Hcl + C2Ag2

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Hcl + c2ag2

*

Cho những chất sau : CaC2,CH4,C2Ag2,Al4C3,C2H5OH,CH3CH2CH2CH3. Hầu như chất nào hoàn toàn có thể điều chế thẳng ra C2H2,C2H4,CH2=CH-CH=CH2 ? Viết phương trình bội phản ứng .


*

Điều chế C2H2

(CaC_2 + 2H_2O o Ca(OH)_2 + C_2H_2\Ag_2C_2 + 2HCl o 2AgCl + C_2H_2\2CH_4 xrightarrowt^o,lln C_2H_2 + 3H_2)

Điều chế C2H4

(Al_4C_3+12H_2O o 4Al(OH)_3 + 3CH_4\C_2H_5OH xrightarrowt^o,H_2SO_4 C_2H_4 + H_2O)

Điều chế CH2=CH-CH=CH2

(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^o,xt CH_2=CH-CH=CH_2 + 2H_2)


*

Câu 3: Polibuta - 1,3 - dien là thành phầm của phản bội ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CH-CN CH

B. CH3-CH-CH=CH-CH3 C. CH2=C-CH=CH2-CH3

D. CH2=CH-CH=CH2 

 
Xem thêm: Giải Bài 2 Tập Bản Đồ 9 : Dựa Vào Hình 18, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Ngắn Nhất

*

Viết phương trình phản bội ứng điều chế những hợp chất tiếp sau đây thành anken ham mê hợp

CH3CHBr-CHBrCH3; CH3CHBr-CBr(CH3)2; CH3CHBr-CH(CH3)2


a) Viết phương trình phản nghịch ứng điều chế những hợp chất dưới đây từ các anken say mê hợp:

CH3CHBr – CHBrCH3 ; CH3CHBr – CBr(CH3)2 ; CH3CHBr – CH(CH3)2

b) Viết công thức kết cấu và call tên những anken pha trộn được khi bóc tách H2O từ những ancol sau: CH3 – CHOH – CH3 ; 

CH3 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH ; (CH3)3C – OH

c) Viết bội nghịch ứng trùng hợp của các chất sau: CH2 = CH2 ; CH2 = C(CH3)2 ; CH2 = CHCl

d) Viết phương trình chức năng với thuốc tím và trùng hợp của những chất sau:etilen, propilen, isobuten.


X là hiđrocacbon gồm 4 đồng phân cis, trans. X là hiđrocacbon nào trong các các hiđrocacbon sau ?

A. CH3–CH=CH–CH=CH–CH2–CH3

B. CH2=CH–CH=CH–CH3

C. CH3–CH=CH–CH=CH–CH3

D. CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2


Thực hiện nay dãy đổi khác sau:

Đá vôi➝CaO➝CaC2➝axetilen➝vinylaxetilen➝but-1,3-đien➝cao su buna

viết phương trình trùng hợp từ các monome sau:

a,CH2=CH2 B,CH2=C(CH3)2 c,CH2=CHCl D,buta-1,3-dien e,isopren

giúp dùm e buộc phải gấp buổi tối nay thời điểm 9h30 e sẽ gấp


Viết công thức kết cấu và call tên các anken pha chế được bóc tách H2O từ các ancol sau

CH3-CHOH-CH3; CH3-CH2-CH2OH; CH3-CH2-CH2-CH2OH; (CH3)3C-OH
Xem thêm: Getting Started Unit 9 Lớp 11 Sách Mới Trang 46, Tiếng Anh 11 Unit 9: Getting Started

Hợp hóa học hữu cơ với CTCT CH2,=C(CH3)-CH(CH3)-CH2,-CH2,có tên gọi:

 A. 2,3-dimetylpent-1-en. B. 2,3-dimetylpentan.

 C. 2,2-dimetylpentan. D. 2,3-dimetylpentin.


dẫn 10,08 lít hh x gồm:c2h2,c2h4,ch4 qua dd agno3/nh3 dư thì chiếm được 24g kết tủa.Hỗn đúng theo khí còn lại vào nước br2 dư thì gồm 3,36 lít khí bay ra