Đơn Vị Md Trong Xây Dựng

     
Đơn vị tính md là gì? Hẳn đây là thắc mắc của tương đối nhiều người. Tuy nhiên nó không phía bên trong hệ giám sát quốc tế, nhưng lại có tính áp dụng cao trong đời sống, tuyệt nhất là trong vấn đề tính độ thẩm thấu của gỗ. Vậy cụ thể đơn vị này là gì? cách làm tính ra sao? với làm rứa nào để gửi về đơn vị SI?... Kosago sẽ thuộc bạn đi kiếm lời giải mang đến những sự việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là lưu lượng chiếc chảy qua môi trường (đơn vị tính cm3/s).A: Là diện tích môi trường thiên nhiên (đơn vị tính cm2).