Unit 4

     

Bạn đã biết phương pháp dùng cấu trúc Continue một cách chi tiết nhất trong giờ đồng hồ Anh chưa. Hãy cùng công ty chúng tôi ôn tập và mày mò ngay kiến thức về cấu trúc này tức thì nhé!

Continue là gì?

*

Continue là một động trường đoản cú trong tiếng Anh, mang nghĩa là liên tiếp (làm gì đó/điều gì đó).

Bạn đang xem: Unit 4

Ví dụ:

If the rain continues, the concert will be cancelled.Nếu trời thường xuyên mưa thì buổi hòa nhạc sẽ bị hủy.Linh continued drinking until she got drunk.Linh tiếp tục uống cho đến khi say.After a short break, we will continue the discussion.Sau lúc nghỉ một chút, bọn họ sẽ thường xuyên cuộc bàn bạc nhé.

Cách sử dụng kết cấu Continue trong giờ Anh

Continue + V-ing cùng Continue + to lớn V

Continue + V-ing/to V

Ý nghĩa: liên tiếp làm gì

Dù đi với V-ing giỏi to V thì khía cạnh nghĩa cũng không biến đổi nha.

Ví dụ:

She wants to lớn continue studying this course.Cô ấy muốn tiếp tục học khóa huấn luyện và đào tạo này.He paused lớn think a little bit and then continued eating.Anh ấy giới hạn để suy nghĩ một chút và tiếp đến tiếp tục ăn.Rap’s popularity continues to lớn grow.Độ thịnh hành của rap liên tiếp phát triển.

Continue + danh từ

Continue (with) + N

Ý nghĩa: liên tiếp điều gì

Ví dụ:

Do you intend khổng lồ continue (with) your studies?Cậu tất cả định thường xuyên việc học tập không?They still want khổng lồ continue the war.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết De Thi Thpt Quốc Gia Môn Lý 2018 Môn Lý

Họ vẫn muốn thường xuyên cuộc chiến.The shop continues these discounts until tomorrow.Cửa hàng liên tiếp chuỗi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cho tới ngày mai.

Continue + tính từ

Trường hợp này không phổ cập và thường mở ra với một vài tính từ độc nhất vô nhị định.

Để chắc chắn hơn thì chúng ta nên dùng kết cấu continue + lớn be Adj nha.

Ví dụ:

The fighting has continued unabated for over 3 hours.Cuộc giao đấu đã liên tiếp không suy bớt trong 3 tiếng.No matter how hard life gets, continue khổng lồ be strong.Không cần biết cuộc đời trở ngại ra sao, hãy liên tục mạnh mẽ.This book will continue to be useful khổng lồ all staff in providing basic guidance.Cuốn sách này sẽ thường xuyên hữu ích cho toàn bộ nhân viên trong việc hỗ trợ hướng dẫn căn bản.

Cụm tự đi cùng với Continue trong giờ Anh

Cấu trúc Continue trong giờ Anh rất có thể đi với một số giới từ bỏ sau:

continue with something: liên tục điều gìcontinue as something/someone: thường xuyên với địa chỉ nào(Ví dụ: Minh will be continuing as chairperson.)continue on one’s way: liên tiếp con con đường của mình(Ví dụ: After stopping for a quick drink, they continued on their way.)continue by doing something: thường xuyên bằng bài toán gì(Ví dụ: He continued by saying about his childhood.

*

Lưu ý khi sử dụng cấu tạo Continue

Cấu trúc Continue trong tiếng Anh là một cấu trúc không khó. Bạn chỉ cần ghi nhớ:

Continue + to lớn V/V-ing hầu hết đúngContinue hoàn toàn có thể đi thẳng với danh từLưu ý sử dụng Continue đi cùng với tính từ bỏ để không xẩy ra saiĐộng từ bỏ Continue luôn luôn ở dạng nhà độngDạng tính trường đoản cú của Continue là Continued (tiếp tục dòng đã có) hoặc Continual (lặp lại nhiều lần) hoặc Continuous (liên tiếp không trở nên ngắt quãng).Continual và Continuous rất có thể sử dụng thay lẫn nhau trong đa số trường hợp.

Bài tập về kết cấu Continue

Bài tập

Hãy ngừng hai bài bác tập siêu ngắn sau đây nhé.

Xem thêm: How To Install And Configure Bluetooth Devices In Windows Xp

Bài 1: Chọn giải đáp đúng điền vào vị trí trống

The doctor says you can come home Friday if you continue ______.to improveto improvingimproveShe forced herself ______.improveto improvingimprovingYou should ______ this course khổng lồ finish your study.stopcontinuestartI’ve had ______ problems with this car.continuecontinuingcontinualThe teacher was angry because a student ______ interrupted him.continualcontinuallycontinued

Bài 2: search lỗi sai trong các câu sau:

Do you continue watch TV?I will continue to this discussion until you understand.Let’s continue khổng lồ playing game!We continual improve & develop the website.I can’t work with these continually interruptions.

Đáp án

Bài 1:

ACBCB

Bài 2:

Do you continue watching TV?I will continue to this discussion until you understand.Let’s continue to playing game!/ Let’s continue to lớn play this game!We continually improve và develop the website.I can’t work with these continual interruptions.