Top #10 thủ tục fillchar trong pascal xem nhiều nhất, mới nhất 6/2022 # top trend

     
Nhập một dãy A (mỗi số chỉ xuất 1 lần) có N (Dữ liệu nhập: tệp tin DAYSO.INP:- dòng 1: 2 số n cùng k bí quyết nhau bởi 1 dấu cách.- mẫu 2: hàng A.Dữ liệu ra: file DAYSO.OUT: Xuất những số thỏa điều kiện trên.Bạn đang xem: Ý nghĩa giấy tờ thủ tục fillchar vào pascaluses crt;var a,b:array of integer; n,j,i,k:integer; f:text;Procedure docf;begin assign(f,"C:DAYSO.INP"); reset(f); i:=0; read(f,n); readln(f,k); While not eof(f) bởi begin inc(i); read(f,a); end; close(f); end;Procedure xuly;beginassign(f,"C:DAYSO.OUT");rewrite(f);FillChar(b,SizeOf(b),0); For i:=1 to lớn n do inc(b>); For i:=1 khổng lồ n vì if (b0) (b>=k) then write(f,i," "); close(f);end;BEGINclrscr;docf;xuly;readln- Hàm Fillchar(x,sizeof(x),i): điền lần lượt các byte của dữ liệu này bởi giá trị byte của i (i được xem là chiếm một byte).Như vậy, so với mảng mẫu mã integer tốt longint (cả số cũng vậy), máy vẫn điền lần lượt các byte của dữ liệu:Fillchar 1=00000001 (1 byte= 8 bit -> phải có đầy đủ 8 chữ số cả 0 và 1).- Sizeof(x): Trả về kích thước của biến trong bộ nhớ.

Bạn đang xem: Top #10 thủ tục fillchar trong pascal xem nhiều nhất, mới nhất 6/2022 # top trend


*

Nhãn:Bài tập Pascal,Kiểu tệp,Pascal mở rộng
*

Unknownnói...

Cheap jordans, wholesale jordan shoes, nike free, cheap nike shoes, cheap jordan, cheap jordans, wholesale jordan shoes for sale, ugg, ugg australia, air jordan shoes, Bags Louis Vuitton, Cheap LV Handbags, Discount LV Handbags, cheap jordan shoes, Cheap Nike jordan shoes, cheap nike jordan shoes, uggs outlet, cheap nike free, discount nike jordans, jordan shoes for cheap, wholesale jordan shoes, ugg soldes, cheap nike không tính tiền run, cheap jordans, Cheap Louis Vuitton Handbags, ugg pas cher, ugg boots, cheap nike air max, Discount Louis Vuitton, uggs on sale

15:17 21 mon 11, 2014
*

Nặc danhnói...

giải ưa thích hộ em đoạn này bí quyết nó vận động ntn?For i:=1 to lớn n vày inc(b>); For i:=1 to n bởi vì if (b0) (b>=k) then write(f,i,' ');

21:14 2 tháng 4, 2016Unknownnói...

Mảng b là mảng khắc ghi số lần đó bạn. Vì chưng dụ mảng a số 2 lộ diện k lần thì cứ mang đến số 2 nghĩa là b thì nó lại tăng b2 lên 1 đến khi đủ k lần thì n write 2 ra

15:45 19 mon 4, 2016Unknownnói...

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 1 Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 1 Mới

Anh em coi đặc điểm này ms đúngprogram baitap276;var f,g:text; n,k:longint; a,b:array of longint; function max(m:longint):longint; var i:longint; begin max:=low(longint); for i:=1 to m bởi if a>max then max:=a; end; procedure xl; var i:longint; begin assign(f,'baitap001.inp'); reset(f); assign(g,'baitap001.out'); rewrite(g); readln(f,n,k); for i:=1 to n vì begin read(f,a); inc(b>); end; for i:=1 khổng lồ max(n) bởi if b>=k then write(g,i,' '); close(f); close(g); end;begin xl;end.//Hacker CM

20:20 6 mon 4, 2017Nặc danhnói...

Đọc đề mình thiếu hiểu biết nhiều ở khu vực mỗi số chỉ lộ diện 1 lần thi vì sao lại đi tìm bộ phận xuất hiện tại k lần ? Ai giải thích dùm mình được k?

16:13 25 mon 3, 2018Unknownnói...

cách này có được ko ạvar n,i,d,k:longint; fi,fo:text; s,x:string; a:array of longint;begin assign(fi,'dayso.inp'); reset(fi); assign(fo,'dayso.out'); rewrite(fo); readln(fi,n); while n begin for i:=1 khổng lồ n vì read(fi,a); readln(fi,k); for i:=1 lớn n bởi begin str(a,x); s:=s+x; end; while length(s)>1 bởi begin d:=0; x:=s; while pos(x,s)>0 vị begin d:=d+1; delete(s,pos(x,s),1); end; if d>=k then writeln(fo,x); end; break; end; if n>=40 then write(fo,'Nhap n close(fi); close(fo);end.

Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa File Vcf Metadata Editor: Change Vcf Properties Online

Các chúng ta có thể cho minh biết mình viết doạn chương trình này sai nơi nào? bài 1: con số số Fibonaci – CFIBO.* (6 điểm)"Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ hàng tháng đẻ được một song thỏ con(cũng tất cả một thỏ đực với thỏ cái); một song thỏ con, khi tròn 2 mon tuổi, sau từng tháng đẻra một đôi thỏ con, và quá trình sinh cứ nạm tiếp diễn. Hỏi n tháng có bao nhiêu song thỏ, nếuđầu năm gồm một đôi thỏ sơ sinh? Đó là câu chuyện vui về số Fibonaci, số này được định nghĩanhư sau:- f(0) = 0.- f(2) = f(1) = 1.- f(n)= f(n-1) +f(n-2) với n > 2.Yêu cầu: đến hai số nguyên dương A cùng B, Tính số lượng số Fibonaci có giá trị trongđoạn .Dữ liệu vào: trường đoản cú tập tin văn bản CFIBO.INP bao gồm hai số nguyên dương A cùng B cáchnhau tối thiểu một khoảng chừng trắng (0 ≤ A ≤ B ≤ 2*1010).Kết quả: ghi ra tập tin văn bản CFIBO.OUT một vài nguyên tốt nhất là con số sốFibonaci có giá trị trong khúc .CFIBO.INP CFIBO.OUT2 10 4Giải thích: các 4 số Fibonaci f(3)=2, f(4)=3, f(5)=5 với f(6)=8 thỏa.Đây là bài bác làm của mình:program bt;uses crt;var i,d,a,b:integer; c:arrayof integer; t,f:text;beginclrscr;assign(t,'cfibo.inp');reset(t);assign(f,'cfibo.out');rewrite(f);read(t,a,b);d:=0;c:=0;c:=1;for i:=2 to lớn b vì c:=c+c ;for i:=1 to lớn b vì if (c>=a) và (cwrite(d);readlnend.