CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10 HỌC KÌ 2

     

+ Thuộc đội VIIA, dễ dìm thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hãn hữu khi thâm nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu lục nhạt, Cl2 khí màu đá quý lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím

+ F bao gồm độ âm điện lớn số 1 , chỉ gồm số oxi hoá –1. Những halogen còn lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu tiến thưởng , mùi hương xốc , độc cùng nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 10 học kì 2

+ Phân tử Cl2 gồm một liên kết cộng hóa trị, thuận tiện tham gia bội phản ứng hóa học. 

+ Clo gồm tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu thị tính khử trong một trong những phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Tác dụng với kim loại 

Clo chức năng với hầu hết các kim loại tạo ra muối clorua (KL sau phản bội ứng gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không công dụng trực tiếp cùng với O2.

c. Chức năng với một số hợp chất tất cả tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn thâm nhập phản ứng với vai trò vừa là hóa học oxh, vừa là chất khử.

+ Tác dụng với nước : lúc hoà chảy vào nước , một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá mạnh, nó tàn phá các màu vì vậy nước clo xuất xắc clo độ ẩm có tính tẩy màu.


+ chức năng với hỗn hợp bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0

a. Trong chống thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc chức năng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa bao gồm màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính hóa học hoá học tập của một axit mạnh

1. đặc thù hóa học

a. Tác dụng chất chỉ thị

 Dung dịch HCl có tác dụng quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng kim loại (đứng trước H vào dãy chuyển động hóa học) ra đời muối (với hóa trị thấp của kim loại) với giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tác dụng với HCl

c. Tính năng oxit bazơ , bazơ tạo muối với nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều khiếu nại phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng làm nhận biết gốc clorua )

Ngoài đặc điểm đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl đặc còn diễn đạt vai trò chất khử khi tính năng chất oxi hoá bạo gan như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: mang đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: đến hidro chức năng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại

Một số muối hạt clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để ăn, chế tạo khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, chống mục gổ

+ CaCl2 hóa học chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là lếu láo hợp có NaCl, NaClO với H2O gồm tính ôxi hóa mạnh, bao gồm tính tẩy màu, được điều chế bằng bí quyết dẫn khí Clo vào hỗn hợp NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( gồm tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là hóa học oxh táo tợn thường dùng điều chế O2 trong chống thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã được đun nóng mang đến 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối láo tạp công thức phân tử CaOCl2 là chất oxh mạnh, được điều chế bằng phương pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là chất OXH mạnh, thâm nhập phản ứng với các kim loại và đúng theo chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với sắt kẽm kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn những halogen khác.

Hỗn phù hợp H2 ,F2 nổ mạnh trong láng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF rã vào nước chế tạo dung dịch HF. Hỗn hợp HF là axit yếu, nhất là hòa tan được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự ăn mòn thủy tinh được vận dụng trong kĩ thuật tương khắc trên kính như vẽ tranh xung khắc chữ).

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Lớp 2 Có Đáp Án, Bộ 20 Đề Ôn Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 2


c.Tác dụng cùng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải hòa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này phân tích và lý giải vì sao F2 ko đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát khỏi dung dịch muối hoặc axit trong những khi flo tất cả tính oxh dạn dĩ hơn .

2.Điều chế HF bằng cách thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với sắt kẽm kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tung trong nước tạo thành thành dung dịch axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI tất cả tính khử mạnh có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn hóa học oxi


- nằm ở ô số 8, chu kì 2, đội VI A

- CTPT : O = O

=> là một trong phi kim điển hình, gồm tính OXH khỏe mạnh (độ âm điện chỉ sau F)

* tính chất vật lý

Là hóa học khí, không màu, không mùi, không tan trong nước, nặng hơn không khí. Gia hạn sự sống cùng sự cháy. 

* tính chất hóa học

+, tác dụng với hầu như kim các loại (trừ Au, Pt) tạo ra oxit kim loại

+, T/d với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, chức năng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, chức năng với một trong những hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* vai trò : Duy trì sự sống, cống hiến và làm việc cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, vào CN:

- Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng.

- Điện phân nước tất cả mắt hóa học điện li

+, vào tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * tính chất vật lý

Là chất khí, nghỉ ngơi thể lỏng có màu xanh nhạt, tan xuất sắc trong nước rộng so với oxi

* đặc thù hóa học

Ozon tất cả tính oxh dạn dĩ hơn so với O2

Một số bội nghịch ứng hóa hoc chứng tỏ điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, chữa trị sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn chất lưu huỳnh (S)

* đặc thù vật lý

- Là hóa học rắn, màu vàng tất cả 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối chọi tà

- ko tan trong nước nhưng mà tan vào dung môi hữu cơ, có ánh sáng sôi và ánh nắng mặt trời nóng chảy khá cao

* đặc điểm hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: 1Lit Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km ? Xe Máy Trung Bình 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km

S solo chất gồm số OXH = 0

=> S vừa tất cả tính khử và tính OXH

+, Tính khử: tính năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tác dụng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua cùng axit sunfuhidric

* Tính chất vật lý: Là hóa học khí, ko màu, bám mùi trứng thối, nặng hơn không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là 1 trong axit yếu, nó mang không hề thiếu tính chất của một axit

+, có tác dụng quỳ tím gửi sang color hồng

+, công dụng với bazơ => muối bột + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, công dụng với hỗn hợp muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric có tính khử mạnh

+, tác dụng với chất tất cả tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu oxi hoặc ở ánh sáng thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái từ nhiên: gồm trong nước suối, khí núi lửa, xác chết người, động vật

3. Lưu huỳnh dioxit

* tính chất vật lý: Là hóa học khí, không màu, mùi hương hắc, cực kỳ độc

* đặc thù hóa học: là 1 trong những oxit axit

=> Mang khá đầy đủ tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng cùng với nước, bazơ cùng oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa gồm tính khử, vừa gồm tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Sulfur trioxit

Tính chất vật lý: Là chất lỏng, không màu, tan vô hạn vào nước cùng axit sunfuric 

Tính chất hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một trong oxit axit điển hình

Một số bội nghịch ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc điểm vật lý

Là chất lỏng sánh, ko màu, không bay hơi, khôn xiết háo nước, tung vô hạn trong nước

* đặc thù hóa học

a)  H2SO4 loãng mang không thiếu thốn tính hóa học của một axit thông thường

- làm cho quỳ tím đưa thành đỏ

- chức năng với kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không bội nghịch ứng)

- tác dụng với bazơ, oxit bazơ → muối hạt + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- chức năng với muối → Muối new và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một số tính chất đặc trưng

- Tính thoái hóa mạnh: 

Tác dụng hầu như các sắt kẽm kim loại (Trừ Au, Pt) và những phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm nước của tương đối nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp hóa học hữu cơ đựng O, H