CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG 1

     

Bài ôn tập chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng sẽ giúp các em hệ thống lại toàn thể kiến thức sẽ học nghỉ ngơi chương I. Trải qua các sơ đồ bốn duy, các em sẽ sở hữu được được phương pháp ghi nhớ bài một phương pháp dễ dàng, hiệu quả.Bạn đã xem: các dạng bài tập hình học tập lớp 11 chương 1 1 chương 1 (phép biến hóa hình)

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Ngôn từ đã được học

1.2. Ghi nhớ phép đổi thay hình qua sơ đồ bốn duy

2. Bài tập minh hoạ

3.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hình học lớp 11 chương 1

Luyện tập bài xích 9 chương 1 hình học tập 11

3.1 Trắc nghiệm về phép dời hình cùng Phép đồng dạng trong mặt phẳng

3.2 bài tập SGK và nâng cấp về phép dời hình và Phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

4.Hỏi đáp vềbài 9 chương 1 hình học tập 11


*

a) Tổng quan


*

b) các kí hiệu


*

c) Biểu thức tọa độ
*

d) Sơ trang bị tính chất


*

a) Sơ đồ những phép trở nên hình


b) Sơ đồ trình diễn mối tương tác giữa các phép vươn lên là hình


Bài tập 1:

Trong khía cạnh phẳng (Oxy) mang đến (overrightarrow u = left( 1; - 2 ight))

a) Viết phương trình hình ảnh của mỗi mặt đường trong trường hòa hợp sau:

+) Đường trực tiếp a tất cả phương trình: 3x-5y+1=0 ?

+) Đường thẳng b tất cả phương trình: 2x+y+100=0

b) Viết phương trình con đường tròn ảnh của đường tròn (C ): (x^2 + y^2 - 4 mx + y - 1 = 0)

c) Viết phương trình đường (E) ảnh của (E): (fracx^29 + fracy^24 = 1)

d) Viết phương trình ảnh của (H): (fracx^216 - fracy^29 = 1)

Hướng dẫn giải:

a) call M(x;y) thuộc các đường đã cho và M’(x’;y’) thuộc các đường hình ảnh của chúng.

Theo công thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có: (left{ eginarraylx" = 1 + x\y" = - 2 + yendarray ight. Rightarrow left{ eginarraylx = x" - 1\y = y" + 2endarray ight.)

Thay x, y vào phương trình những đường ta có:

Đường trực tiếp a’: 3(x’-1)-5(y’+2)+1=0 ( Leftrightarrow )3x’-5y’-12=0

Đường thẳng b’: 2(x’-1)+(y’+2)+100=0 xuất xắc : 2x’+y’+100=0

b) Đường tròn (C’): (left( x" - 1 ight)^2 + left( y" + 2 ight)^2 - 4left( x" - 1 ight) + y" + 2 - 1 = 0)

Hay: (x^2 + y^2 - 6 mx + 5y + 10 = 0)

c) Đường (E’): (fracleft( x" - 1 ight)^29 + fracleft( y" + 2 ight)^24 = 1 Leftrightarrow fracleft( x - 1 ight)^29 + fracleft( y + 2 ight)^24 = 1)

d) Đường (H’): (fracleft( x" - 1 ight)^216 - fracleft( y" + 2 ight)^29 = 1 Leftrightarrow fracleft( x - 1 ight)^216 - fracleft( y + 2 ight)^29 = 1).

Bài tập 2:

Cho điểm M(2;-3). Tìm hình ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục d: y-2x=0.

Xem thêm: Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 8 ), Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 8

Hướng dẫn giải:

Gọi N(x;y) là điểm đối xứng cùng với M qua d và H là trung điểm của MN thì M,N đối xứng nhau qua d thì đk là: (left{ eginarrayloverrightarrow MN .overrightarrow U = 0quad left( 1 ight)\H in dquad quad left( 2 ight)endarray ight.,)

Ta có: (overrightarrow MN = left( x - 2;y + 3 ight)quad overrightarrow U = left( 1;2 ight)quad H = left( fracx + 22;fracy - 32 ight)).

Điều kiện (*) ( Leftrightarrow left{ eginarraylleft( x - 2 ight).1 + left( y + 3 ight).2 = 0\fracx + 22 = fracy - 32endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2y + 4 = 0\y = x + 5endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayly = frac13\x = - frac143endarray ight. Rightarrow N = left( - frac143;frac13 ight).)

Bài tập 3:Hướng dẫn giải:

Gọi M(x;y) là điểm ngẫu nhiên thuộc (O;R) với (E).

Xem thêm: Xem Phim Lòng Tham Vô Đáy Tập 25 Thuyết Minh, Phim Lòng Tham Vô Đáy Bao Nhiêu Tập

M’(x’;y’) là ảnh của M qua phép đối xứng trung khu I.

Khi đó I là trung điểm của MM’ đề xuất ta có:

(left{ eginarraylx_I = fracx + x"2\y_I = fracy + y"2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx" = 2.1 - x\y" = 2.2 - yendarray ight.)

(Rightarrow left{ eginarraylx = 2 - x"\y = 4 - y"endarray ight. Rightarrow left PREVIOUS

Bài tập toán 11 (Đủ dạng cả năm Đại số hình học tập hay), tổng hợp bài xích tập toán 11 cả năm Đầy Đủ

NEXT

Bài tập trắc nghiệm Đạo hàm bản full, 250 bài tập trắc nghiệm Đạo hàm