ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TALET

     

Hai đoạn trực tiếp AB với CD điện thoại tư vấn là tỉ trọng với nhì đoạn thẳng $A"B"$ và $C"D"$ nếu bao gồm tỉ lệ thức:

$dfracABCD = dfracA"B"C"D"$ tốt $dfracABA"B" = dfracCDC"D"$.

Bạn đang xem: định lí đảo và hệ quả của định lí talet

2. Định lí Ta-lét trong tam giác

Ví dụ: Ở hình 1 ta gồm $Delta ABC,,,DE//BC $$Rightarrow dfracADAB = dfracAEAC$ với $dfracADDB = dfracAEEC$

*

3. Định lí Ta-lét hòn đảo

*

Ví dụ: $Delta ABC$có (dfracADDB = dfracAEEC Rightarrow DE m//BC) (h.2)

4. Hệ quả của định lí Ta-lét

*

(Delta ABC,DE//BC )(Rightarrow dfracADAB= dfracAEAC = dfracDEBC) (h.2)

Chú ý: Hệ trái trên vẫn đúng cho trường hợp con đường thẳng (a) tuy nhiên song với một cạnh của tam giác và giảm phần kéo dãn dài của hai cạnh còn lại.


*

Ở nhì hình bên trên (Delta ABC) có (BC m//B"C")( Rightarrow dfracAB"AB = dfracAC"AC = dfracB"C"BC.)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ nhiều năm đoạn thẳng, chu vi, diện tích và những tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ trái định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng nhằm tính toán.

Xem thêm: 16000 Đô La Mỹ Sang Đồng Việt Nam (Usd/Vnd), 16000 Usd Đến Vnd

+ Định lý: Nếu một đường thẳng tuy vậy song với 1 cạnh của tam giác và cắt hai cạnh sót lại thì nó định ra trên nhì cạnh đó rất nhiều đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn sót lại thì nó tạo thành thành một tam giác new có cha cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh tam giác đang cho.

Xem thêm: Bài 12 Vật Lí 11 - Giải Bài Tập Vật Lí 11

+ xung quanh ra, ta còn sử dụng đến đặc thù tỉ lệ thức:

Nếu (dfracab = dfraccd)thì ( left{ eginarraylad = bc\dfracac = dfracbd\dfraca + bb = dfracc + dd;,dfraca - bb = dfracc - dd\dfracab = dfraccd = dfraca + cb + d = dfraca - cb - dendarray ight.)

Dạng 2: minh chứng hai mặt đường thẳng song song, chứng minh các đẳng thức hình học.