CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 CƠ BẢN

     

Mục lục câu chữ

ÔN TẬP LÍ THUYẾT

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:

Dạng 1: các phép toán cộng, trừ, nhân, phân tách đa thức


ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Các bí quyết lũy thừa:

*

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A+B)2 = A2 + 2AB + B2

(A-B)2 = A2 - 2AB + B2

A2-B2 = (A+B)(A-B) 

(A+B)3= A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

(A+B)3 = A3 + B3 +3AB(A+B)


(A-B)3= A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

(A-B)3 = A3 - B3 - 3AB(A-B)

A3 + B3= (A+B)(A2-AB+B2)

A3 - B3 = (A-B)(A2+AB + B2)

(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:

- Đơn thức: là biểu thức chỉ tất cả một số, một thay đổi hoặc tích những số và những biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của 1-1 thức là tổng thể mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 8 cơ bản

- Đơn thức đồng dạng: là đối kháng thức như thể nhau phần thay đổi nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của đa thức là bậc của 1-1 thức cao nhất.

Dạng 1: các phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đối kháng thức ta cộng thông số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng những đơn thức đồng dạng cùng với nhau.

- Nhân(chia) hai solo thức ta nhân (chia) phần thông số cho hệ số, biến chuyển cho biến.

Xem thêm: " How Do You Do Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào? How Do You Do Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào

- Nhân 1-1 thức với đa thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của đa thức.

- Nhân hai đa thức: ta mang từng hạng tử của nhiều thức này nhân cùng với từng hạng tử của đa thức kia.

- Chia hai đa thức ta xắp xếp theo lũy thừa giảm dần rôi tiến hành phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng minh M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a có 31 chữ số 1, số b gồm 28 chữ số 1, chứng minh a.b-1 phân tách hết đến 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số từ bỏ nhiên tiếp tục không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) cho 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) đến 4x+3y 13. Minh chứng rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Tiebreaker Là Gì ? Luật Tie Break Trong Tennis Như Thế Nào?

Bài 18: 

a) mang đến 4 số lẻ liên tiếp, minh chứng rằng hiệu của tích nhị số cuối cùng với tích của nhị số đầu chia hết mang lại 16.

b) cho 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối bé dại hơn tích của nhị số thân bao nhiêu đơn vị?

c) đến 4 số nguyên liên tiếp, mang sử tích của số đầu cùng với số máy ba bé dại hơn tích của số máy hai và số thứ tư là 99. Tìm bốn số nguyên đó?