ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 8 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022

     

Đề thi học kì 2 Hoá học lớp 8 năm 2022-2023 được chọn lọc và tổng hợp từ đề thi Hoá học 8 của các trường thcs trên cả nước giúp chúng ta ôn tập & làm tốt bài thi môn Hoá học lớp 8.

Bạn đang xem: đề thi hóa học lớp 8 học kì 2 năm học 2022


Mục lục Đề thi Học kì 2Hoá học lớp 8

TOP 30 Đề thi học kì 2 Hoá học tập lớp 8 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án

Xem đề thi

Đề cương cứng Học kì 2 Hoá học tập lớp 8 năm 2022 - 2023 chi tiết nhất

Xem đề thi

Bài tập hóa học lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Xem đề thi

Các dạng bài tập hóa học lớp 8 học kì 2

Xem đề thi

Hệ thống kỹ năng và kiến thức Hóa học tập lớp 8 học tập kì 2

Xem đề thi

--------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượngHọc kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn:Hoá học 8

Thời gian làm bài:45 phút

Đề thi giữa học kì 2 Hoá học lớp 8 gồm đáp ánđề số 1

(Cho nguyên tử khối của C = 12, O = 16, H = 1, na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, p. = 31, Cl = 35,5, fe = 56, Al = 27, N = 14, S = 32, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, bố = 137)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1:Khí oxi được thu bằng cách đẩy nước là do

A.khí oxi nặng hơn không khí.

B.khí oxi tan nhiều trong nước.

C.khí oxi không nhiều tan vào nước.

D.khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước.

Câu 2:Nước phản ứng được với tất cả các hóa học trong đội nào sau đây?

A.Na, CuO, SO2.

B.K, P2O5, Fe3O4.

C.K, CaO, Cu.

D.Na, P2O5, BaO.

Câu 3:Phản ứng như thế nào sau đây là phản ứng thế?

A.Mg + H2SO4⟶MgSO4+ H2↑

B.MgCO3+ H2SO4⟶MgSO4+ CO2↑ + H2O

C.CO + FeO→toCO2↑ + Fe

D.CaCO3→toCaO + CO2↑

Câu 4:Những chất hóa học nào sau đây dùng để làm điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm?

A.NaNO3­, KClO3.

B.KMnO4, KClO3.

C.CaCO3, KMnO4.

D.MgO, NaNO3.

Câu 5:Hòa chảy 25 gam đường vào 225 gam nước. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp là

A.10%.

B.12%.

C.15%.

D.20%.

Câu 6:Quá trình nào bên dưới đây, ko làm giảm oxi trong không khí?

A.Sự gỉ của các đồ vật bởi sắt.

B.Sự hô hấp của con fan và đụng vật.

C.Sự quang thích hợp của cây xanh.

D.Sự cháy của than, xăng, dầu.

Câu 7:Thể tích khí oxi (đktc) thu được lúc phân bỏ 15,8 gam KMnO4là

A.4,48 lít.

B.1,12 lít.

C.2,24 lít.

D.3,36 lít.

Câu 8:Trong các dung dịch bên dưới đây, hỗn hợp nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ?

A.Dung dịch K2SO4.

B.Dung dịch H2SO4.

C.Dung dịch NaOH.

D.Dung dịch KCl.

Câu 9:Hòa rã 8 gam NaOH vào nước chiếm được 800 ml dung dịch. Mật độ mol của hỗn hợp là

A.0,01M.

B.0, 025M.

C.0,2M.

D.0,25M.

Câu 10:Dãy hợp hóa học nào sau đây gồm các oxit bazơ?

A.BaO, Na2O, SO3.

B.CO2, CaO, K2O.

C.P2O5, CuO, CaO.

D.CaO, BaO, Na2O.

Câu 11:Đốt cháy 42 gam sắt kẽm kim loại Fe theo phương trình: 3Fe + 2O2→toFe3O4. Trọng lượng của oxi đang phản ứng là

A.64 gam.

B.32 gam.

C.24 gam.

D.16 gam.

Câu 12:Nguyên liệu dùng làm điều chế khí hiđro trong phòng thử nghiệm là

A.nước, không khí.

B.Zn, K2CO3.

C.Zn, hỗn hợp axit HCl.

D.KMnO4, KClO3.

Câu 13:Khi hoà rã 100 ml rượu etylic vào 50 ml nước thì

A.nước cùng rượu rất nhiều là chất tan.

B.nước là chất tan cùng rượu là dung môi.

C.rượu là chất tan và nước là dung môi.

Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Giữa Kì Lớp 4 Môn Tiếng Việt, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 4 Năm 2021

D.nước cùng rượu đa số là dung môi.

Câu 14:Độ tung của NaCl nội địa là 25°C là 36 gam. Khi bắt đầu hòa chảy 15 gam NaCl vào 50 gam nước thì đề xuất hòa rã thêm từng nào gam NaCl để được dung dịch bão hòa?

A.3 gam.

B.18 gam.

C.5 gam.

D.9 gam.

Câu 15:Sự tương đương nhau thân sự cháy cùng sự oxi hóa đủng đỉnh là

A.Phát sáng.

C.Tỏa nhiệt.

C.Sự oxi hóa xẩy ra chậm.

D.Cháy.

Câu16:Hòa tanmgam NaCl vào 450 gam nước thì nhận được dung dịch có nồng độ là10%. Tính quý giá của m?

A.45 gam.

B.50 gam.

C.10gam.

D.55 gam.

Câu 17:Trường đúng theo nào sau đâykhôngcó sự tương xứng giữa tên thường gọi và phương pháp hóa học?

A.HNO3: axit nitric.

B.CuSO4: đồng(II) sunfat.

C.Fe2O3: sắt(III) oxit.

D.FeS: sắt sunfua.

Câu18:Phát biểu làm sao sau đâykhôngđúng?

A.Có hóa học không tung và bao gồm chất rã trong nước.

B.Có chất tan nhiều, bao gồm chất tan không nhiều trong nước.

C.Dung dịch là tất cả hổn hợp đồng hóa học của chất tan với dung môi.

D.Dung môi là chất bị tổng hợp trong nước.

Câu 19:Cho mẩu mãng cầu vào cốc nước dư thấy có 4,48 lít khí bay lên sống đktc. Tính khối lượng Na bội phản ứng?

A.9,2 gam.

B.4,6 gam.

C.2 gam.

D.9,6 gam.

Câu20:Để quá trình hòa tan hóa học rắn vào nước xẩy ra nhanh hơn, takhôngnên triển khai biện pháp nào sau đây?

A.Khuấy dung dịch.

B.Đun lạnh dung dịch.

C.Nghiền nhỏ dại chất rắn.

D.Làm lạnh dung dịch.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):Điền cách làm hóa học phù hợp vào khu vực trống và chấm dứt các phương trình chất hóa học sau:

a) … + O2→toFe3O4

b) KClO3→toKCl + …

c) Al + …⟶AlCl3+ H2↑

d) P2O5+ …⟶H3PO4

Câu 2 (2,5 điểm):Cho 9,75 gam kẽm bội nghịch ứng trọn vẹn với 500 ml hỗn hợp axit clohiđric dư thu được dung dịch X cùng khí hiđro?

a) Viết phương trình hóa học?

b) Tính thể tích khí H2(đktc) thoát ra và trọng lượng muối thu được?

c) Tính mật độ mol của muối trong dung dịch X? (Coi như thể tích biến đổi không đáng kể)

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề điều tra khảo sát chất lượngHọc kì 2

Năm học2022 - 2023

Môn:Hoá học tập 8

Thời gian có tác dụng bài:45 phút

Đề thi giữa học kì 2 Hoá học lớp 8 có đáp ánđề số 2

(Cho nguyên tử khối của C = 12, O = 16, H = 1, na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, p. = 31, Cl = 35,5, sắt = 56, Al = 27, N = 14, S = 32, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, tía = 137)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1:Oxit nào sau đây có yếu tố oxi chiếm phần 30% về khối lượng?

A.Fe­2O3.

B.FeO.

C.CuO.

D.CaO.

Câu 2:Phản ứng pha chế khí H2từ HCl và Zn thuộc các loại phản ứng nào?

A.Phản ứng thế.

B.Phản ứng phân hủy.

C.Phản ứng thoái hóa – khử.

D.Phản ứng hóa hợp.

Câu 3:Nhóm hóa học chỉ gồm các axit là

A.HCl, NaCl, H2SO4.

B.BaO, H2SO4, H3PO4.

C.Na2O, CaCl2, HCl.

D.H3PO4, H2SO4, HCl.

Câu 4:Thiếc rất có thể có hoá trị II hoặc IV. Vừa lòng chất bao gồm công thức SnO2có thương hiệu là

A.Thiếc penta oxit.

B.Thiếc oxit.

C.Thiếc (II) oxit.

D.Thiếc (IV) oxit.

Câu5:Phát biểu nào sau đâykhôngđúng?

A.Dung dịch là láo lếu hợp đồng bộ của dung môi và chất tan.

B.Kích thước của chất rắn càng nhỏ tuổi thì chất rắn bị kết hợp càng nhanh.

C.Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch rất có thể hòa tung thêm chất tan.

D.Đun nóng dung dịch tạo nên chất rắn bị hòa tan chậm rì rì hơn.

Xem thêm: Sỏi Đá Cũng Biết Yêu Tập Cuối, Phim Sỏi Đá Cũng Biết Yêu (8H55 Btv1, Từ 5/11)

Câu 6:Cho nhị thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: cho 1 luồng khí H2­(sau khi đã soát sổ sự tinh khiết) trải qua bột đồng (II) oxit CuO tất cả màu black ở ánh sáng thường.