CHIA CHO SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

     

Toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm quen với phép tính phân chia và các bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này cameraminhtan.vn tiếp tục cung cấp các kỹ năng trọng tâm, bài xích tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập biện pháp chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phép chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang đến số có 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ 1. Phép chia có số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo trang bị tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Kích Thước Hố Nhảy Xa Theo Quy Chuẩn Quốc Tế Là Bao Nhiêu? Một Số Điều Luật Cơ Bản Môn Nhảy Xa

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo thiết bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép chia cho số bao gồm 2 chữ số

Những để ý khi thực hiện phép phân chia số gồm hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia gồm dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và phần bên trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập áp dụng toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được mang lại 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, chia thì triển khai thứ tự từ trái qua phải.

Xem thêm: Giáo Án Bài 2 Lịch Sử 12 - Giáo Án Lịch Sử Lớp 12: Bài 2

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Tư gồm 800 cây ăn uống quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số, học viên cần phải chuyên cần làm bài tập để thành thục các bước tính phép chia. Liên tiếp theo dõi cameraminhtan.vn để được hỗ trợ thêm các kiến thức hữu dụng nhé.