Cho 2.24 gam bột sắt vào 200ml dung dịch

     

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam chất rắn Y. Quý giá của m là:

A.Bạn đang xem: mang đến 2.24 gam bột fe vào 200ml dung dịch

0,64 gam.

B.

Bạn đang xem: Cho 2.24 gam bột sắt vào 200ml dung dịch

2,16 gam.

C. 2,80 gam.

D. 4,08 gam


*

*

Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là

A. 2,80.

B. 2,16.

C. 4,08.

D. 0,64.

Cho 2,24g bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO30,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Cực hiếm của m là :

A. 4,08

B. 2,16

C. 2,80

D. 0,64

Cho 6,72 gam bột fe vào 600 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO 3 0,1M và Cu ( NO 3 ) 2 0,5M. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là

A. 1,92.

B. 12,24.

D. 6,48.

Cho 2,52 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,4M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là

A.

Xem thêm: Truyện Tranh Trạng Quỷnh - Truyện Trạng Quỷnh Tập 107

2,88 gam.

B. 4,61 gam.

C. 2,16 gam.

D. 4,40 gam.

Cho 6,72 gam bột sắt vào 600 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm AgNO30,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A.8,40

B. 12,24.

C. 1,92.

D. 6,48.

Cho 2,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho 2,8 gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M; khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hóa học rắn X. Quý giá của m là

A. 4,72

B. 4,08

C. 4,48

D. 3,20

Cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe và Zn vào 200 ml dung dịch cất AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam hóa học rắn X và dung dịch Y. đến 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam hóa học rắn Z và dung dịch T. Cực hiếm của m là

A. 2,700

B. 3,124

C.

Xem thêm: Khi Xà Phòng Hóa Tripanmitin Thu Được Sản Phẩm Là ? Khí Xà Phòng Hóa Tripanmitin Ta Thu Được Muối Là

2,648

D. 3,280

Cho m gam hỗn hợp A có Fe và Zn vào 200 ml dung dịch đựng AgNO3 0,18M với Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời hạn thu được 4,21 gam hóa học rắn X với dung dịch Y. đến 1,92 gam bột Mg vào hỗn hợp Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam chất rắn Z cùng dung dịch T. Cực hiếm của m là