CUO TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Khi học tập về làm phản ứng lão hóa khử, có rất nhiều thuật gạt gẫm trong bài bác thi. Vậy nên, để rất có thể làm bài giỏi nhất, các bạn cần nắm vững số lão hóa của kim loại. Hình như phân biệt được sản phẩm khi cho cùng một chất tính năng cùng axit dẫu vậy có đặc điểm vật lý không giống nhau. Hãy tìm hiểu phản ứng CuO + H2SO4 sệt nóng bao gồm khác gì lúc CuO + H2SO4 loãng trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cuo tác dụng với h2so4 đặc nóng

CuO + H2SO4 đặc nóng

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

Khi mang đến đồng II oxit chức năng với axit sunfuric quánh nóng có hiện tượng kỳ lạ như sau. Hóa học rắn màu đen CuO tan trong axit, tác dụng với oxit bazơ tạo thành thành đồng II sunfat và nước.

*

Có thể thấy, phương trình này không có sản phẩm khử. Vày Cu vào CuO đã có số oxi hóa cao nhất là +2. đề xuất phản ứng thân CuO cùng với H2SO4 sệt nóng tuyệt H2SO4 loãng cũng ra sản phẩm giống nhau. Còn Cu cùng với H2SO4 còn cho ra SO2 quanh đó muối sunfat cùng nước.

Xem thêm: Tinh Thần Aq Là Gì - Tìm Hiểu Về Tinh Thần Aq Và Vấn Đề Liên Quan

Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Tính hóa học của H2SO4 quánh nóng

*

Bài tập về CuO + H2SO4 sệt nóng

Các bài tập về CuO + H2SO4 quánh nóng hầu hết là xác minh phương trình phản bội ứng chất hóa học hoặc tìm trọng lượng muối thu được.

Bài tập 1:

Cho những chất rắn sau: Cu, MgCO3, CuO, Fe(OH)3, FeO, S, BaCl2, Na2SO3, NaCl lần lượt chức năng với H2SO4 đặc. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng xảy ra.

Xem thêm: " Ai Mặc Noọng Lái Lai Nghĩa Là Gì Không Ạ, Lời Bài Hát Ai Mặc Noọng Lái Lai

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

hoặc

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

Bài tập 2:

Cho 20,8g các thành phần hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 sệt nóng dư thì thu được 4,48 lít khí. Tính trọng lượng mỗi chất trong láo lếu hợp. Tính cân nặng dung dịch H2SO4 80% quánh nóng, tính cân nặng muối sinh ra.

a, Ta có: nSO2 = 0,2mol −> nCu = 0,2molnSO2 = 0,2mol −> nCu = 0,2mol

−> mCu = 12,8g −> mCu = 12,8g

-> %mCumCu =61,5%

-> %mCuOmCuO = 38,5%

b, Ta có: nCuO = 0,1mol nCuO = 0,1mol

Theo các phương trình chất hóa học ta có: nH2SO4 = 2.nCu + nCuO = 0,5molnH2SO4 = 2.nCu + nCuO = 0,5molnCuSO4 = 0,3molnCuSO4 = 0,3mol