Công Ty Một Thành Viên Tiếng Anh Là Gì

     

Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv tiếng anh là gì – company limited tốt limited company?

Click để hiển thị dàn ý chính bài viết


*

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Không được huy động vốn bằng phương pháp phát hành cổ phiếu.

Bạn đang xem: Công ty một thành viên tiếng anh là gì

1.1. Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp, vào đó:

a. Công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một đội nhóm chức hoặc một cá nhân làm chủ thiết lập (sau đây điện thoại tư vấn là chủ cài công ty); chủ tải công ty phụ trách về các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của người tiêu dùng trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

b. Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên có tư giải pháp pháp nhân kể từ ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh.

1.2. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty

a. Công ty sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng phương pháp chuyển nhượng một trong những phần hoặc tổng thể số vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác; trường đúng theo rút một trong những phần hoặc toàn bộ vốn vẫn góp ra khỏi doanh nghiệp dưới hiệ tượng khác thì đề nghị liên đới phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của công ty.

Xem thêm: Ancol Metylic Là Chất Có Công Thức, Ancol Metylic Có Công Thức Là

Trường hợp chuyển nhượng một trong những phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trọng trách hữu hạn nhị thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày đưa nhượng.

b. Chủ sở hữu công ty không được rút roi khi doanh nghiệp không thanh toán đủ những khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Chủ download công ty rất có thể đồng thời là chủ tịch Công ty tất cả quyền tối đa điều hành mọi hoạt động vui chơi của Công ty.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Quy Luật Lượng Chất, Bài Thuyết Trình Mối Quan Hệ Giữa Chất Và Lượng

Chủ mua Công ty hoàn toàn có thể thuê người đứng đầu hoặc đôi khi là Giám đốc, người thay mặt đại diện theo quy định của Công ty.

Quyền của công ty sở hữu:

a) đưa ra quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty;

b) đưa ra quyết định đầu tư, marketing và quản ngại trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có nguyên tắc khác;

c) gửi nhượng một phần hoặc tổng thể vốn điều lệ của người tiêu dùng cho tổ chức, cá nhân khác;

d) đưa ra quyết định việc áp dụng lợi nhuận sau khi đã chấm dứt nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ tài thiết yếu khác của công ty;

đ) đưa ra quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu mong phá sản công ty;

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của người sử dụng sau lúc công ty ngừng giải thể hoặc phá sản;