CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

     

Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi trở nên số là nhì trong các phương thức tính tích phân. TPTP được thực hiện khi biểu thức dưới vết tích phân cất 2 các loại hàm số không giống nhau trong 4 một số loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có thể có khi phương pháp này được dùng trong những bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề khó như chúng ta tưởng đề nghị không nào. Hãy gắng chắc “thần chú” cùng bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.