CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP LỚP 8

     

- hy vọng chia đa thức một biến chuyển $A$ mang đến đa thức một biến$B e 0$ , trước nhất ta đề xuất sắp xếp những đa thức này theo lũy thừa giảm dần của thuộc một thay đổi và triển khai phép phân chia như phép chia những số từ bỏ nhiên.

Bạn đang xem: Chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8

- với hai nhiều thức tùy ý $A$ cùng $B$ của một đổi thay $left( B e 0 ight)$, tồn tại độc nhất hai nhiều thức $Q$ với $R$ làm thế nào cho $A = B.Q + R$

Trong đó $R = 0$ hoặc bậc của $R$ thấp hơn bậc của $B.$

+ giả dụ $R = 0$ thì phép phân chia $A$ đến $B$ là phép phân chia hết.

+ giả dụ $R e 0$ thì phép phân chia $A$ cho $B$ là phép chia bao gồm dư.

Ví dụ 1:


*

Ta viết lại (left( 6x^3 - 7x^2 - x + 2 ight):left( 2x + 1 ight) = 3x^2 - 5x + 2). Phân biệt số dư (R = 0) nên đó là phép phân tách hết.

Xem thêm: Bài Tập Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Lớp 6, Please Wait

Ví dụ 2:


*

Ta viết lại (x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = left( x + 1 ight)left( x^2 - 4x + 6 ight) - 5) . Vì chưng (R = - 5 e 0) nên đó là phép chia bao gồm dư.

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: tìm thương, số dư của phép phân chia đa thức một biến đổi đã sắp đến xếp

Phương pháp:

Muốn chia đa thức một biến $A$ mang đến đa thức một biến$B e 0$ , thứ nhất ta đề nghị sắp xếp những đa thức này theo lũy thừa sút dần của cùng một biến và tiến hành phép chia như phép chia những số tự nhiên.


Dạng 2: xác minh hằng số (a,b) sao cho phép chia mang lại trước là phép phân tách hết.

Xem thêm: Top 22 Câu Hỏi Điền Khuyết Cho Trẻ Mầm Non, Điền Số Còn Thiếu Vào Ô Trống

Phương pháp:

Sử dụng tính chất phép chia hết gồm số dư (R = 0) nhằm tìm (a,b) .


Chú ý:

(Ax + B = 0) với (forall x Leftrightarrow left{ eginarraylA = 0\B = 0endarray ight.)


*
chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 82 phiếu

Bài tiếp theo

*


Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1. Kiểm soát lại tích

Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Sắp xếp những đa thức theo lũy thừa giảm dần của vươn lên là rồi chiếu lệ chia

Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài bác 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bài 69 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Cho hai đa thức

Bài 70 trang 32 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính chia:


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay
Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp cameraminhtan.vn


Gửi góp ýHủy bỏ
*
PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách ĐA THỨCCHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1
CHƯƠNG I. TỨ GIÁCCHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNCHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNPHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2
CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGCHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀUÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 8
×Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng cameraminhtan.vn.Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?