Tiếng anh lớp 4

     

Học tiếng Anh lớp 4 ngày tháng cầm cố nào sao cho không hề thiếu nhất? Đối với các em học viên lớp 4, theo chương trình học sẽ được giới thiệu về chủ đề ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh. Để chắc chắn là rằng các em hoàn toàn có thể sử dụng tháng ngày trong văn nói với văn viết một giải pháp hiệu quả, nội dung bài viết dưới đây cung ứng cho các em vốn tự vựng, phương pháp viết ngày tháng, cùng rất bài rèn luyện để hiểu toàn diện về chủ đề này. Mời những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 về lắp thêm ngày mon và biện pháp đọc

Học giờ Anh lớp 4 ngày tháng nhỏ xíu cần nhớ cách viết tất cả ngày và tháng theo mẫu mã dưới đây. Với mỗi từ vựng đều phải sở hữu cách viết tắt, giải pháp đọc và giải nghĩa đưa ra tiết.

Từ vựng những tháng trong thời hạn (Months of year)

Cách viết với đọc 12 tháng trong năm

*

Từ vựng Viết tắtPhiên âmDịch nghĩa
JanuaryJan./ˈdʒæn.ju.er.i/Tháng 1
FebruaryFeb. /ˈfeb.ruː.er.i/Tháng 2
MarchMar. /mɑːrtʃ/Tháng 3
AprilApr./ˈeɪ.prəl/Tháng 4
MayMay/meɪ/Tháng 5
JuneJun. /dʒuːn/Tháng 6
JulyJul. /dʒʊˈlaɪ/Tháng 7
AugustAug. /ɑːˈɡʌst/Tháng 8
SeptemberSep./sepˈtem.bɚ/Tháng 9
OctoberOct. /ɑːkˈtoʊ.bɚ/Tháng 10
NovemberNov./noʊˈvem.bɚ/Tháng 11
DecemberDec./dɪˈsem.bɚ/Tháng 12

Từ vựng các thứ trong tuần (Days of week)

Cách viết cùng đọc 7 lắp thêm trong tuần

*

Từ vựngViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
MondayMon. /ˈmʌn.deɪ/Thứ 2
TuesdayTue./ˈtuːz.deɪ/Thứ 3
WednesdayWed. /ˈwenz.deɪ/Thứ 4
ThursdayThu. /ˈθɝːz.deɪ/Thứ 5
FridayFri. /ˈfraɪ.deɪ/Thứ 6
SaturdaySat.

Xem thêm: Thần Đồng Đất Việt - Truyện Tranh (Tập 120)

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/Thứ 7
SundaySun. /ˈsʌn.deɪ/Chủ nhật

Từ vựng các ngày trong thời điểm tháng (Dates of month)

Cách viết cùng đọc 31 ngày vào tháng

*

NgàyViết tắtPhiên âmNghĩa
First1st/ˈfɝːst/Ngày mùng 1
Second2nd /ˈsek.ənd/Ngày mùng 2
Third3rd /θɝːd/Ngày mùng 3
Fourth4th /fɔːrθ/Ngày mùng 4
Fifth5th /fɪfθ/Ngày mùng 5
Sixth6th/sɪksθ/Ngày mùng 6
Seventh7th/ˈsev.ənθ/Ngày mùng 7
Eighth8th /eɪtθ/Ngày mùng 8
Ninth9th /naɪnθ/Ngày mùng 9
Tenth10th /tenθ/Ngày mùng 10
Eleventh11th/əˈlev.ənθ/Ngày 11
Twelfth12th /twelfθ/Ngày 12
Thirteenth13th/θɝːˈtiːnθ/Ngày 13
Fourteenth14th /ˌfɔːrˈtiːnθ/Ngày 14
Fifteenth15th /ˌfɪfˈtiːnθ/Ngày 15
Sixteenth16th /ˌsɪkˈstiːnθ/Ngày 16
Seventeenth17th /ˌsev.ənˈtiːnθ/Ngày 17
Eighteenth18th /ˌeɪˈtiːnθ/Ngày 18
Nineteenth19th /ˌnaɪnˈtiːnθ/Ngày 19
Twentieth20th /ˈtwen.t̬i.əθ/Ngày 20
Twenty-first21th/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/Ngày 21
Twenty-second22th /ˌtwen.t̬i ˈsek.ənd /Ngày 22
Twenty-third23th /ˌtwen.t̬i θɝːd /Ngày 23
Twenty-fourth24th /ˌtwen.t̬i fɔːrθ /Ngày 24
Twenty-fifth25th /ˌtwen.t̬i fɪfθ /Ngày 25
Twenty-sixth26th /ˌtwen.t̬i sev.ənθ/Ngày 26
Twenty-seventh27th /ˌtwen.t̬i sev.ənθ/Ngày 27
Twenty-eighth28th/ˌtwen.t̬i eɪtθ/Ngày 28
Twenty-ninth29th/ˌtwen.t̬i naɪnθ/Ngày 29
Thirtieth30th/ˈθɝː.t̬i.əθ/Ngày 30
Thirty-first31th /ˈθɝː.t̬i ˈfɝːst /Ngày 31

Các từ vựng khác liên quan đến thời gian

Đơn vị tính thời gianDịch nghĩa
1 minute = 60 seconds 1 phút = 60 giây
1 day = 24 hours 1 ngày = 24 giờ đồng hồ
1 week = 7 days 1 tuần = 7 ngày
1 month = 28, 29, 30 or 31 days 1 tháng = 28, 29, 30 hoặc 31 ngày
1 year = 365 or 366 days 1 năm = 365 hoặc 366 ngày
1 year = 12 months 1 năm = 12 tháng
1 decade = 10 year 1 thập kỷ = 10 năm
1 century = 100 years 1 thay kỷ = 100 năm

Đơn vị chỉ thời gian Phiên âmDịch nghĩa
Second(s)/ˈsek.ənd/Giây
Minute(s) /ˈmɪn.ɪt/Phút
Hour(s) /aʊr/Giờ
Day(s)/deɪ/Ngày
Week(s) /wiːk/Tuần
Month(s)/mʌnθ/Tháng
Year(s) /jɪr/Năm
Weekend/ˈwiːk.end/Cuối tuần (Thứ 7 và nhà nhật)
Weekdays /ˈwiːk.deɪ/Những ngày vào tuần (Từ thứ hai đến sản phẩm công nghệ 5)

Quy tắc viết thứ, ngày, mon tiếng Anh cho nhỏ bé lớp 4

Viết hoa chữ cái đầu

Các từ vựng về ngày và tháng luôn luôn viết hoa vần âm đầu

Ex:

Monday, Sunday, Tuesday….

January, December, October,...

Sử dụng giới từ bỏ “ON” khi nói về ngày

Khi nói vào ngày nào, cần có giới tự ON đứng trước ngày

Ex:

I go to lớn school on monday

The festival will take place on 2nd of this month

Sử dụng giới từ “IN” khi nói đến tháng (và năm)

Khi nói vào thời điểm tháng nào, cần phải có giới tự IN đứng trước tháng

Ex:

I was born in April

We will visit my grandparents in May

Dùng “ON” khi nói về một ngày dài và tháng

Nếu trong câu vừa bao gồm ngày, vừa có tháng ta thực hiện giới từ “on” phía trước

Ex:

Her birthday is on 2nd March

On 1st December

I was born on 6th April

Cách viết ngày, tháng, năm bằng tiếng Anh

Có nhiều các khác nhau để học viên có thể diễn đạt ngày tháng, năm trong giờ đồng hồ Anh. Bảng sau đây đưa ra một số trong những cách phổ biến để bé nhỏ biết biện pháp viết ngày tháng. Trong đó có sự khác biệt giữa Anh Anh cùng Anh Mỹ (thứ trường đoản cú ngày tháng không giống nhau). Bởi vì vậy chúng ta cần xem xét những bí quyết viết này để rất có thể dễ dàng sử dụng và phân biệt.

Các định dạng ngày tháng

Cách viết theo giờ đồng hồ Anh Anh (British)

Day-month-year

(Ngày - mon - năm)

Cách viết theo giờ Anh Mỹ (American)

Month-day-year

(Tháng - ngày - năm)

Chú ý:

Theo bảng trên, cách sử dụng số 2 cùng 3 sẽ long trọng hơn các cách còn lại

Ở từng quốc gia rất có thể có bí quyết viết ngày tháng không giống nhau. Vậy cách viết ngày tháng, năm như thế nào là chuẩn chỉnh quốc tế?

Học sinh bao gồm thể diễn đạt theo cách chung như sau:

Year - Month - Day


Mẫu câu giờ đồng hồ Anh lớp 4 về ngày tháng

*

Trong một trong những trường hợp, chúng ta cần hỏi về thời gian. Dưới đây là một số mâu câu giúp bé nhỏ hỏi về tháng ngày và phương pháp trả lời ví dụ ra sao.

Hỏi cùng trả lời lúc này là ngày mấy trong tiếng Anh?

Cách hỏiTrả lời

What is the date today? từ bây giờ là ngày mấy?

What date is it today? bây giờ là ngày bao nhiêu

It’s + the + ngày (số đồ vật tự) + of + tháng.

Ví dụ: It’s the Nineteenth of May: Ngày 19 tháng 5

Day of the week + number of the day + Month + year(thứ + ngày + tháng + năm)

Ví dụ: Today is Monday, 12th January, 2022


Hỏi và vấn đáp về ngày sinh nhật trong tiếng Anh

Cách hỏiTrả lời

When is your birthday? Sinh nhật chúng ta vào khi nào

When is her birthday? Sinh nhật cô ấy vào lúc nào?

When is his birthday? Sinh nhật anh ấy vào khi nào?

It’s + in + tháng

Ví dụ: It’s in May (Sinh nhật tôi trong tháng 5)

It’s + on + the + ngày (dùng số sản phẩm tự) + of + tháng

Ví dụ: It’s on the 2nd of January (Sinh nhật tôi vào ngày 2 tháng 1)


Bài tập giờ Anh lớp 4 ngày tháng

Exercise 1: Điền từ đúng chuẩn vào mỗi ô trống bên dưới đây

*

Exercise 2: vấn đáp một số câu hỏi sau

1/ If this month is May. Next month will be ___________

2/ Which day is missing:

Monday, ________ , Wednesday…

3/ August, September, __________ , November

4/ Before March is ____________

Exercise 3: Điền số tương thích vào ô trống sau

November has ___30__ days.

July has _____ days.

October has _____ days.

February has _____ days.

September has _____ days.

April has _____ days.

January has _____ days.

May has _____ days.

June has _____ days.

December has _____ days.

August has _____ days.

March has _____ days.

Xem thêm: 100 Câu Bài Tập Cách Phát Âm Ed Và S/Es (Có Đáp Án), Bài Tập Phát Âm S, Es, Ed Và Trọng Âm (Có Đáp Án)

Exercise 4: Điền vào ô trống trong bảng bên dưới đây

We write We say
12th July
6th April
The first of May
The fifteenth of October
12th Oct

Exercise 5: những tháng sau đây bị viết thiếu, các bạn hãy viết lại tự đúng vào ô trống tương ứng

Jnr _____January____

Fbrry _________

Mrch _________

Prl _________

My _________

Jn _________

Jly _________

gst _________

Sptmbr _________

ctbr _________

Nvmbr _________

Dembr _________

Kết luận

Qua nội dung bài viết trên, cameraminhtan.vn tin chắc hẳn rằng học tiếng Anh lớp 4 ngày tháng với bé xíu trở lên đơn giản dễ dàng hơn lúc nào hết. Để bao gồm thể nâng cấp vốn từ cũng như cách nói trôi chảy không chỉ là giới hạn ở chủ đề ngày tháng, mà lại còn không ngừng mở rộng ra nhiều chủ đề hơn nữa, ba mẹ nên cho nhỏ nhắn học tiếng Anh cùng với cameraminhtan.vn Stories nhé. đọc thêm về lịch trình học thông minh, vị trí cao nhất 1 quả đât tại đây.

kimsa88
cf68