Đề thi môn toán lớp 3 cuối năm

     
Tổng hợp cỗ đề thi Toán học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 có đáp án kèm giải đáp giải cụ thể do đội ngũ chuyên gia biên soạn. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Bạn đang xem: đề thi môn toán lớp 3 cuối năm


Nội dung bài viết

Đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề hàng đầu Đề thi Toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2) Đề toán lớp 3 kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Kì thi học tập kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi bao gồm thống tất cả lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, shop chúng tôi đã dày công tham khảo Bộ đề Toán lớp 3 học kì 2 năm học 2021 - 2022 (Phần 1) tất cả đáp án giúp các em có tác dụng quen với kết cấu đề Toán lớp 3 học kỳ 2 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề trên đây.

Đề thi môn Toán lớp 3 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số tức khắc trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 23 cm.

B. 220 cm.

C. 203 cm.

D. 230 cm.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp rất nhiều lần bán kính

Câu 4: Hình vuông tất cả cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: Kết quả của phép phân tách 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông vắn là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn.

b. Theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé.

Câu 3: Có 30 học viên được xếp thành 5 hàng hồ hết nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D A C C A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

Xem thêm: “ Hãy Cứ Khao Khát Hãy Cứ Dại Khờ ”, Stay Hungry Stay Foolish

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng có số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề thi Toán lớp 3 kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 2: Số bé dại nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3: Hôm ni là máy năm. Hỏi 100 hôm sau là máy mấy vào tuần?

A. đồ vật tư.

B. Sản phẩm công nghệ sáu.

C. Trang bị năm.

D. Thiết bị bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet

B. 12 cm

C. 4 centimet

D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý giá của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 mẫu bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi gồm 40068 dòng bánh cùng các loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C C D B B D

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

40068 dòng bánh cùng một số loại thì xếp được vào số hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Đề toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong những 25 403 là:

A. 5000

B. 50 000

C. 500

D. 50

Câu 2: Số ngay tắp lự sau số 56 789 là :

A. 56 000

B. 56 700

C. 56 780

D. 56 790

Câu 3: Em có 16 viên bi, em chia cho từng bạn 2 viên bi. Sau khoản thời gian chia chấm dứt kết trái số các bạn được phân tách là:

A. 8 bạn, còn quá 1 viên

B. 7 bạn, còn vượt 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng : Đồng hồ chỉ mấy tiếng ?

A. 10 giờ 2 phút

B. 2 giờ 50 phút

C. 10 tiếng 10 phút

D. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

Câu 5: Kết quả phép tính 86149 + 12735 là:

A. 98885

B. 98874

C. 98884

D.98875

Câu 6: Chọn câu trả lời sai

A. Hình vuông vắn có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông vắn đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 7cm, chiều rộng lớn là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật gồm chiều dài là 7cm, chiều rộng lớn là 2cm. Diện tích s hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông vắn đó là 16 cm.

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào vị trí chấm cho thích hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết những số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Hỏi nếu cài 3 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Câu 4: Tìm một trong những biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Xem thêm: Cách Gửi Bài Word Qua Email Trực Tiếp Trong Word Chi Tiết Nhất

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A D D C C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 620, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) 

b) 

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vở có giá tiền là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vở hết số chi phí là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số đó sau khi gấp lên 4 lần thì được

12 x 3 = 36

Số yêu cầu tìm là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu về Bộ đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 (có đáp án) Phần 1 file PDF hoàn toàn miễn phí.