60 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

     

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 2022-2023 kèm đáp án, bao hàm các đề thi, có kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: 60 đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 2

Đề thi học kì II Toán lớp 2 được soạn theo ngay cạnh với nội dung chương trình vào sách giáo khoa 3 cuốn sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng chế giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt kết quả cao nhất. Mời các thầy cô mua file về nhằm xem khá đầy đủ nội dung, giao hàng cho công tác làm việc biên biên soạn đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 cho lớp và học viên của mình.


Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2022-2023

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sốngII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học với đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một vài yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2


Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia bao gồm số bị chia bởi 40 cùng số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 có bố chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng đường từ nhà Mai mang lại trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép đối chiếu nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ với tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Xem thêm: Hướng Dẫn Trò Chơi Dân Gian: Rồng Rắn Lên Mây Cho Trẻ Mầm Non

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo máy tự từ nhỏ nhắn đến khủng là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào vị trí chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số ngay lập tức trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) quý giá của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400II. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Xem thêm: Tên Các Loại Vi Khuẩn Gram Âm Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết

Câu 1: Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12B. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8C. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3D. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu quý của phép chia tất cả số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10B. 8C. 6D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu phù hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A. B. >C. =

Câu 4: Phép nhân nào sau đây ứng cùng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5B. 5 × 2C. 2 × 2D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kgB. 15kgC. 13kgD. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:

A. 2 và 3B. 3 cùng 6C. 2 và 6D. 2

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130b) 340 – 110c) 190 - 15

Câu 2: Độ dài của đường gấp khúc GNPQ bởi bao nhiêu?

Câu 2: ngăn trên bao gồm 120 quyển sách, phòng dưới gồm 135 quyển sách. Hỏi phòng trên có ít hơn ngăn dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi vỏ hộp bánh bao gồm 4 mẫu bánh. Hỏi 7 vỏ hộp bánh như vậy có toàn bộ bao nhiêu dòng bánh?

Câu 4: Quãng con đường từ tỉnh giấc A cho tỉnh B nhiều năm 53 km, quãng con đường từ thức giấc B mang đến tỉnh C dài 28 km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A mang đến tỉnh C (đi qua tỉnh giấc B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

2. Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)