ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ 2

     

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 được soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 gồm đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22. Qua đó để giúp đỡ các em học sinh ôn tập cùng củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 tất cả trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 trường đoản cú ôn luyện với vận dụng những kiến thức đang học vào bài toán giải bài xích tập toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: đề thi môn toán lớp 4 học kỳ 2

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm coppy với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong các 28 482 919 có giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả 2 với 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích của hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo lần lượt là 12cm với 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số đầu tiên bằng 20, số trang bị hai bởi 2/5 số đồ vật nhất. Trung bình cộng của nhị số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Fan ta trồng cải bắp trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một số trong những có tía chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào phía trái số đó, ta được tổng của số new và số cần tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

*

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào lớn nhất trong những phân số dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn phân số

*
được phân số buổi tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số tương thích để điền vào khu vực chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số phù hợp viết vào ô trống 2☐2 để được số chia hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều dài

*
m và chiều rộng bởi
*
m. Diện tích hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
vừa lòng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ 20 phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): tra cứu trung bình cộng của những số 160, 224, 48 và 300.

Xem thêm: Bắt Đầu Với Windows Media Center Là Gì ? Thông Tin, Link Download, File Hỗ Trợ

Câu 10 (2 điểm): nhị kho chứa tổng số 1520 tấn thóc. Search số thóc của từng kho, biết rằng số thóc của kho sản phẩm công nghệ hai bằng 7/13 số thóc của kho trang bị nhất.

Xem thêm: Hệ Thống Thông Tin Có Mấy Loại, Hệ Thống Thông Tin Là Gì

(Để coi trọn bộ đề thi kèm đáp án, mời download tài liệu về!)

------------------

Ngoài cỗ đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, những em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 tuyệt đề thi lớp 4 kì 2 của những môn Toán lớp 4, giờ đồng hồ Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được tham khảo và lựa chọn lọc. Hi vọng với rất nhiều tài liệu này, các em học sinh sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.