C3H4 + Agno3 + Nh3 → C3H3Ag + Nh4No3

     

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 là phản bội ứng thế bằng ion kim loại. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

1. Phương trình bội nghịch ứng C3H4tác dụng với AgNO3

C3H4+ AgNO3+ NH3→ C3H3Ag + NH4NO3

CH≡C–CH3+ AgNO3+ NH3→ AgC≡C–CH3+ NH4NO3

2. Tiến hành phản ứng Propin chức năng với AgNO3

Sục khí propin vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Xuất hiện tại kết tủa màu sắc vàng

Phản ứng trên hotline là phản ứng thế bằng ion kim loại

Đây là phản bội ứng nhận thấy ank – 1 – in

3. Thắc mắc vận dụng

Câu 1. Nhận xét nào sau đấy là đúng?

A. Toàn bộ các ankin số đông tham gia phản nghịch ứng với dung dịch brom

B. Tất cả các ankin có links ba ngơi nghỉ đầu mạch phần đa phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol.

Bạn đang xem: C3h4 + agno3 + nh3 → c3h3ag + nh4no3

C. Các ankin có links ba những tham gia phản bội ứng tráng bạc.

D. Phản nghịch ứng đặc thù của Ankin là phản bội ứng thế

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Dãy nào dưới đây đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

A. Loại vị metanal không tham gia phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O → (NH4)2CO3+ 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3+ 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → 2Ag + 2NH4NO3+ NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2AgNO3+ 7NH3+ 3H2O → 9C6H5COONH4+ 2Ag

C. Loại Saccarozơ không thâm nhập phản ứng tráng bạc

D. Loại do Metanol không thâm nhập phản ứng tráng bạc

Câu 3. Cho các nhận xét sau:

(1) Glucozơ với mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều công dụng với dung dịch NaOH.

(3) Axit fomic tham gia phản ứng tráng bạc

(4) liên kết hiđro là lý do chính khiến cho etanol có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn của đimetyl ete.

(5) nhiệt độ sôi của axit fomic cao hơn nữa nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic tính năng với Cu(OH)2/NaOH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không có phản ứng này.

Các dìm xét đúng là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


(1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai vị rượu etylic không tác dụng với NaOH.

Xem thêm: Cách Viết Tên Đề Bài Đẹp Đến Thế!, Các Ý Tưởng Viết Tiêu Đề Độc Đáo 2022

(5) sai vì nhiệt độ sôi của axit fomic tốt hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.

Câu 4. Để sáng tỏ ank-1-in với anken, ta hoàn toàn có thể dùng

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch AgNO3trong NH3

D. Dung dịch HBr

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Để nhận thấy ank-1-in với anken ta thực hiện dung dịch AgNO3/NH3.

Chỉ có Ank-1-in phản bội ứng sẽ tạo kết tủa màu sắc vàng.

CnH2n-2+ xAgNO3+ xNH3→ CnH2n-2-xAgx↓vàng + xNH4NO3. (x là số nguyên tử H bị sửa chữa bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể ví như Ank-1-in ở đó là Axetilen thì ta có phương trình làm phản ứng hóa học sau:

CH ≡ CH + 2AgNO3+ 2NH3→ CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 5.Cho axetilen bội nghịch ứng với dung dịch brom dư thu được thành phầm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2– CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:


Phương trình bội phản ứng hóa học xảy ra

CH≡CH + 2Br2→ CHBr2– CHBr2


Câu 6.Cho propin qua nước tất cả HgSO4ở 80oC chế tác ra sản phẩm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Sản phẩm khác.

Xem thêm: New Sec Trong Toán Học Là Gì ? Sec X Là Gì

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7.Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, xong phản ứng thu được kết tủa màu kim cương nhạt. Khí X là