Giải Bài Tập Lý Lớp 10

     

Giải bài xích tập trang 106 bài bác 19 quy tắc hợp lực tuy vậy song cùng chiều SGK thiết bị lý lớp 10. Câu 1: phát biểu quy tắc tổng vừa lòng hai lực tuy vậy song thuộc chiều ?...

Bạn đang xem: Giải bài tập lý lớp 10


Bài 1 trang 106 sgk đồ vật lý lớp 10

Phát biểu luật lệ tổng hợp hai lực tuy nhiên song thuộc chiều ?

Hướng dẫn giải:

  a) Hợp lực của nhì lực song song thuộc chiều là 1 lực tuy nhiên song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.

b) giá bán của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá chỉ của nhì lực song song thành những đoạn tỉ trọng nghịch với độ mập của nhị lực ấy.

(eqalign và overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 cr & F_1 over F_2 = d_1 over d_2 cr )

 

Bài 2 trang 106 sgk đồ dùng lý lớp 10

Một fan gánh một thùng gạo nặng trĩu 300N với một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai bạn đó phải đặt ở điểm nào, chịu đựng một lực bởi bao nhiêu? làm lơ trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải:

Gọi O là vị trí đặt của vai.

Áp dụng quy tắc vừa lòng lực tuy nhiên song thuộc chiều ta có:

 Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

P1. OA = P2. OB => (fracP_1P_2) = (fracOBOA) = (frac300200) = (frac32)

=> (fracOBOA) = (frac32) (1)

Mặt khác: AB = OA +OB (2)

(1) và (2) => OA = 40cm với OB = 60cm

*

Bài 3 trang 106 sgk đồ gia dụng lý lớp 10

Hai người tiêu dùng một loại gậy để khiêng một bộ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai fan đi sau 40cm. Bỏ lỡ trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc phù hợp lực tuy vậy song cùng chiều.

Xem thêm: Me Nói Với Anh Mẹ Rất Thuong E, Hợp Âm Đính Ước

 Ta có: P= page authority + PB = 1000N (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

=> (fracP_AP_B) = (fracOBOA) = (frac4060) = (frac23) (2)

(1) và (2) => pa = 600N và PB= 400N

*

Bài 4 trang 106 sgk vật dụng lý lớp 10

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua 1 con mương. Trung tâm của tấm ván giải pháp điểm tựa A 2,4m. Và bí quyết điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà lại tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bởi bao nhiêu?

A. 160N; B. 80N;

C. 120N; D. 60N.

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài xích 3. P = page authority + PB = 240 (1)

PA. GA = PB.GB

=> PB = PA. (fracGAGB)= 2 page authority (2)

(1) cùng (2) => p. = 3 pa => pa =(fracP3)= 80N

Chọn B

 

*

Bài 5 trang 106 sgk đồ gia dụng lý lớp 10

Hãy xác minh trọng trung ương của một bạn dạng phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng lớn 6 cm, bị giảm mất 1 phần hình vuông gồm cạnh 3 cm tại một góc (Hình 19.7)

*

Hướng dẫn giải:

Chia bản mỏng thành nhì phần.

ABCD và BMNQ. Trung tâm của 2 phần này là G1 cùng G2. Ví như gọi trung tâm của bạn dạng lề G thì G vẫn là điểm đặt của đúng theo lực của những trọng lực P1 và P2 của hai phiên bản nói trên.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Giữa Kì 2 Lớp 9 Giữa Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Giữa Hk2 Toán 9

Do trọng lượng của từng tấm tỉ lệ thành phần với diện tích.

Ta có: (fracP_1P_2) = (fracS_1S_2) = (frac6.93.3) = 6