Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 giữa kì 1

     

Look & complete the words. Read và match. Choose the correct answer. Circle ONE redundant word in each sentence below. Read & choose the correct answer lớn complete the paragraph. Write questions for the underlined part.


Tổng đúng theo đề thi học kì 1 lớp 5 toàn bộ các môn

Toán - giờ đồng hồ Việt - tiếng Anh bao gồm đáp án và lời giải chi tiết


Đề bài xích

I. Look and complete the words. 

*

II. Read and match.

1. How vì you go to school?

a. Drank juice and chatted with his friends.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 giữa kì 1

2. What did you vì yesterday?

b. Twice a week.

3. How often do you go to the library?

c. On foot.

4. What did he vị at the party

d. I think I will practice playing guitar.

5. What will you vị this Sunday?

e. I went to the book fair with my sister.

III. Choose the correct answer.

1. ______ your school like? – It’s not really big but very beautiful.

A. How

B. What’s

C. Does

2. What is her ______? – 36 Duy chảy street.

A. District

B. Province

C. Address

3. My family will go _____ a trip lớn Singapore this summer.

A. On

B. To

C. In

4. What did you vì at the party? – I ______ hide & seek with my friends.

A. Playing

B. Play

C. Played

5. What ______ she perform in the contest tomorrow?

A. Will

B. Do

C. Did

IV. Circle ONE redundant word in each sentence below.

1. Yesterday was my name little sister’s birthday.

2. I will invite my friends khổng lồ come my birthday tiệc ngọt next week.

3. We played a lot of many games in the playground during break time.

4. How often when bởi vì they go swimming?

5. I think I và my best friend will go lớn camping this weekend.

V. Write questions for the underlined part.

1. SeoAhn took part in the singing contest at school yesterday.  

2. I will explore the island this summer holiday.

3. My first lesson starts at 7:30 a.m from Monday khổng lồ Friday. 

4. They meet each other once a week.

Xem thêm: Hiện Tượng Đoản Mạch Xảy Ra Khi Nào ? Hiện Tượng Đoản Mạch Xảy Ra Khi Nào

5. She will spend her holiday in a coastal city this weekend.

VI. Read và choose the correct answer khổng lồ complete the paragraph.

Last week, I had a birthday buổi tiệc ngọt at home. My parents và I (1) ______ for this day. I invited my friends và relatives (2) _______ the party. My father & I went to lớn the shop to buy some things for the party. My mother (3) ______ at home. She cleaned the flat, made cakes & set the table.

At four o"clock, my relatives & friends came to lớn my house. I was very happy khổng lồ see them. They brought me lots of nice (4) ______ . Then we enjoyed food, danced và sang together. After that, we told stories và funny jokes. It (5) ______ a happy day.

1.

A. Prepared

B. Preparing

C. Prepare

2.

A. On

B. Come

C. To

3.

A. Did

B. Stayed

C. Came

4.

A. Presents

B. Project

C. Information

5.

A. Is

B. Were

C. Was

-------------------THE END-------------------


Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn cameraminhtan.vn

I. Look and match.

1 – e

2 – d

3 – b

4 – c

5 – a

II. Choose the correct answer.

1 – c

2 – e

3 – b

4 – a

5 – d

III. Choose the correct answer.

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

IV. Circle ONE redundant word in each sentence below.

1. Name

2. Come

3. Many

4. When

5. To

V. Write questions for the underlined part.

1. Who took part in the singing contest at school yesterday?

2. What will you bởi this summer holiday?

3. When/What time does your first lesson start?

4. How often do they meet each other?

5. Where will she spend her holiday this weekend?

VI. Read & choose the correct answer to lớn complete the paragraph.

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

 LỜI GIẢI đưa ra TIẾT

I. Look and match.

(Nhìn với nối.)

1. Imperial city: cố đô

2. Book fair: hội chợ sách

3. Countryside: vùng nông xã

4. Sports center: trung trung ương thể thao

5. Underground: tàu điện ngầm

II. Read và match.

(Đọc với nối.)

1. How bởi vì you go lớn school? (Cậu mang đến trường bằng phương pháp nào?)

On foot. (Mình đi bộ.)

2. What did you bởi yesterday? (Cậu đã làm những gì vào ngày hôm qua?)

I went to lớn the book fair with my sister. (Mình đã đi vào hội sách với chị gái.)

3. How often vị you go lớn the library? (Cậu cho thư viện hay xuyên như thế nào?)

Twice a week. (2 lần 1 tuần.)

4. What did he do at the party? (Anh ấy đã làm cái gi ở bữa tiệc?)

Drank juice & chatted with his friends. (Uống nước nghiền và chuyện trò với bạn.)

5. What will you do this Sunday? (Cậu sẽ làm cái gi vào nhà Nhật này?)

I think I will practice playing guitar. (Mình nghĩ mình sẽ rèn luyện chơi ghi-ta.)

III. Choose the correct answer.

(Chọn giải đáp đúng.)

1. B

Kiến thức: Hỏi về điểm lưu ý của một nơi nào đó:

What’s + vị trí + like?

What’s your school like? (Trường của doanh nghiệp như thay nào?)

It’s not really big but very beautiful. (Nó dong dỏng lắm mà lại rất đẹp.)

2. C

Kiến thức: Hỏi địa chỉ của ai đó:

What is + tính từ tải + address?

What is her address? (Địa chỉ của cô ý ấy là gì?)

36 Duy tung street. (Số 36 con đường Duy Tân.)

3. A

Kiến thức: Go on a trip: bao gồm chuyến đi

My family will go on a trip khổng lồ Singapore this summer. (Gia đình mình sẽ sở hữu được một chuyến hành trình đến Singapore ngày hè này.)

4. C

Kiến thức:

- “did” ở câu hỏi -> thì vượt khứ đơn

- Play hide & seek: nghịch trò nhắm đôi mắt trốn tìm

What did you bởi at the party? (Cậu đã làm gì ở bữa tiệc?)

I played hide & seek with my friends. (Mình nghịch trò nhắm đôi mắt trốn tìm kiếm cùng các bạn.)

5. A

Kiến thức:

- “tomorrow” -> tín hiệu của thì tương lai đơn

- Perform (v): trình diễn

What will she perform in the contest tomorrow? (Cô ấy sẽ thể hiện cái gì ở hội thi ngày mai?)

IV. Circle ONE redundant word in each sentence below.

(Khoanh tròn MỘT tự thừa trong những câu dưới đây.)

1. Yesterday was my little sister’s birthday. (Hôm qua là sinh nhật của em gái tôi.)

2. Come

Giải thích: invite somebody to: mời ai đó đến

I will invite my friends khổng lồ my birthday các buổi tiệc nhỏ next week. (Mình vẫn mời bạn bè của mình cho dự bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới.)

3. Many

Giải thích: bị lặp từ: A lot of = many: nhiều

We played a lot of games in the playground during break time. (Chúng tôi đã chơi không hề ít trò chơi ở sân chơi trong trong cả giờ ngủ giải lao.)

4. When

Giải thích: “How often” và “When” hầu hết là đều từ nhằm hỏi, ko thể xuất hiện thêm trong thuộc 1 câu.

How often bởi vì they go swimming? (Họ tiếp tục đi bơi như vậy nào?)

5. To

Giải thích: Go camping: đi gặm trại

I think I and my best friend will go camping this weekend. (Mình nghĩ là mình cùng bạn bè sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này.)

V. Write questions for the underlined part.

(Viết câu hỏi cho phần được gạch chân.)

1. SeoAhn took part in the singing contest at school yesterday. (SeoAhn đã tham gia cuộc thi hát ở trường vào trong ngày hôm qua.)

-> Who took part in the singing contest at school yesterday? (Ai đã tham gia hội thi hát nghỉ ngơi trường vào trong ngày hôm qua?)

2. I will explore the island this summer holiday. (Mình sẽ đi tìm hiểu hòn đảo vào mùa hè này.)

-> What will you bởi this summer holiday? (Bạn sẽ làm những gì vào kì nghỉ hè này?)

3. My first lesson starts at 7:30 a.m from Monday lớn Friday. (Tiết học thứ nhất của mình bước đầu vào dịp 7 rưỡi sáng từ sản phẩm công nghệ Hai cho thứ Sáu.)

-> When/What time does your first lesson start? (Khi nào/Mấy giờ tiết học tập đầu tiên của người sử dụng bắt đầu?)

4. They meet each other once a week. (Họ gặp nhau 1 lần một tuần.)

-> How often do they meet each other? (Họ gặp nhau thường xuyên xuyên như thế nào?)

5. She will spend her holiday in a coastal thành phố this weekend. (Cô ấy đã dành kì nghỉ ở một tp biển vào vào buổi tối cuối tuần này.)

-> Where will she spend her holiday this weekend? (Cô ấy đã dành kì nghỉ ở đâu vào cuối tuần này?)

VI. Read and choose the correct answer to complete the paragraph.

(Đọc và chọn giải đáp đúng để xong đoạn văn.)

Last week, I had a birthday party at home. My parents và I prepared for this day. I invited my friends & relatives to the party. My father và I went to the shop to buy some things for the party. My mother (3) stayed at home. She cleaned the flat, made cakes and set the table.

At four o"clock, my relatives & friends came khổng lồ my house. I was very happy to lớn see them. They brought me lots of nice presents. Then we enjoyed food, danced và sang together. After that, we told stories và funny jokes. It was a happy day.

Xem thêm: Thiết Kế Bộ Nguồn 1 Chiều Chỉnh Lưu Cầu, Thiết Kế Bộ Nguồn Một Chiều Chỉnh Lưu

Tạm dịch:

Tuần trước, tớ đã có một bữa tiệc sinh nhật tại gia. Bố mẹ và tớ đang cùng sẵn sàng cho ngày này. Tớ mời bạn bè và bọn họ hàng cho bữa tiệc. Tía và tớ đã đi vào của hàng để sở hữ vài thứ cho bữa tiệc. Mẹ tớ thì sinh sống nhà. Bf ấy dọn dẹp vệ sinh căn hộ, làm cho bánh và bày biện bàn

Lúc 4 giờ, họ mặt hàng và những người dân bạn mang lại nhà tớ. Tớ cực kỳ vui khi được chạm chán họ. Họ đưa về cho tớ rất nhiều những món xoàn tuyệt vời. Sau đó mọi người hưởng thụ đồ ăn, nhảy và hát cùng nhau. Tiếp nối cùng tớ kể chuyện với những mẩu truyện hài hước. Đó là 1 trong ngày siêu vui vẻ.