Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Tròn

     

Công thức tính chu vi hình tròn trụ là tài liệu vì chưng đội ngũ cô giáo của cameraminhtan.vn soạn với các công thức chu vi diện tích hình tròn giúp chúng ta học sinh nắm vững các kiến thức và cách tính chu vi hình tròn và áp dụng giám sát trong những bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Cách tính chu vi và diện tích hình tròn


1. Hình tròn trụ là gì?

+ Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm giải pháp tâm O một khoảng tầm có bán kính bằng R.


+ bất kỳ điểm làm sao nằm trê tuyến phố tròn cùng nối với trọng tâm O hồ hết là bán kính.

+ Đường thẳng đi qua hai điển trê tuyến phố tròn và đi qua tâm O được gọi là đường kính.

+ Như vậy, trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Tính chất của mặt đường tròn

+ các đường tròn đều bằng nhau có chu vi bởi nhau.

+ Đường kính là đoạn thẳng lâu năm nhất trong một hình tròn.

+ buôn bán kính các đường tròn bằng nhau sẽ bởi nhau.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ngoài ra, hy vọng tính chu vi hình trụ ta mang 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

3. Các dạng toán liên quan đến chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho cung cấp kính, 2 lần bán kính tính chu vi hình tròn


Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 hoặc mong mỏi tính chu vi hình tròn trụ ta lấy 2 lần nửa đường kính nhân cùng với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 5cm.

Xem thêm: Gp Và Rc Là Gì - So Sánh Exciter Gp Và Rc, Chọn Bản Nào Tốt Hơn

Bài làm

Chu vi hình tròn là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình trụ có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: mang lại chu vi hình tròn, tính nửa đường kính và đường kính

Cách giải:

Từ cách làm tính chu vi hình tròn, ta suy ta cách tính nửa đường kính và đường kính của hình tròn trụ như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính nửa đường kính và 2 lần bán kính của hình tròn khi biết chu vi hình trụ C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; con đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính hình tròn trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính nửa đường kính của hình tròn có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

4. Bài xích tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe ô tô có nửa đường kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe cộ dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bởi bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn có chu vi bởi 254,24dm. Hỏi 2 lần bán kính và bán kính của hình tròn trụ đó bởi bao nhiêu đề-xi-mét?


Bài 3: Tính chu vi của hình tròn có:

a) nửa đường kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn trụ có nửa đường kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn có chu vi bởi 25cm. Tính chu vi của hình trụ đó.

Bài 5: hình tròn có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình trụ đó có nửa đường kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một mặt bàn ăn hình tròn có chu vi tròn là 4,082 m. Tính bán kính của phương diện bàn đó.

b) Một biển lớn báo giao thông vận tải dạng hình tròn có chu vi là 1,57m. Tính 2 lần bán kính của hình tròn đó.

Bài 7: Biết 75% nửa đường kính của hình tròn trụ là 12,9 m. Tính chu vi hình tròn đó.

Bài 8: Hình sau đây có nửa hình tròn đường kính 6cm cùng hai nửa hình trụ đường kính 3cm. Tính chu vi của hình được sơn đậm.

Xem thêm: Mồng Tơi Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Malabar Spinach

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính chu vi một trong những hình thường gặp:

---------

Như vậy, cameraminhtan.vn đã gửi tới chúng ta học sinh phương pháp tính chu vi hình tròn. Không tính ra, chúng ta học sinh có thể tìm hiểu thêm các tài liệu và các công thức không giống khác bởi vì cameraminhtan.vn biên soạn để học tốt môn Toán hơn.