ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

     
Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề hàng đầu - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 4

Xem lời giải
Bạn đang xem: đề thi môn tiếng việt lớp 4

Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem lời giải


Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - giờ đồng hồ Việt 4

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 5 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – tiếng Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 7 - Đề thi học tập kì 1 - giờ Việt 4

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải thuật


Đề số 8 - Đề thi học tập kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải
Xem thêm: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6: Phương Pháp Giải Toán 6 Nâng Cao

Đề số cửu - Đề thi học kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số cửu - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem lời giải


Đề số 10 - Đề thi học kì 1 - tiếng Việt 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – giờ đồng hồ Việt 4

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Giải Lesson 2 Unit 4 Lớp 4 Lesson 2 Unit 4 Lớp 4 (Trang 26, 27 Sgk Tiếng Anh 4)

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cameraminhtan.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.