Đường thẳng song song với trục hoành

     

a) Đồ thị hàm số y = 2x + b cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bởi -3 thì b = -3.

Bạn đang xem: đường thẳng song song với trục hoành

b) gắng x = 1, y = 5 vào hàm số y = 2x + b được:

5 = 2.1 + b b = 3

Bài 24 (tr. 55 SGK) Cho nhị hàm số bậc nhất y=2x+3k và y=(2m+1)x+2k−3.

Tìm đk đối với m và k để thứ thị của hai hàm số là:

a) hai đường thẳng cắt nhau;

b) hai đường thẳng song song cùng với nhau;

c) hai tuyến phố thằng trùng nhau.

Hướng dẫn:

– Tìm đk để hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất: điều kiện a ≠ 0.

– Sử dụng tính chất hai con đường thẳng giảm nhau, tuy nhiên song, trùng nhau:

Hai con đường thẳng: d: y = ax + b cùng d’: y = a’x + b’

d giảm d’ a ≠ a’ 

d // d’ a = a’ cùng b ≠ b’

d ≡ d’ a = a’ với b= b’

Giải:

a) Điều kiện để hàm số y = (2m + l)x + 2k – 3 là hàm số bậc nhất là:

2m + l ≠ 0 m ≠ 

*

Hai mặt đường thẳng y = 2x + 3k với y = (2m + l)x + 2k – 3 cắt nhau khi và chỉ khi: 2m + I ≠ 2 m ≠ 

*

Điều khiếu nại của m là: m ≠ 

*
và 
*

b) hai tuyến phố thẳng y = 2x + 3k với y = (2m + l)x + 2k – 3 tuy vậy song với nhau:

c) hai tuyến đường thẳng y = 2x + 3k và y – (2m + l)x + 2k – 3 trùng nhau khi và chỉ còn khi:

Bài 25 (tr. 55 SGK)

a) Vẽ đồ vật thị của những hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

b) Một con đường thẳng tuy vậy song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm tất cả tung độ bởi 1, cắt những đường thẳng y=

*
+2 và y=
*
+2 theo đồ vật tự tại nhì điểm M cùng N. Tìm kiếm tọa độ của nhì điểm M và N.

Hướng dẫn:

– Đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành Ox và giảm trục tung trên điểm có tung độ bởi b tất cả dạng y = b.

Xem thêm: Cách Đuổi Chim Sẻ Trong Khu Vực Và Dưới Mái Nhà, Cách Để Đuổi Chim

– Hoành độ giao điểm của hai tuyến phố thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ là nghiệm của phương trình: ax + b = a’x + b’

Giải:

a) Đồ thị của hàm số y =

*
+ 2 đi qua hai điếm (0; 2) với (-3; 0).

Đồ thị của hàm số y =

*
+ 2 trải qua hai điếm (0; 2) với (
*
;0)

b) Đường thẳng tuy vậy song vối trục hoành Ox và giảm trục tung trên điểm tất cả tung độ bởi 1 tất cả dạng y = 1.

Toạ độ giao điểm M của con đường thẳng y = 1 và mặt đường thẳng y = 

*
+ 2 là nghiệm của phương trình:
*
+ 2 = 1 x =
*

Vậy M(

*
; 1)

Toạ độ giao điểm N của mặt đường thẳng y = 1 và đường thẳng y =

*
+ 2 là nghiệm cua phương trình:
*
+ 2 = 1 x = 
*

Vậy: N(

*
; 1)

Bài 26 (tr. 55 SGK)

Cho hàm số bậc nhất y=ax−4 (1). Hãy xác minh hệ số a trong từng trường đúng theo sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) giảm đường thẳng y=2x−1 tại điểm bao gồm hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y=−3x+2 tại điểm có tung độ bằng 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Copy Nguyên 1 Trang Trong Word Nhanh Gọn, Đơn Giản

Giải:

a) đưa sử nhì hàm số cắt nhau tại A(

*
;
*
), hoành độ giao điểm là
*
=2, A là giao điểm cần tọa độ A thỏa mãn phương trình hàm số y=2x−1 do đó ta có:

*
= 2.2−1 = 3 ⇒ A(2;3)

Thay tọa độ điểm A vào phương trình (1) ta được:

3 = a.2−4 ⇒ a =

*

b) giả sử nhị hàm số giảm nhau tại B(

*
;
*
), tung độ điểm giảm phương trình (1) là
*
=5, B là giao điểm phải tọa độ của B thỏa mãn phương trình hàm số y=−3x+2 do đó ta có:

5= −3.

*
 + 2 ⇒
*
 = −1 ⇒ B(−1;5)

Thay tọa độ điểm B vào phương trình (1):

5 = −1.a − 4 ⇒ a=−9