Cunt

     
Dưới đấy là những mẫu câu bao gồm chứa từ bỏ "cunt", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - cameraminhtan.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú cunt, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ cunt trong bộ từ điển tự điển Anh - cameraminhtan.vnệt

1. Bald cunt.

Bạn đang xem: Cunt

Đầu hói xứng đáng ghét.

2. Fucking cunt!

Đĩ lồn!

3. Milk the cunt!

Đây là thế chọe mới.

4. Look, it"s Yoren"s little cunt.

Là nhỏ oắt con của Yoren.

5. It"s Cocoon with a cunt.

Đó là con tằm, tất cả cu.

6. You sly little cunt.

bọn chúng mày cắm lồn rồi.

7. " The War For Cersei"s Cunt. "

" cuộc chiến vì mẫu lồn của Cersei. "

8. She ought to lớn offer her cunt.

Chị ta dùng âm đạo làm quà tặng thì có.

9. She"s a dirty junky cunt!

Nó là con khốn với loại lồn dơ thỉu!

10. Just so, a little cunt

khá thấy ghê

11. & you emerged the battered cunt.

cùng cậu nổi huyết điên.

12. It"s fuckin"all-beef, fucking cunt-ramming awesome.

Nó là cái đệt sức mạnh, cần đệt táo bạo cái lìn cơ mê.

13. Take your fucking poodles with you, you chunky cunt.

duy trì mấy con chó lông xù chó chết của mi đi, thằng khốn.

Xem thêm: Hệ Tán Sắc Của Máy Quang Phổ, Trong Máy Quang Phổ, Hệ Tán Sắc Có Tác Dụng

14. You might remember her as the bloodsucking dragon-cunt?

Bà rất có thể nhớ ra nó là mẫu lìn-rồng hút tiết không?

15. We shot you in the balls, cunt nugget.

lũ tao bắn teo hết nhị bi của mày luôn luôn rồi, thằng dái bòng.

16. If that"s a girl tiger, you got to lớn cunt punt that bitch.

Cứ coi nó là hổ cái. Đập banh xác nó đi.

17. So does every lazy cunt on this show, và that includes you.

tương tự như với bè cánh lười biếng trong chương trình này, tất cả anh.

18. Cossutius could easily have chosen you, had your cunt not been so loose.

Cossutius hoàn toàn có thể dễ dàng lựa chọn cô, nếu cái lìn cô không bừa bến bãi như vậy.

19. Beverly, you fucking cunt, I"ll rip your fuckin"ass when I get off the phone.

Beverly, tao kệ loại áo cái của mày khi tao đang chơi với mấy bé mòng.

20. Now compare these doors to my cunt, and địa chỉ cửa hàng an extraordinarily sensitive sensor.

tiếng cứ so sánh các cánh cửa này với chiếc lồn của tôi... Và thêm vào một trong những bộ chạm màn hình cực kỳ nhạy cảm cảm.

21. The cunt that shat all over me book in his poncy fucking magazine!

Thằng khỉ chỉ trích sách của mình trong mẫu tạp chí khỉ của hẳn!

22. Then how come an old cunt like me can still sneak up và murder you?

Vậy sao một thằng già khú như tôi lại hoàn toàn có thể tiếp cận và giết được cậu?

23. I was called an idiot, a traitor, a scourge, a cunt and an ugly man, and that was just in one email.

Tôi đã bị gọi là 1 tên ngốc, một kẻ phản nghịch bội, một thảm hoạ, một kẻ đáng ghét, và một thằng bầy ông xấu xí, trong duy nhất email.

24. If at some point I"ve given you the impression that I don"t know exactly what"s going on around here, or that I"m some thick cunt you mess about, I apologize.

Xem thêm: Phát Triển Là Gì? Nguồn Gốc Của Sự Phát Triển Bắt Đầu Từ Đâu

ví như tao làm cho mày có ở đâu không gọi chuyện gì đang xảy ra ở đây, hay tao là một trong con đĩ mày có tác dụng trò được, thì tao xin lỗi.