 1 × 2 = 30 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

30 : 2 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(30+15) × 2 = 90 (m)

Đáp số 90 (m)

Giải toán lớp 5 SGK trang 22 bài xích 3

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu như ô tô đó đã đi quãng mặt đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải

Có thể giải câu hỏi bằng phương thức tìm tỉ số:

- kiếm tìm tỉ số thân 100km và 50km.

- 100km vội vàng 50km bao nhiêu lần thì số xăng tiêu thụ lúc đi không còn 100km cũng vội vàng số xăng tiêu thụ khi đi hết 50km từng ấy lần.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài 3:

Tóm tắt:

100 km: 12l

50km: ...l?

Giải

Cách 1

Ô sơn đi 50 km thì tiêu thụ hết:

*

Đáp số: 6l xăng.

Cách 2

100km cấp 50km tần số là:

100: 50 = 2 (lần)

Ô sơn đi 50 km thì tiêu thụ không còn số lít xăng là:

12 : 2 = 6 (lít)

Đáp số: 6l xăng.

Giải toán lớp 5 SGK trang 22 bài 4

Theo dự định, một xưởng mộc đề nghị làm trong 30 ngày, từng ngày đóng được 12 cái bàn ghế thì mới ngừng kế hoạch. Do cách tân kĩ thuật, mỗi ngày xưởng kia đóng được 18 cái bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì dứt kế hoạch?

Phương pháp giải

- Tính tổng số chiếc bàn ghế xưởng đó phải đóng.

Xem thêm: Next Volume Is Required Khi Giải Nén, Một Số Lỗi Tải, Giải Nén Và Cài Đặt Game

- tìm kiếm số ngày ngày dứt ta đem tổng số chiếc bàn ghế xưởng đó phải đóng chia cho số cái bàn ghế từng ngày xưởng thêm vào được theo thực tế.