Công Thức Tiếng Anh Lớp 6

     
Bạn đang xem: Tất cả những Công Thức giờ đồng hồ Anh từ Lớp 6 Đến Lớp 9, Tổng hòa hợp Những phương pháp Tiếng Anh Lớp 6 trên cameraminhtan.vn

Câu trả lời được đảm bảo chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Công thức tiếng anh lớp 6

Đang xem: các công thức giờ anh tự lớp 6 đi học 9

*

I. Phương pháp thì lúc này đơn

1. Phương pháp thì bây giờ đơn đối với động từ thường

– Khẳng định:S + V_S/ES + O

– che định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

– Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Ví dụ:

I am a student.

She is not beautiful.

Areyou a student?

2. Phương pháp sử dụng:

-Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)

– diễn đạt 1 thói quen, một hành động thường xẩy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên kĩ năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại đơn:

– trong câu có xuất hiện thêm từ sau:every(every day, every week, every month, …)

– các trạng trường đoản cú tần suất mở ra trong thì bây giờ đơn: Always , usually, often,sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)

– đậy định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)

– Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Phương pháp sử dụng

– diễn tả hành đụng đang diễn ra tại thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.)

– biểu đạt hành động đang ra mắt nhưng không tuyệt nhất thiết xảy ra tại thời khắc nói. (E.g: I am looking for a job)

– mô tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Trong trường hòa hợp này, câu thông thường có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)

– cần sử dụng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra sau đây theo planer đã định trước (E.g: I am flying to thailand tomorrow.)

Ví dụ:

– Iamtired now.

– Hewantsto go for a cinemaat the moment.

– Doyourememberme?

3. Dấu hiệu nhận biết:

– vào câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

– trong những câu trước đó là một trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT1.

Công thức

– Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)

– lấp định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)

– Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Bí quyết sửdụng thìhiện tại chấm dứt trong tiếng Anh:

– miêu tả hành động xẩy ra trong vượt khứ tuy nhiên không nói rõ thời điểm, có tác dụng liên quan cho hiện tại

Ví dụ:: My car has been stolen./ loại xe của tớ đãbị lấycắp.

– diễn tả hành động bắt đầu ở vượt khứ vàđang tiếp tụcởhiện tại

Ví dụ:They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện nay tại xong xuôi thường gồm có từ sau:Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

– just, recently, lately: gần đây, vừa mới


– ever: sẽ từng

– already: rồi

– for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)

– since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)

– yet: chưa (dùng vào câu che định và câu hỏi)

– so far = until now = up to now = up lớn the present: cho đến bây giờ

IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS1.

1. Công thức:

– Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)

– lấp định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)

– Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Biện pháp dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dãn dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc thù “liên tục” của hành động.

Ví dụ:Hebeen standingin the snowfor more than 3hours./ Anh ấy đã đứng bên dưới trời tuyết hơn 3 giờ rồi.

3. Rành mạch với thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại tại xong xuôi nhấn mạnh vàokết quảcòn thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh vàoquá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn:

– Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartmentall the morning.

V. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

1.Côngthức

– (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)

– (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)

– (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you gọi Zoey yesterday?)

2. Cách dùng thì thừa khứ đơn:

Diễn tảmột hành động đã xảy ra và chấm dứt trong vượt khứ.

Ví dụ:

– I went to the concert last week.

– A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường mở ra trong thì thừa khứ đơn:Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

1. Công thức:

– Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– lấp định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o”clock yesterday?)

2. Cách dùng:

– cần sử dụng để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ví dụ:At 12 o’clock yesterday, wewere havinglunch. (Vào thời gian 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang ăn trưa.)

– dùng để mô tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân tách thì thừa khứ đơn.

Ex: Hewas chattingwith his friend when his mothercame intothe room. (Cậu ta đã tán gẫu với chúng ta khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ:While, when, as, at 10:00 (giờ)last night, …

Ví dụ:

– It happened at five the afternoonwhileshe was watching the news on TV.

Xem thêm: Truyện Đồng Thoại Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Đồng Thoại

– He was doing his homework in his bedroomwhenthe burglar came into the house.

VII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)1. Công thức


– Khẳng định:S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)

– lấp định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went khổng lồ school.)

– Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to lớn school?)

2. Phương pháp dùng

Diễn tả một hành vi đã xảy ra, dứt trước một hành vi khác trong quá khứ.

+ khi hai hành động cùng xảy ra trong vượt khứ, ta sử dụng thìquá khứ hoàn thànhcho hành động xảy ra trước cùng quá khứ đối chọi cho hành động xảy ra sau.

+ khi thì quá khứ xong xuôi thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với những giới từ với liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau lúc tôi vẫn làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiện nhận ra thì vượt khứ trả thành:

– Từ nhấn biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

– trong câu thường xuyên có các từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past

Ví dụ:

– The old tenant had vacated the propertyby the timewe lookd at it. There was no furniture left inside

– WhenI got up this morning, my fatherhad already left.

VIII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS1.

Công thức:

– Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)

– đậy định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn”t been buying)

– Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)

2. Giải pháp dùng thì vượt khứ xong tiếp diễn

– diễn tả một hành động xảy ra kéo dài trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh dạn tính tiếp diễn)

Ví dụ:I had been thinking about that before you mentioned it

– diễn đạt một hành động kéo dài thường xuyên trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ:We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

– tín hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after.

– Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?

IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)1.

1.Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)

– che định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)

– Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

Ví dụ: The prime minister will xuất hiện the debate in parliament tomorrow.

2. Cách dùng:

– diễn đạt dự định độc nhất vô nhị thời xẩy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going khổng lồ the beach? I will go with you – bạn muốn đi hải dương không? Mình đã đi cùng bạn.)

– nói đến một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong thừa khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi cho rằng nó sẽ khá nóng đó)

– Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi tín đồ biết

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có:tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, …

X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức:

– Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O

– bao phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O


– Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Cách dùng:

– dùng làm nói về một hành động xảy ra về sau tại thời khắc xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)

– Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau này thì có hành vi khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)

3. Vết hiệu:

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong sau này kèm theo thời điểm xác định:

– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm đó ….

– at + giờ ví dụ + thời hạn trong tương lai: vào khoảng …..

Ví dụ:

– At this time tomorrowIwill be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ xem lịch trình TV yếu ưng ý của mình.)

– At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6hsáng mai, tôi đang làm việc bộ trong công viên)

XI. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED

– lấp định: S + shall/will + not + have + V3/ED

– Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

2. Bí quyết dùng :

– cần sử dụng để biểu đạt một hành động hay sự việc xong xuôi trước một thời điểm vào tương lai.

Ví dụ:I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho cho trước 10h về tối nay tôi sẽ dứt xong bài tập về bên rồi.)

– dùng để diễn đạt một hành vi hay sự việc ngừng trước một hành vi hay vấn đề khác vào tương lai.

Ví dụ:I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã sẵn sàng bữa ăn chuẩn bị trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Vết hiệu nhận ra thì tương lai hoàn thành:

– By + thời hạn tương lai,

– By the kết thúc of + thời gian trong tương lai,

– Before + thời hạn tương lai

– By the time …

Ví dụ:

– By the kết thúc of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa đào tạo Tiếng Anh rồi.)

– Ngan will have servedon the Board of West Coast College for đôi mươi yearsby the timesheretires.

XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

– tủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing

– Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

2. Bí quyết dùng

Các cần sử dụng thì tương lai chấm dứt tiếp diễn: để miêu tả một hành động xảy ra trong vượt khứ tiếp diễn thường xuyên đến 1 thời điểm đến trước vào tương lai:

Ví dụ:

– I will have been studyingEnglish for 10 yearsby the kết thúc of next month.

– By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Lốt hiệu:

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

– for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

– for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 cách nay đã lâu lúc phụ huynh tôi quay về vào ngày mai).

Xem thêm: #G31999 Đòi Ck Đâm Lút Cán Nghĩa Là Gì ? Có Sướng Không? Lút Cán Có Nghĩa Là Gì

2. Biện pháp sử dụng:

– sử dụng để mô tả một dự định, planer trong tương lai.

Ví dụ:Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong thời hạn nay.)