Các Dạng Bài Tập Về Cộng Trừ Đa Thức

     

Bài tập Cộng, trừ đa thức bao gồm lời giải

Với bộ bài bác tập Cộng, trừ đa thức Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

*

Bài 1: Thu gọn nhiều thức 3y(x2 - xy) - 7x2(y + xy) ta được

A. -4x2y - 3xy2 + 7x3y

B. -4x2y - 3xy2 - 7x3y

C. 4x2y + 3xy2 - 7x3y

D. 4x2y + 3xy2 + 7x3y

Hiển thị lời giải


Bạn đang xem: Các dạng bài tập về cộng trừ đa thức

Ta có 3y(x2 - xy) - 7x2(y + xy) = 3x2y - 3xy2 - 7x2y - 7x3y

= (3x2y - 7x2y) - 3xy2 - 7x3y = -4x2y - 3xy2 - 7x3y

Chọn lời giải B


Bài 2: Thu gọn nhiều thức

*
ta được

*
Hiển thị lời giải

Ta có:

*
Chọn đáp án D


Bài 3: Đa thức nào tiếp sau đây là công dụng của phép tính 4x3yz - 4xy2z2 - yz(xyz + x3) ?

A. 3x3yz - 5xy2z2

B. 3x3yz + 5xy2z2

C. -3x3yz - 5xy2z2

D. 5x3yz - 5xy2z2

Hiển thị lời giải
*

Chọn câu trả lời A
Xem thêm: Tại Sao Trước Số Điện Thoại Lại Có +84 Và Mất Chữ Số 0, Tại Sao Trước Số Điện Thoại Lại Có +84 Hoặc 0084

Bài 4: cho những đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A + B + C

A. 7x2 + 6y2

B. 5x2 + 5y2

C. 6x2 + 6y2

D. 6x2 - 6y2

Hiển thị lời giải

Ta có

*
Chọn giải đáp C


Bài 5: cho những đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A - B - C

A. -10x2 + 2xy

B. -2x2 - 10xy

C. 2x2 + 10xy

D. 2x2 - 10xy

Hiển thị lời giải

Ta có

*
Chọn câu trả lời D
Xem thêm: 7 Lý Do Vì Sao Bạn Cần Một Người Thẳng Tính, Thẳng Thắn Là Gì

Bài 6: cho những đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính C - A - B

A. 8x2 + 6xy + 2y2

B. -8x2 + 6xy - 2y2

C. 8x2 - 6xy - 2y2

D. 8x2 - 6xy + 2y2

Hiển thị lời giải

Bài 9: mang đến hai nhiều thức A = x2 + 5xy + 10 cùng B = 7x2 - 5xy + 10. Tính C = 9A – 2B