Fexoy + h2so4 đặc nóng

     

Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến hóa của vật dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học đôi khi được hotline là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là ước nối các ngành khoa học tự nhiên khác như đồ dùng lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp cho trung học tập phổ thông, năm thứ nhất nên gồm nhiều bằng hữu mới tới từ những nơi xa hơn vị ngôi trường new lại mọi khi lại xa công ty mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một nhân loại mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang bắt đầu đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã sút giá