Cho 100Ml Dung Dịch Agno3 2A Mol/L

     

Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml hỗn hợp Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,64 gam chất rắn cùng dung dịch X. đến dung dịch HCl dư vào X nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

A.22,96.

Bạn đang xem: Cho 100ml dung dịch agno3 2a mol/l


B.11,48.

C.17,22.

D.14,35.

Đáp án và giải thuật

Đáp án:B

Lời giải:Phân tích:

Dung dịch sau ko còn Fe2+ => Chì có kết tủa AgCl mà 0.1a= 0.08 => a =0.8 => Ag+ dư = 0.08

mAg = 0.08*143.5 = 11.48

Vậy đáp án chính xác là B.

Xem thêm: " Style - Style Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tổng hòa hợp vô cơ - Tổng vừa lòng Vô cơ 12 - hóa học 12 - Đề số 28

Làm bài bác

share

Một số câu hỏi khác cùng bài thi. cho 3,6 gam Mg chức năng hết với hỗn hợp HNO3 (dư), có mặt V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5). Quý hiếm của V là:

gồm 4 kim loại: Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dùng thêm một chất thì hoàn toàn có thể dùng chất nào trong những các chất sau đây để phân biệt kim nhiều loại đó?


tuyên bố nào dưới đây sai?

mang lại lượng dư Mg công dụng với dung dịch có HCl, 0,1 mol KNO3 cùng 0,2 mol NaNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X chứa m gam muối cùng 6,672 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) bao gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong ko khí. Tỉ khối của Y đối với H2 là 13. Giá trị của m là:

chức năng nào tiếp sau đây không cần của NaCl?

Thành phần thiết yếu của đá vôi là

đến Cu dư vào V lít hỗn hợp HNO3 4M chiếm được V1 lít khí NO. đến Cu dư vào V lít dung dịch cất HNO3 3M cùng H2SO4 1M thu được V2 lít khí NO (V1, V2 đo làm việc cùng đk về to, p; NO là thành phầm khử tốt nhất của

*

). Biểu thức contact giữa V1 với V2 là

cho các chất:

*

Số chất bị dung dịch

*

đặc oxi hóa là:

tiến hành các thể nghiệm sau :

(a) mang lại dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp HCl

(b) mang lại Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) cho Cu vào hỗn hợp HCl đặc nóng dư

(d) mang đến Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Sau khi dứt các phản nghịch ứng, số thí nghiệm thu sát hoạch được hóa học rắn là :

mang đến 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,64 gam chất rắn với dung dịch X. Mang lại dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

mang đến dung dịch muối X mang lại dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được hóa học rắn T với khí không màu hóa nâu trong ko khí. X và Y thứu tự là :

08:00:48 hòa hợp hết 2,72 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS cùng Cu trong 500 ml dung dịch HNO3 1M, sau khi ngừng các phản nghịch ứng thu được hỗn hợp Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho Y chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y hoàn toàn có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Biết trong các quy trình trên, thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 là NO. Quý giá của m là ?

Tổng số các hạt vào nguyên tử của nguyên tố R là 114. Số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện là 26 hạt. Số khối của R là:

cho dung dịch muối X cho dư vào dung dịch muối Y, chiếm được kết tủa Z. Cho Z vào hỗn hợp HNO3 (loãng, dư), thu được hóa học rắn T cùng khí ko màu hóa nâu trong ko khí. X với Y lần lượt là :

tín hiệu để nhận ra một phản nghịch ứng oxi hóa khử:

đến 31,15 gam các thành phần hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được hỗn hợp A chỉ chứa m gam lếu láo hợp những muối và 4,48 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí B bao gồm N2O cùng H2. Khí B tất cả tỷ khối so với H2 bằng 11,5. Quý hiếm của m là:


mang đến dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3và Fe(OH)3. Số hóa học trong dãy tính năng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Hỗnhợp X gồm Cu vàCuO (trongđótỷlệ % khốilượngCuOlà 29,41%). Cho m gam X tácdụngvới dung dịch HNO3loãngđượcsảnphẩmkhửduynhấtlà 0,2mol NO. Vậy m gam X phảnứngvớinhiềunhấtlàbaonhiêulít dung dịchHCl 1M :

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X đựng 2,12 gam Na2CO3 với 1,26 gam NaHCO3. Quý giá của V là:

lắc 13,14g Cu với 250 ml hỗn hợp AgNO3 0,6 M một thời gian thu được 22,56g hóa học rắn A và dung dịch B. Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M nặng trĩu 15,45g vào hỗn hợp B khuấy hầu hết đến khi phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp chỉ chứa một muối hạt duy nhất cùng 17,355g chất rắn Z. Sắt kẽm kim loại M là :

Dẫn V lít khí co (đktc) qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau khi phản ứng trả toàn, cân nặng chất rắn sút 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị V là:

hóa học nào được xem là axit?

cho các phát biểu sau: (a) cần sử dụng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. (b) Cu cùng Fe2O3 tỉ lệ thành phần mol 1:1 tan trọn vẹn trong dung dịch HCl dư. (c) nguyên vật liệu để chế tạo nhôm là quặng boxit Al2O3.2H2O. (d) Đốt lá sắt trong khí Cl2 xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa. (e) CrO3 là oxit axit, gồm tính lão hóa mạnh. (f) Sr, Na, tía và Be đều công dụng mạnh cùng với H2O ở ánh nắng mặt trời thường. Số phát biểu đúng là:

mang lại 3 ion:

*

. Phát biểu nào sau đây sai ?

khi cho các thành phần hỗn hợp rắn gồm: MgSO4, Ba3(PO4)2, FeCO3, FeS, CuS vào dd HCl dư thì hóa học rắn nhận được là ?

tiến hành các thử nghiệm sau: (1) mang đến dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4 (2) mang lại dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp AlCl3. (3) Cho kim loại Ba vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư (4) cho FeS vào hỗn hợp HCl (5) mang đến dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp FeCl3 (6) mang đến dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl Số thể nghiệm mà sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy sinh ra các chất khí và chất kết tủa là

mang đến 0,10 mol cha vào dung dịch đựng 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, lọc mang kết tủa nung ở ánh sáng cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Có những dung dịch đơn nhất không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận ra các hỗn hợp trên là:

Tổng số những hạt trong nguyên tử của nhân tố R là 114. Số hạt với điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 26 hạt. Số khối của R là:

Chodãycácchất:Al,Al2O3,AlCl3,Al(OH)3.Sốchấttrongdãyvừaphảnứngđượcvớidung dịchNaOH,vừaphảnứngđượcvớidungdịchHCl là:

Cócácnhậnxétsau:

(a) Nhúngthanh fe vào hỗn hợp FeCl3 xảy ra ănmònđiệnhóa.

(b) Sụckhí H2S vào dung dịch CuSO4 thấyxuấthiệnkếttủaxanhnhạt.

(c) bé dại dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp FeCl3thấyxuấthiệnkếttủanâuđỏvàkhí.

(d) Nhúngthanh Al vào hỗn hợp NaOH loãngnguộithấythanh Al rã dần.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ 5 6 7 Bài Sóng Hay Nhất, Phân Tích Bài Thơ Sóng Xuân Quỳnh Khổ 5,6,7

(e) Đốtdâysắttrongkhí Cl2 thấytạothànhmuối fe (II) bámtrêndâysắt.

Sốnhậnxétđúnglà:


Hòa tan hoàn toàn 7,8g các thành phần hỗn hợp X gồm Al với Mg trong hỗn hợp HCl dư nhận được 8,96 lit khí H2 (đktc) với dung dịch chức m gam muối. Quý giá của m là :

cho 7,65g tất cả hổn hợp X có Al và Al2O3 (trong kia Al chiếm phần 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong hỗn hợp Y có H2SO4 cùng NaNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối th-nc và m gam hỗn hợp khí T (trong đó có 0,015 mol H2). đến dung dịch BaCl2 đến khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 93,2g kết tủa. Còn nếu mang lại Z bội nghịch ứng với NaOH thì lượng NaOH phản bội ứng về tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây :

mang lại 0,87 gam láo hợp gồm Fe, Cu và Al vào trong bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,32 gam chất rắn và 448 ml khí (đktc) bay ra. Thêm tiếp vào trong bình 0,425 gam NaNO3, khi những phản ứng hoàn thành thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) chế tác thành và trọng lượng muối trong dung dịch là

cho những chất cá biệt sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 công dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số ngôi trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

đến hỗn hợp có 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M cùng AgNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào lượng dư hỗn hợp HNO3, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất N+5, đktc). Quý hiếm của V là:

Để nhận biết ion NO3-trong dung dịch hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử nào sau đây?

Kim loạinàosauđâykhôngbịoxihóatrong dung dịch CuCl2?

kết hợp hết 13,52 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg(NO3)2, Al2O3, Mg với Al vào dung dịch NaNO3 với 1,08 mol HCl (đun nóng). Sau thời điểm kết thức bội nghịch ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa những muối cùng 3,136 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm N2O với H2. Tỷ khối của Z so với He bởi 5. Hỗn hợp Y tính năng tối đa với dung dịch đựng 1,14 mol NaOH, đem kết tủa nung ngoài không khí tới cân nặng không thay đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al2O3 bao gồm trong tất cả hổn hợp X là ?

nhiệt độ phân trọn vẹn 34,65 gam hỗn hợp có KNO3 và Cu(NO3)2, thu được tất cả hổn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lúc đầu là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan lại tâm. Trong không khí với hệtọa độ

*

bằng

Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg, Fe, FeCO3 với Cu(NO3)2bằng dung dịch cất H2SO4 loãng và 0,045 mol NaNO3thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe3+) và 3,808lít(đktc)hỗnhợpkhíZ (trongđócó0,02molH2) gồm tỉ khốisovớiO2bằng19/17.Chodungdịch NaOH 1M vào Y đến khi lượng kết tủa đạt cực to là 31,72 gam thì vừa không còn 865 ml. Quý giá mlà ?

mang đến hình chóp S.ABCD. Hai mặt mặt (SAB) với (SAD) cùng vuông góc với đáy. Đáy ABCD là tứ giác nội tiếp trong đường tròn trọng điểm O, bán kính r,
. Nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là ?

khi cho p thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản giao phấn cùng với nhau thu được F1 bao gồm toàn cây thân cao, hoa tím. Mang lại F1 lai cùng với cây đầu tiên thu được đời con gồm tỉ lệ thứ hạng hình là 1 trong thân cao, hoa tím : 1 thân thấp, hoa trắng. đến cây F1 lai cùng với cây thứ hai thu được đời con tất cả tỉ lệ hình trạng hình 3:1. Hiểu được A: thân cao, a: thân thấp; B: hoa tím; b: hoa trắng. đẳng cấp gen của cây F1, cây thiết bị 1 cùng cây thứ 2 lần lượt là:

Điện phân 200 ml dung dịch bao gồm
1,25M với NaCl a mol/lít (điện cực trơ, màng chống xốp, hiệu quả điện phân 100%, làm lơ sự tổng hợp của khí vào nước với sự cất cánh hơi của nước) với cường độ chiếc điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Hỗn hợp thu được có cân nặng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Cực hiếm của a là:

kimsa88
cf68