✓ Đề Thi Học Kỳ 2 Lớp 2 Môn Toán

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 là tất cả 6 đề bình chọn học kì 2 lớp 2 bao gồm đáp án với lời giải giành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho khám nghiệm định kì cuối học tập kì II môn Toán sắp tới.

Bạn đang xem: ✓ đề thi học kỳ 2 lớp 2 môn toán


Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm có câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số mập nhất trong những số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) kết quả của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị phân tách và số chia lần lượt là 36 cùng 4. Vậy yêu đương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số tức thì sau của số lớn số 1 có cha chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác bên bao gồm chu vi là:

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần từ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em gồm 32 bạn, cô giáo chia phần lớn thành 4 tổ. Hỏi từng tổ bao gồm bao nhiêu bạn?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm có câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số mập nhất trong số số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) hiệu quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

3: (1 điểm) Số bị phân chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

4: (1 điểm) Số ngay tắp lự sau của số lớn số 1 có cha chữ số là:

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác bên bao gồm chu vi là:

A. 15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, gia sư chia rất nhiều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ bao gồm bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số chúng ta mỗi tổ có là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

Đề bài Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước kết quả đúng nhất:

1. Tác dụng của phép tính 4 x 5 =

A. 9

B. 20

C. 25

D. 15 (mức 1)

2. Công dụng của phép tính 0 x 2 =

A. X = 1

B. X = 2

C. X = 0

D. X = 4 (mức 1)

3. Hình tam giác gồm độ dài những cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm (mức 2)

4. Hiệu quả của phép tính: 30 + 4 x 5 =

A. 16

B. 26

C. 50

D. 30 (mức 3)

5. Số 203 đọc là:

A. Hai không ba

B. Nhì mươi ba

C. Hai trăm linh ba

D. Ba không nhị (mức 1)

6: Số? (M2)

1m = …..cm

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

II. Trường đoản cú luận: (6 điểm) hoàn thành các bài tập sau:

7. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650 (mức 2)

8. Tìm kiếm x:

a) 5 x X = 25

b) x: 4 = 4 (mức 2)

9. Cuộn dây năng lượng điện xanh dài 325 m, cuộn dây năng lượng điện đỏ ngắn lại hơn nữa dây năng lượng điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài từng nào mét?

10: nam có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đầy đủ cho mọi người trong nhà. Bên Nam gồm gồm bố, mẹ, chị, Nam với em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy dòng kẹo?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước công dụng đúng nhất:

1B; 2C; 3A; 4C; 5C; 6C;

II. Tự luận:

7. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650

8. Tìm kiếm x:

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

X = 25 : 5 x = 4 x 4

X = 5 x = 16

9. Cuộn dây điện red color dài là:

325 – 112 = 213 (m)

Đáp số: 213 m

10. Số mẫu kẹọ mọi cá nhân có là:

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Đáp số: 4 mẫu kẹo.

Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh vào đáp án

1. Số 456 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ( 1 điểm)

a. 400 + 60 + 5

b. 400 + 50 + 6

c. 500 + 40

2: chọn dấu >,

TT

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

b

1 điểm

Câu 2

Điền đúng mỗi dấu 0,5 điểm

1điểm

Câu 3

c

1 điểm

Câu 4

a

1 điểm

Câu 5

c

1 điểm

Câu 6

b

1 điểm

II.TỰ LUẬN

Câu 7

Đặt tính cùng tình đúng mỗi PT 0,5 điểm

1 điểm

Câu 8

Đúng lời giải 0,25điểm, phép tính 0,5điểm, đáp số 0,25điểm.

1 điểm

Câu 9

Đúng giải mã 0,5điểm, phép tính , đáp số 1điểm

1,5 điểm

Câu 10

Kết quả 50 cm

0,5 điểm

Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 4

1. Viết số tương thích vào nơi chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

82; 84; 86;………..;………..;…………;…………; 97; 98

2. Viết số hoặc chữ tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

…………………………..

Xem thêm: Giáo Án Địa 12 Bài 11 Giáo Án Địa Lí 12 Bài 11: Thiên Nhiên Phân Hoá Đa Dạng

…………………………….

84

3. Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = …..

b. 14 – 6 = ….

c. 2 + 9 =……

d. 17 – 8 =……

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 – 58

6. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = …….. Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Search x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

7. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Tất cả bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình 8. A. Nhà của bạn Mai nuôi 44 nhỏ gà. Nhà của bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 bé gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi từng nào con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được không ít hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 4

3. Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = 17

b. 14 – 6 = 8

c. 2 + 9 = 11

d. 17 – 8 = 9

4.

a. S

b. Đ

6.

a. A

b. B.

Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 5

1: Số ?

10, 20, 30,…….,……, 60, ……., 80,…….,100.

2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào địa điểm ….. Của từng phép tính

a, 12 – 8 = 5 …….

b, 24 -6 = 18 …….

c, 17 – 8 = 9 ………

d, 36 + 24 = 50………

3: Đặt tính rồi tính:

32 – 25

94 – 57

53 + 19

100 – 59

4: search x:

a, x + 30 = 80

b, x - 22 = 38

5: a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ chúng ta trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Trung tâm đã hiểu 79 trang. Hỏi trung ương còn đề xuất đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

6: Viết tiếp vào nơi chấm

17 giờ hay…….giờ chiều

24 giờ xuất xắc ……..giờ đêm

7: coi tờ kế hoạch tháng 5 sau đây rồi vấn đáp câu hỏi:

Thứ

hai

Thứ

ba

Thứ

Thứ

năm

Thứ

sáu

Thứ

bảy

Chủ

nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 – 5 là máy ………

-Trong tháng 5 có…. Ngày công ty nhật. Đó là đầy đủ ngày ……………..

– Tuần này, đồ vật năm là ngày 17. Tuần trước, trang bị năm là mgày … . Tuần sau, sản phẩm công nghệ năm là ngày….

– Em được nghỉ ngơi học lắp thêm bảy và nhà nhật. Vậy em đi học tất cả ……. Ngày.

8: Viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau

9: Vẽ một mặt đường thẳng với đặt tên mang lại đường thẳng đó.

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 5

1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

2.

a, 12 – 8 = 5 S

c, 17 – 8 = 9 Đ

b, 24 - 6 = 18 Đ

d, 36 + 24 = 50 S

4.

a, x + 30 = 80

X = 80 - 30

X = 50

b, x - 22 = 38

X = 38 + 22

X = 60

6.

17 giờ tuyệt 5 tiếng chiều

24 giờ tuyệt 0 giờ đồng hồ đêm.

Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 6

1: Số tức thì sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

2: Điền lốt >, 397

3. C

4.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Năm 2020, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2020

B

Trên đây, tìm Đáp Án đã reviews tới các em bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2. Kế bên ra, những em bao gồm thể đọc thêm tài liệu môn giờ Việt 2 cùng giải toán lớp 2 nhằm học xuất sắc hơn các chương trình của lớp 2.