Đề kiểm tra môn toán lớp 2 theo thông tư 22

     

Hình tam giác ABC bao gồm độ dài các cạnh theo lần lượt là: AB = 12cm; BC = 23cm cùng AC = 25cm.

Bạn đang xem: đề kiểm tra môn toán lớp 2 theo thông tư 22

Chu vi hình tam giác đó là: …………………………………..

Câu 9. (1 điểm) (M3)

Tìm x:

a) x×4 = 28b) 45 : x = 9

Câu 10. (1 điểm) (M4)

Bạn Mai gồm quyển vở 48 trang, Mai đã viết không còn 2 chục trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm:


*

Câu 6. (1 điểm): Điền đúng 1 phần được 0,25 điểm

Đáp án: a – Đ ; b – S ; c – S ; d – Đ

Câu 7. (1 điểm):

Điền đúng máy tự những số được một điểm (điền đúng mỗi số được 0,25 điểm).

Đáp án: sản phẩm tự các số cần điền là: 45 ; 28 ; 36 ; 9

Câu 8. (1 điểm):

Đáp án: Chu hình tam giác đó là: 60 cm

Câu 9:(1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Đáp án:

a) x × 4

x

x

= 28

= 28 : 4

= 7

b) 45 : x

x

x

= 9

= 45 : 9

= 5

Câu 10:(1 điểm)

Bài giải:

Đổi: 2 chục = 20

Quyển vở còn sót lại số trang không viết là:

48 – 20 = 28 (trang)

Đáp số: 28 trang

(0,1 điểm)

(0,2 điểm)

(0,5 điểm)

(0,2 điểm)

(Ghi chú: Điểm tầm thường của toàn bài bác làm tròn 0.5 thành 1. Ví dụ: 6.25 = 6; 6.5 = 7)

Related


Tải phầm mềm VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn!

Tuyển lựa chọn Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm 2022 theo Thông tứ 22 có ma trận (15 đề) chọn lọc được các Giáo viên các năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn cùng sưu trung bình từ đề thi Toán lớp 2 của những trường tiểu học. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt tác dụng cao trong số bài thi học kì 2 môn Toán 2.

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

Tên những nội dung, nhà đề, mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức độ nhận thức

Tổng cộng

Mức1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Số học và phép tính

Nhận biết cực hiếm theo vị trí của những chữ số vào một số. So sánh những số có tía chữ số.Cộng trừ, nhân, phân tách trong bảng. Cộng trừ bao gồm nhớ trong phạm vi 100. Cùng trừ không nhớ những số có cha chữ số. Số ngay tắp lự trước số liến láu sau.

Số câu

2

3

1

5

1

Câu số

1,2

3,4,5

7

Số điểm

2

3

1

5

1

2. Đại lượng và đo đại lượng.

Xem đồng hồ

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

3. Yếu tố hình học

- Vẽ hình tứ giác , tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1

1

4. Giải toán có lời văn

- Giải toán bao gồm lời văn bởi một phép cộng có liên quan đến những đơn vị đo đã học).

Số câu

1

1

2

Câu số

9

10

Số điểm

1,5

0,5

2

Tổng

Số câu

2

3

1

1


2

1

6

4

Số điểm

2

3

1

1

2,5

0,5

6

4

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1.Số “Năm trăm linh bốn“ được viết là:

A. 504 B. 514 C. 524

Câu 2. Số tức thì sau của 999 là:

A. 998 B. 1000 C. 100

Câu 3.Cho những số: 672 ; 805 ; 599 ; 689 theo vật dụng tự từ bự đến nhỏ xíu là:

A.805; 689; 599; 672

B. 805; 599; 689; 672

C. 805; 689; 672; 599

Câu 4.Tích của nhị số 8 với 5 là:

A. 40 B. 30 C. 31

Câu 5. 1m = … mm. Số tương thích để viết vào nơi chấm ( … ) là:

A. 504 B. 514 C. 524

Câu 6. Đồng hồ chỉ mấy giờ?


A. 9 giờ 6 phút B. 9 giờ rưỡi C. 10 giờ đồng hồ rưỡi

Câu 7. Chu vi hình tam giác tất cả độ dài của các cạnh 5dm, 15dm, 20dm là:

A. 20dm B. 30dm C. 40dm

Câu 8. Có đôi mươi cái bánh xếp phần đa vào 4 hộp, mỗi hộp xếp được bao nhiêu cái bánh ?

A. 24 cái B. 5 cái C. 6 cái.

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

52 + 48 90 – 54 451 + 238 908 – 504

Câu 2. Tìm x:

a) tìm x: x : 4 = 5

b) Tính: 35 + 58

Câu 3. Hồ nước nước trước tiên chứa 865lít nước. Hồ thứ hai chứa thấp hơn hồ đầu tiên 300 lít nước. Hỏi hồ sản phẩm công nghệ hai chứa từng nào lít nước?

Câu 4. đến hình vẽ:


Hình vẽ bên trên có:

… hình tam giác.

… hình tứ giác.


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. Kết quả của phép tính 245 – 59 = ?

A.304 B. 186 C. 168 D. 286

Câu 2.1 m 4cm = ... Cm? Số thích hợp cần điền vào vị trí trống là:

A. 140 centimet B. 104 cm C. 1004 centimet D.14 cm

Câu 3.Tích của những số có một chữ số là:

A. 0 B. 1 C. 9 D. 10

Câu 4.Độ dài con đường gấp khúc sau là:


A. 16 cm B. Trăng tròn cm C. 15 cm D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ...20 + 60. Dấu nên điền vào ô trống là:

A. C. = D. Không có dấu nào

Câu 6.Chu vi hình tứ giác có các cạnh AB = BC = AD = 14cm, CD = 2dm là:

A. 16cm B. 20cm C. 42cm D. 62cm

Câu 7.Đặt tính rồi tính:

a) 465 + 213 b) 57 – 29 c) 46 + 48 d) 234 + 296.

Câu 8.Tính:

5 x 0 = ... 32 : 4 = ... 21 : 3 = ...

45 : 5= ... 5 x 8 = ... 4 x 6 = ...

Câu 9. Tính:

a)10 kilogam + 36 kg – 21 kilogam = ...................... B) 18 centimet : 2 centimet + 45 cm = ………. = ....................... = ………..

Câu 10.Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp:

Lớp 2A gồm 21 học viên nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học viên nam là 6 em. Hỏi lớp 2A bao gồm bao nhiêu học viên nam?

Trả lời: Lớp 2A gồm số học sinh nam là: ........................................................

Xem thêm: Thân Em Như Miếng Cau Khô N Rửa Mặt, Người Phàm Rửa Chân, Phân Tích Các Bài Ca Dao Than Thân Thân Em…

Câu 11. Mang lại hình vẽ:


Hình bên có … hình tứ giác.

Hình bên tất cả … hình tam giác.

Câu 12. Một chưng thợ may sử dụng 16 m vải để may 4 bộ áo xống giống nhau. Hỏi nhằm may một cỗ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13.Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 với số chẵn lớn nhất có một chữ số

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1.

a) Số nhỏ xíu nhất trong các số sau là:

A. 485 B. 854 C. 584

b) Số to nhất trong những số sau là:

A. 120 B. 201 C. 12

Câu 2. A) Điền lốt (>, B.

*

*

*

*

*

A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730

D. 500; 730; 158; 297

Câu 3.1km = … m? Số phù hợp cần điền vào nơi trống là:

A. 10 B. 100 C. đôi mươi D. 1000

Câu 4. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 987 B. 999 C. 998 D. 967

Câu 5.Số tất cả 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 25 B. 205 C. 2005 D. 250

Câu 6.Số 265 phát âm là:

A. Nhị trăm sáu lăm C. Nhị trăm sáu mươi lăm

B. Nhị trăm sáu mươi năm D. Nhì trăm sáu năm

Câu 7. Gia sư chia đông đảo 24 tờ báo mang đến 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

A. 4 tờ B. 5 tờ C. 6 tờ D. 7 tờ

Câu 8. Mang đến hìnhtứ giác MNPQ có những cạnh theo lần lượt là 5dm , 3dm, 7dm , 4dm. Hỏi chu vi hình tứ giác MNPQ bởi bao nhiêu?

A. 19cm B. 12dm C. 19dm D. 8dm

Câu 9. Công dụng đúng của phép tính: 437 + 152 là:

A.598

B.658

C.589

D.579

Câu 10.Kết quả đúng của dãy phép tính 40 : 4 x 5 là:

Câu 11.Mỗi con ngựa chiến có 4 dòng chân. Hỏi 7 con ngựa chiến có tất cả bao nhiêu cái chân?

A.8 chiếc chân

B.28 mẫu chân

C.24 loại chân

D.30 loại chân

Câu 12. Tìm kiếm a biết a : 5 = 8.Giá trị của a là:

Câu 13. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô color
số ô vuông.


Câu 14. Một hình tam giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 5 cm. Chu vi hình tam giác là:

A.20 cm

B.25cm

C.5 cm

D.15cm

Câu 15. Trong hình vẽ bên gồm mấy hình tam giác?


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 16. đồ vật 3 tuần này là ngày 5 tháng 4, sản phẩm công nghệ 3 tuần sau là ngày mấy ?

A.12 B.9 C.11 D. 8

Câu 17. Cho hình vẽ:


Đồng hồ mặt chỉ mấy giờ?

A. 10 tiếng 10 phút B. 1 giờ 50 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 50 phút D. 10 giờ đồng hồ 5 phút

Câu 18. Quãng đường AB lâu năm 167km. Quãng con đường CD ngắn lại hơn quãng đường AB 15km. Hỏi quãng con đường CD dài từng nào ki-lô-mét?

A. 152km B. 148km C. 155km D. 272km

Câu 19. Tổng của số nhỏ bé nhất gồm 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là :

A. 100 B.999 C.198 D. 199

Câu 20:

Tìm một trong những biết khi đem số đó nhân với 5 thì bởi 18 cùng 2. Số đó là:

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 9)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết vào vị trí chấm đến thích hợp.

Câu 1.Số tròn chục tức khắc trước của 99 là:

A. 98 B. 100 C. 90 D. 80

Câu 2.Tuần này công ty nhật là ngày 22 tháng 12.Chủ nhật tuần tới là ngày nào? .

A. Ngày 14 mon 12 B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày29th áng 12 D. Ngày28tháng 12

Câu 3.1 ngày có ...giờ. Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là:

A. 12 B. 24 C. 14 D. 15

Câu 4.

a. Tác dụng của phép tính 77kg - 68kg là:

A. 9 B.18kg C. 9 kilogam D. 8kg

b.Hiệu của 51 với 12 là:

A.49 B.63 C. 39 D. 29

Câu 5. Mang đến hình vẽ:


a)Hìnhtrêncó số hình tứ giác là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

b)Số hình tam giác vào hình bên trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6.Đặt tính rồi tính:

38 + 27 100 – 49 71 – 54 55 + 38

Câu 7.Tính:

74 – 38 + 27 = ............................ 35 + 15–40 =..............................

Câu 8.Tìm x:

a)72 – x = 45 b)x – 35 = 26 + 19

Câu 9.Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10.Trong một phép tính trừ bao gồm số bị trừ bằng số trừ và bởi 16 thì lúc này hiệu bởi mấy?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Số có 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị chức năng được viết là:

A. 25 B. 205 C. 2005 D. 250

Câu 2.Số ? 2m = … cm

A. Trăng tròn B. 2000 C. 200 D. 100

Câu 3. Mỗi bình hoa bao gồm 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa?

A. 20 bông B. 25 bông C. 10 bông D. 6 bông

Câu 4. Số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 999 B. 900 C. 990 D. 100

Câu 5. Công dụng của phép tính : đôi mươi + 4 x 7 =

A. 16 B. 26 C. 48 D. 30

Câu 6. Số 265 đọc là:

A. Nhị trăm sáu lăm C. Nhì trăm sáu mươi lăm

B. Hai trăm sáu mươi năm D. Nhì trăm sáu năm

Câu 7. Mang lại hình vẽ:


Hình vẽ trên bao gồm mấy hình tam giác?

A. 7 B. 6 C. 9 D. 8

Câu 8.Hình tứgiác bao gồm độ dài những cạnh theo thứ tự là8cm;4cm;5cm; 6cmthì có chu vi là:

A.13cm B. 23cm C. 15cm D.22cm

Phần 2. Từ luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

46 + 38 82 – 46 235 + 523 648 – 205

Câu 2. Tra cứu x:

a) 87 – X = 33 b) X x 4 = 43 - 19

Câu 3. Chị em mua 40 kilogam gạo, người mẹ chia hầu như vào 5 túi. Hỏi từng túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. Tìm 2 số tất cả tổng và hiệu đều bởi 95.

....................................

....................................

....................................

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài bác tập bên trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 gồm đáp án
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay áp dụng trên app android và iOS.Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn tầm giá cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi cửa hàng chúng tôi miễn giá tiền trên social facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học tập 2021 - 2022 những lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tổng vừa lòng và biên soạn theo Thông tư tiên tiến nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của những trường trên cả nước.

Xem thêm: Các Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2, 30 Đề Thi Kì 2 Lớp 1 Môn Toán

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.