60 đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 2

     
Đề hàng đầu - Đề thi học kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề tiên phong hàng đầu - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – tiếng Việt 5

Xem lời giải
Bạn đang xem: 60 đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 2

Đề số 1 - Đề thi học tập kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề khám nghiệm học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – tiếng Việt 5

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề thi học kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề thi học tập kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm soát học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ Việt 5

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề thi học tập kì 2 - giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – tiếng Việt 5

Xem lời giải


Đề số 6 - Đề thi học tập kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề chất vấn học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 5

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề thi học tập kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề đánh giá học kì 2 (Đề thi học kì 2) – tiếng Việt 5

Xem giải mã


Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề soát sổ học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem giải mã


Đề số chín - Đề thi học kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số chín - Đề chất vấn học kì 2 (Đề thi học kì 2) – tiếng Việt 5

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề bình chọn học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ Việt 5

Xem giải mã
Xem thêm: Những Mảnh Đời Giông Bão - B_ Gi_I Ngh_A Tân __C C_A Tyndale: Gia

Đề hàng đầu - Đề thi giữa học kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án với lời giải chi tiết Đề hàng đầu - Đề đánh giá giữa học tập kì 2 (Đề thi học kì 2) – tiếng Việt 5

Xem giải mã


Đề số 2 - Đề thi giữa học kì 2 - giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề soát sổ giữa học kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề thi thân học kì 2 - giờ đồng hồ Việt 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 3 - Đề soát sổ giữa học tập kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 5

Xem lời giải


Đề số 4 - Đề thi thân học kì 2 - tiếng Việt 5

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học tập kì 2 (Đề thi học kì 2) – giờ đồng hồ Việt 5

Xem giải thuật


Đề số 5 - Đề thi thân học kì 2 - giờ Việt 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề chất vấn giữa học kì 2 (Đề thi học tập kì 2) – giờ Việt 5

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Cách Chứng Minh Tam Giác Đồng Dạng Hay, Chi Tiết, Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập Áp Dụng

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraminhtan.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.