Cương Nghị Là Gì

     
Below are sample sentences containing the word "cương nghị" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cương nghị", or refer to the context using the word "cương nghị" in the Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Cương nghị là gì


1. Nhưng mà nếu nghiêm trọng, cần được cương nghị.

2. Tính cách cương nghị quyết đoán đủ để nạm nắm việc chính sự.

3. Trịnh tự khắc Tang là tín đồ cương nghị, quả quyết, vô cùng giống với phong thái của Trịnh Thành Công.

4. Hooc-môn là nguyên nhân tôi bao gồm giọng trầm ấm, mặt hàng râu nam tính mạnh mẽ và chiếc cằm cương nghị.

5. Đàn ông có thể là cương nghị, trong khi bầy bà thì trầm trồ nhân đạo và kiên trì hơn.

Xem thêm: Hiệu Điện Thế Là Gì? Đo Hiệu Điện Thế Bằng Dụng Cụ Đo Hiệu Điện Thế Là Gì

6. Tại sao sự cương nghị là đặc trưng khi con cái không đáp lại sự khuyên bảo của phụ thân mẹ?

7. Khi ứng phó với áp lực nặng nề hoặc cám dỗ, các con bạn có cương nghị không, tốt là bọn chúng dễ xiêu lòng?

8. 14 bố mẹ cần trầm trồ cương nghị khi 1 đứa trẻ tỏ ý không thích theo một nghĩa vụ nào của thân phụ mẹ.

9. Sự chỉ dẫn cương nghị của hội đồng lãnh đạo tw có được bằng hữu quí trọng tuyệt không, với điều gì cho biết Đức Giê-hô-va ban phước mang đến sự sắp đặt này?

10. Trong sự giao thiệp với tất cả người, một mặt ngài mềm mịn và thông cảm, mặt khác ngài đầy mức độ thuyết phục cùng cương nghị, nhưng mà ngài không khi nào khiếm nhã hay không tử tế cùng với ai cả.

11. Mỗi một khi vận nước long đong , một nhà chỉ đạo thẳng thắn và cương nghị luôn luôn nhận được sự thấu hiểu , cỗ vũ của mọi bạn dân và đây chính là yếu tố không còn sức cần thiết để giành thành công .

12. Ngay lập tức khi quy định không ấn định như thế, một số trong những quan tòa và nhân viên cấp dưới chính quyền rất có thể tôn trọng ý hy vọng của một fan trẻ đủ năng lực phát biểu rõ ràng quyết định cương nghị của chính bản thân mình về máu.

13. Hành động đầu tiên của Theodora trong cưng cửng vị new là lôi kéo chị mình không nên thỏa thuận hợp tác với Mikhael V. Zoë quá yếu đuối và dễ bị thao túng mong mỏi tha thứ và trả thoải mái cho Mikhael ngược lại Theodora thì cương nghị và cứng rắn.

Xem thêm: Ví Dụ Về Điểm Yếu Của Bạn Thân, Cách Khắc Phục Điểm Yếu Trong Mọi Trường Hợp

14. Mặc dù nhiên, có lẽ ông nên kiên nhẫn, tự nhà và chịu đựng đựng nhiều; ông phải cương nghị lúc có sự việc tranh chấp cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, đồng thời phải ghi nhận điều và tử tế, ngay cả khi bị khiêu khích, với ông nên hành động uyển gửi khi yếu tố hoàn cảnh cho phép.