ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 7 HỌC KÌ I

     

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 gồm 6 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: đề thi học kì môn toán 7 học kì i


Bộ đề thi học kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1:

Cộng trừ nhân chia, giá chỉ trị hoàn hảo nhất và lũy thừa của số hữu tỉ.

Biết một vài biểu diễn số hữu tỉ

C(1)

Nắm vững cách tính giá trị tuyệt vời nhất và lũy thừa

C(4;5)

Vận dụng kiến thức vào bài toán tính cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

C(2;3)

Số câu hỏi: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

5

1.25

12.5%

Chủ đề 2:

Tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bởi nhau.

Vận dụng cách làm của tỉ trọng thức nhằm tính

C(12)

Số câu: 1

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ: 2.5%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

Chủ đề 3:

Làm tròn số, căn bậc hai, hàm số cùng đồ thị

Nắm được khái niệm căn bặc hai với tọa độ của một điểm

C(6;10)

Tính được căn bậc nhị của một trong những và có tác dụng tròn số

C(7;11)

Vận dụng kỹ năng và kiến thức vào tính giá trị của hàm số

C(9)

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

1

0.25

2.5%

5

1,25

12.5%

Chủ đề 4:

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

Vận dụng T/c tỉ lệ thành phần thuận nhằm tính quý giá tương ứng

C(8)

Vận dụng T/c tỉ trọng thuận, nghịch để tính giá bán trị tương xứng và giải bài toán thực tế

C(B1;B2)

Số câu: 3

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 32.5%

1

0.25

2.5%

2

3

30%

3

3.25

32.5%

Chủ đề 5:

Hai góc đối đỉnh cùng tổng bố góc vào tam giác.

Vận dụng kiến thức tổng bố góc để tính và đã cho thấy số đo vào tam giác

C(15;17)

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

Chủ đề 6:

Đường thẳng vuông góc, con đường thẳng tuy nhiên song.

Nhận biết được hai đường thẳng tuy nhiên song

C(13)

Hiểu được đặc điểm hai đường thẳng tuy nhiên song

C(14;18)

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Tỉ lệ: 7.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

3

0.75

7.5%

Chủ đề 7:

Trường hợp bằng nhau của tam giác.

Hiểu được khi nào thì hai tam giác bằng nhau và kí hiệu

C(16;19;20)

Chứng minh được nhì tam giác cân nhau và tia phân giác của một góc

C(B3)

Số câu: 4

Số điểm: 2.75

Tỉ lệ: 27.5%

3

0.75

7.5%

1

2

20%

4

2.75

27.5%

Tổng câu: 23

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4

1

10%

9

2.25

22.5%

5

1.25

12.5%

3

5

50%

2

0.5

5%

23

10

100%


Đề chất vấn cuối kì 1 Toán 7 năm 2021

I- TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án theo từng yêu ước câu hỏi.

Câu 1: trong số phân số sau đây, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Câu 2: hiệu quả phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 3: giá trị của x vào đẳng thức

*
là:

A. 1

*

*

D. 7

Câu 4: phương pháp viết làm sao dưới đó là đúng?

A. |-0,55|=0,55

C. |-0,55|=-0,55

B. |0,55|=-0,55

D. -|0,55|=0,55

Câu 5: tác dụng của phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 6: Cách viết nào sau đây không đúng?

*

*

*


Câu 7: nếu như

*
thì
*
 bằng:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 64

Câu 8: Biết đai bác sĩ tỉ lê thuân cùng với đai lương X với những căp giá tri tương xứng trong bảng sau:

x-51
y1?

Giá tri ở ô trống là?

*

*

C. 5

D. -5

Câu 9: đến hàm số

*
. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. F(-1)=0

B. F(-1)=2

*

*

....................

II. Từ bỏ luận

Bài 1: Biết hai đại lượng x và y tỉ trọng nghịch với nhau và khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính quý hiếm của y lúc x = 4; x = -8.

Bài 2: Ba đối kháng vị marketing gốp vốn theo tỉ lệ thành phần 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chia bao nhiêu lãi trường hợp tổng số chi phí lãi là 450 triệu đồng và chi phí lãi được phân tách tỉ lệ thuận với khoản đầu tư đã góp.

Bài 3: mang lại tam giác ABC vuông tại A. Bên trên tia đối của tia AC mang điểm D làm thế nào để cho AC = AD. Bên trên tia đối của tia ba lấy điểm M bất kì. Chứng tỏ rằng:

a) bố là tia phân giác của góc CBD.

..........................

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính trên tập hòa hợp R, vắt được có mang tỉ lệ thức, đặc thù của tỉ trọng thức

Hiểu qui tắc tiến hành phép tính trên tập vừa lòng R để triển khai bài tập tính quý giá biểu thức, tìm x.

Xem thêm: Đáp Án Đề Tiếng Anh Thptqg 2021, Please Wait

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

4

2,0

6

3,0

2. Hàm số cùng đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ trọng thuận, 2đại lượng tỉ trọng nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được khái niệm hàm số với đồ thị.

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch để giải các dạng bài bác tập.

Vận dụng linh hoạt, tính chất của tỉ lệ thành phần thức, dãy tỉ số bằng nhau để triển khai các bài tập khó.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1

1,0

1

1,0

4

3,0

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng tuy nhiên song.

Nhận biết các góc tạo bởi 1 mặt đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết bí quyết vẽ hình, ghi GT-KL. Biết minh chứng hai mặt đường thẳng vuông góc, song song nhờ vào quan hệ giữa vuông góc và tuy nhiên song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc không tính tam giác.

Vận dụng những trường hợp đều nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác đều nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp những kiến thức để chứng tỏ 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

6

3,0

30%

5

3,0đ

30%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

15

10

100%


Đề đánh giá cuối kì 1 Toán 7

PHÒNG GD & ĐT TP ……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài xích 90 phút (không kể thời hạn giao đề)Đề này bao gồm 01 trang

Hãy viết vào bài xích thi chỉ một vần âm in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác minh nào sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đây là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho con đường thẳng c cắt hai đường thẳng a với b và trong các góc tao thành tất cả một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc trang bị thị hàm số

*
 là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá chỉ trị khớp ứng của bọn chúng được cho trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sinh sống ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một công dụng khác

Câu 6. cho

*
*
 biết H=M ; I=N. Để
*
 theo trường hòa hợp góc - cạnh - góc thì nên thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). search x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Mách Nhỏ Cách Chọn Quả Phật Thủ Đẹp, Cách Chọn Phật Thủ Đẹp Để Phát Lộc Cả Năm

Cho đồ thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) khẳng định m;

b) Vẽ thứ thị của hàm số sẽ cho với mức giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên trang bị thi hàm số trên điểm bao gồm tung độ bằng 2 .