Cài đặt gói giao diện tiếng việt cho cho windows xp

     
các các bạn xài thử nhé hoàn toàn được việt hóa 95% đấy