Be Exposed To Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Be exposed to là gì

*
*
*

exposed
*

expose /iks"pouz/ ngoại cồn từ phơi ra trưng bày ra, phô ra; tách bóc trần, phơi trần, vun trần, bộc lộto expose crime: vạch è cổ tội ácto expose someone: gạch mặt nạ ai, vạch trằn tội ác của ai bày ra để bán, trưng bày đặt vào (nơi nguy hiểm...), đặt vào tình chũm dễ bị (tai nan...)to expose someone to lớn danger: để ai vào tình núm hiểm nguy (động tính từ thừa khứ) xoay về (nhà...)exposed khổng lồ the south: xoay về phía nam vứt vứt (đứa con) ra bên ngoài đường (nhiếp ảnh) phơi quý phái (phim ảnh)
để lộexposed joist: rầm để lộexposed joist: dầm để lộđược lộ sánglộceiling (with exposed beam): trần gồm dầm lộ ra ngoàiexposed anticline: nếp lồi lộexposed concrete: bê tông lộ ra ngoàiexposed direction: phương lộexposed face: bề mặt lộ ra ngoàiexposed intake: cống lấy nước lộ thiênexposed joint: mọt nối lòi ra ngoàiexposed joist: rầm để lộexposed joist: dầm nhằm lộexposed location single buoy mooring (ELSBM): sự neo phao ở vị trí lộexposed penstock: đường ống áp lực lộexposed pipe: ống lộ ra ngoàiexposed point: điểm lộexposed reinforcement: cốt thép lộ ra ngoàiexposed suspension system: hệ (trần) treo lộ ra ngoàiexposed suspension system: hệ treo lộ ra ngoàiexposed wall: tường lòi ra ngoàisemi exposed suspension system: hệ treo lòi ra ngoài một phầnexposed masonrykhối xây ko trátexposed surfacemặt hởexposed wiringdây điện không bọc vỏ
*Xem thêm: "Give Him The Shove Là Gì Trong Tiếng Việt? Give Him The Shove Nghĩa Là Gì

*

*

exposed

Từ điển Collocation

exposed adj.

VERBS be, feel | become | leave sb/sth Depletion of the ozone layer leaves the earth"s surface increasingly exposed lớn harmful radiation from the sun.

ADV. extremely, heavily (business), highly, very The country became highly exposed khổng lồ the vagaries of international markets. | completely, fully, totally | increasingly | fairly, rather, relatively | dangerously, painfully The postponement of difficult decisions left the government dangerously exposed khổng lồ American influence.

PREP. khổng lồ The garden was very exposed khổng lồ westerly winds.

Từ điển WordNet


n.

v.

expose or make accessible lớn some kích hoạt or influence

Expose your students to art

expose the blanket to sunshine

expose to lớn light, of photographic filmabandon by leaving out in the open air

The infant was exposed by the teenage mother

After Christmas, many pets get abandoned
Xem thêm: Lễ Hội An Thả Đèn Hoa Đăng Vào Ngày Nào ? Lễ Hội Hoa Đăng Hội An

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: open uncoveredexposes|exposed|exposingsyn.: disclose display mở cửa reveal show uncover unmaskant.: conceal cover hide