CHO MỘT ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU CÓ CƯỜNG ĐỘ 4.10^3

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một điện trường đều sở hữu cường độ (4.10^3) V/m . Vecto cường độ điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và tất cả chiều B cho C . Tính hiệu điện vậy giữa hai điểm BC,BA,AC . Biết AB=6cm,AC=8cm


*

B.

Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18000V

C. U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18500V

 

D. U A B = 5. 10 4 V, UBC = ‒18500V


*

Chọn A 

*

U A B =E.AB=5. 10 5 .10/100=5. 10 4 V

U B C = - U C B =-E.d(B,CH)=-E.BH=-E. B C 2 /AB=-5. 10 5 .36. 10 - 4 /(10. 10 - 2 )= -18000V


Một điện trường đều có độ bự cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều trường đoản cú A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cầm cố giữa hai điểm AB, BC 

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một điện trường đều sở hữu độ bự cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều tự A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện chũm giữa hai điểm AB, BC 

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 1800 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều có độ bự cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều trường đoản cú A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện nắm giữa nhị điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C.  U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một điện trường đều phải sở hữu độ béo cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều tự A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện vắt giữa hai điểm AB, BC 

A. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18500 V

B. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18000 V

D. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều có phương song song cùng với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ B mang đến C với cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:

A. 240 V.

B. −192 V.

C. 192 V.

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 11 Hình Học, Giải Bài Tập Hình Học 11 Có Lời Giải Chi Tiết

 −240 V.


Cho một điện trường đều phải sở hữu cường độ 4 . 10 3 V/m. Vectơ độ mạnh điện trường tuy vậy song với cạnh BC của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều từ bỏ B đến C. Cho thấy AB=6cm, AC=8cm. Call H là chân mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện thay giữa nhì điểm BC,AB,AC và AH theo thứ tự là a,b,c cùng d. Quý hiếm của biểu thức (a+2b+3c+4d) gần cực hiếm nào độc nhất sau đây?

A. 610V

B. 878V

C. 803V

D. 520V


Ba điểm A, B, C tạo ra thành một chổ chính giữa giác vuông trên C với AC = 3 cm, BC = 4 cm phía trong một điện trường đều. Vec tơ độ mạnh điện ngôi trường E tuy vậy song với AB, phía từ A mang lại B và tất cả độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện cố gắng giữa nhị điểm A, C là

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Tại X1 X2 Sao Cho, Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Y=X3

U A C = 250 V


Ba điểm A, B, C tạo thành một trọng điểm giác vuông trên C cùng với AC = 3 cm, BC = 4 cm bên trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E tuy vậy song với AB, phía từ A mang đến B và gồm độ khủng E = 5000 V/m. Hiệu điện nắm giữa hai điểm A, C là: 

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D. U A C = 250 V


Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh góc vuông AC của một tam giác vuông ABC tất cả chiều từ bỏ A cho C, biết AB = 6cm, AC = 8cm.

a/ Tính hiệu điện ráng UAC? b/ Tính hiệu điện ráng UAB? c/ Tính hiệu điện ráng UCB?