ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 MÔN TIẾNG ANH

     

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 công tác mới gồm đáp án phía trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 bởi vì Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. 2 Đề chất vấn Tiếng Anh cuối kì 1 lớp 7 gồm đáp án với nhiều dạng bài tập giờ Anh không giống nhau có câu trả lời giúp học sinh lớp 7 ôn tập kỹ năng đã học công dụng và đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì i lớp 7 môn tiếng anh

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 7, cameraminhtan.vngiới thiệu bộ đề đánh giá học kì 1 với khá đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu có lợi cho thầy cô xem thêm ra đề và những em học viên ôn tập, chuẩn bị kiến thức mang lại kì thi xác nhận đạt kết quả cao. Chúc các em học tập tốt.


2 Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án - Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 7 bao gồm đáp án - Đề số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án - Đề số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. Tea

B. Sea

C. Health

D. Team

2. A. Listen

B. Mind

C. Like

D. Rice

3. A. Wanted

B. Visited

C. Needed

D. Played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the odd one out.

1. A. Envelope B. Stamp C.letter D. Coach

2. A. Friend B. Uncle C. Father D. Sister

3. A. Room B. Picture C. House D. Apartment

4. A. Songbooks B. Guitar C. Equation D. Music

III. Choose the most appropriate word or phrase lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. ............................ Milk does she want? - A little.

A. How many

B. How much

C. How often

D. How long

2. In Physics, we learn............................how things work.

A. At

B. About

C. On

D. In

3. Catherine is English and............................

A. So am I.

B. I am too.

C. So bởi I.

D. A & B are correct.

4. I"ll soon have a............................

A. 2-week holiday

B. 2-weeks holiday

C. 2- week holidays

D. 2-weeks holidays

5. A holiday by the sea is............................than a holiday in the mountains.

A. Good

B. Best

C. Better

D. The best

6. There are............................expensive new flats next to lớn the river.

A. Some

B. Little

C. Much

D. Any

7. If you want khổng lồ find the meaning of new words, you can use a............................

A. Picture book

B. Story

C. Dictionary

D. Workbook

8. Most of the children enjoy............................Cartoon Network channel.

A. Watch

B. Lớn watch

C. Are watching

D. Watching

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What ................................................................................................!

4. Why don’t we go to lớn the beach ?

-> What about ........................................................................?

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 7 số 1

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. C 2. A 3.D 4. B

II. Choose the odd one out.

Xem thêm: 1 Xị Là Bao Nhiêu Lít - 1 Xị Bằng Bao Nhiêu Ml

1. D 2. A 3. B 4. C

III. Choose the most appropriate word or phrase lớn fill in each blank. (2.5 ms)

1. B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D

IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.

1. What is your address?

2. My book is older than your book

3. What interesting books.

4. What about going to the beach?

Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 7 có đáp án - Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

*

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen lớn the passage & fill in the missing information. (2.5 pts)

*

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

*

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big party at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food & everyone (2) __________ và drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.

They (4) _________ và dance. At night, Jack (5) ___________ to lớn all his friends.

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) to lớn complete the sentences. (2.5 pts)

1. How far _______ it from Ha Noi to Ho bỏ ra Minh City?

A. Is B. Are C. Was D. Were

2. In the future, machines _______ all the work for us.

A. Are doing B. Will vì chưng C. Were doing D. Do

3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am to 4 pm.

A. Worked B. Work C. Is working D. Works

4. I _______ pleased that you và your family are well.

A. Am B. Vì chưng C. Was D. Will be

5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?

A. Will B. Are C. Do D. Is

6. Bố is in his room. He _______ the guitar now.

A. Was playing B. Played C. Is playing D. Will play

7. I _______ at Ly Thuong Kiet School last year.

A. Study B. Studied C. Will study D. Am studying

8. Next month is Lien"s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party.

A. Invite B. Invites C. Is going to invite D. Invited

9. John Robinson is an English teacher from England. He _______ for an apartment in Ha Noi for his family now.

A. Looks B. Is looking C. Looked D. Will look

10. We _______ soccer after school yesterday.

A. Aren"t playing B. Won"t play C. Don"t play D. Didn"t play

IV. WRITING

Write a letter to lớn your friend inviting him/her lớn take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Date of the party Place of the buổi tiệc nhỏ Time of the tiệc ngọt Activities at the tiệc ngọt Food and drinks

Dear ............,

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Love,

Quoc Anh

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box lớn complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

1 - D; 2 - G; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option (A, B, C or D) khổng lồ complete the sentences. (2.5 pts)

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - B; 10 - D;

IV. WRITING

Write a letter khổng lồ your friend inviting him/her lớn take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (2.5 pts)

Gợi ý 1

Dear Mai,

I want khổng lồ make a small announcement that next week is my birthday, và it would be great if you can take your time & join us for a small tiệc ngọt at my house. It will be started at 5pm và maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you & everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, and a lot of candies at the party. We can eat và play a lot of fun games afterwards.

Call me if you cannot make it khổng lồ my party

I am looking forward to hearing from you soon

Love,

Nha.

Xem thêm: Hack Rockman X4 Đây !! - Xin Cheat Của Trò Megaman X4

Xem cụ thể tại: Viết thiệp mời sinh nhật bởi tiếng Anh

Trên trên đây là toàn cục nội dung của đề thi học tập kì I lớp 7 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tư liệu Ôn tập giờ Anh lớp 7 khác như Để học giỏi Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 2 lớp 7, bài bác tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.... được update liên tục trên tìm Đáp Án.

Sau phần đa giờ học hành căng thẳng, có lẽ rằng các các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, chớ cố thường xuyên học thừa mà ảnh hưởng tới ý thức và mức độ khỏe bạn dạng thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời hạn để giải trí, thư giãn lấy lại tỉnh táo khuyết bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của bọn chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự dễ chịu và thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

Bói bài bác Tarot nhằm biết bạn cần làm gì từ bây giờ Trắc nghiệm: Bao giờ các bạn sẽ có người yêu? Lệnh tróc nã nã chúng ta đáng giá chỉ bao nhiêu? Vốn kiến thức xã hội của doanh nghiệp "khủng" tới mức nào? các bạn có bắt buộc là fan hâm mộ cứng của Vua Hải Tặc (One Piece)? Đố vui sợ não: giải thuật cái bị tiêu diệt Đố vui hại não: Vụ án bí ẩn xảy ra tận nơi riêng