Feco3 màu gì

     

- khiến độc lúc liều tạo tử vong có thể xảy ra là từ bỏ 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 mang lại 350 g so với người 70 kg).

Bạn đang xem: Feco3 màu gì

Bạn đã xem: Feco3 kết tủa color gì

Cùng Top lời giải đi kiếm hiểu chi tiết về FeCO3 nhé.

SẮT (II) CACBONAT

- cách làm phân tử: FeCO3.

- Phân tử khối: 116 g/mol.

Xem thêm: Cách Xếp Gạch Làm Bồn Hoa - +99 Ý Tưởng Xây Bồn Hoa Trước Nhà

I. Tính chất vật lí:

- gây độc lúc liều khiến tử vong hoàn toàn có thể xảy ra là từ 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 mang đến 350 g so với người 70 kg).

Nhận biết: sử dụng dung dịch HCl, thấy FeCO3 tan dần, thoát ra khí ko màu.

Xem thêm: Bài Giảng Chí Phèo Phần 2 Tác Phẩm, Giáo Án Bài Chí Phèo

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

II. đặc thù hóa học:

- gồm 2 đặc điểm hóa học tập cơ bản: + đặc thù hóa học tập của muối

+ Tính khử

1. đặc điểm hóa học của muối:

Tác dụng với dung dịch axit:

- Đối với axit không tồn tại tính lão hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + CO2 + H2O

- Đối với axit gồm tính lão hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho thành phầm là các thành phần hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và sinh sản muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

 3FeCO3 + 10HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị nhiệt độ phân hủy:

- vào chân không: 


*

- Trong ko khí:


*

2. Tính khử:


*

III. Trạng thái tự nhiên:

IV. Điều chế:

(1) fe (II) cacbonat có thể được điều chế bằng phản ứng thân hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

(2) fe (II) cacbonat rất có thể được pha trộn từ các dung dịch của muối bột sắt (II); VD như: sắt(II) peclorat, cùng với natri hidrocacbonat, hóa giải cacbon đioxit

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

(3) sắt (II) cacbonat cũng chế tạo thành trực tiếp bên trên các bề mặt thép hoặc sắt tiếp xúc cùng với các dung dịch của cacbon đioxit,

sắt + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

V. Ứng dụng:

- fe cacbonat đã được áp dụng làm chất bổ sung sắt để điều trị triệu chứng thiếu máu.