CHO HỖN HỢP GỒM 1.12 GAM FE VÀ 1.92 GAM CU

     Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 1.12 gam fe và 1.92 gam cu

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo hợp gồm KNO3 cùng Cu(NO3)2 thu được các thành phần hỗn hợp khí X (tỉ khối hơi của X so với khí H2 bởi 18,8). Tính trọng lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu?


A. 8,60 gam


B. 20,50 gam


C. 11,28 gam


D. 9,4 gam


Câu 2:


Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100ml dung dịch hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng trọn vẹn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Quý hiếm của V là:


A. 0,764


B. 0,448


C. 1,792


D. 0,672


Câu 3:


Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp tất cả HCl dư cùng KNO3, thu được dung dịch X đựng m gam muối và 0,56 lít tất cả hổn hợp khí Y tất cả N2 cùng H2 làm việc đktc. Khí Y bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 11,4. Quý hiếm của m là:


A. 16,085


B. 18,300


C. 14,485


D. 18,035


Câu 4:


Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam tất cả hổn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến cân nặng không thay đổi thì cân nặng chất rắn nhận được là:


A. 17,545 gam


B. 18,355 gam


C. 15,145 gam


D. 2,4 gam


Câu 5:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, nhận được 8,56 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


A. 1,76


B. 2,13


C. 4,46


D. 2,84


Câu 6:


Oxi hóa trọn vẹn 3,1 gam photpho vào khí oxi dư. Cho toàn thể sản phẩm vào 200ml hỗn hợp NaOH 1M đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Trọng lượng muối vào X là:


A. 12 gam
Xem thêm: Một Canh Giờ Là Mấy Tiếng Archives, Một Canh Giờ Là Mấy Tiếng

B. 14,2 gam


C. 11, 1 gam


D. 16,4 gam


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại cameraminhtan.vn


*

link
tin tức cameraminhtan.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


cameraminhtan.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


cameraminhtan.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


cameraminhtan.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Nhị Phân Sang Thập Phân Sang Nhị Phân, Công Cụ Chuyển Đổi Nhị Phân Sang Thập Phân

cameraminhtan.vn