Bài thu hoạch cảm tình đoàn năm 2021

     

Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn là gì? Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn để làm gì? Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn 2022? Hướng dẫn làm bài thu hoạch cảm tình Đoàn?


Bài thu hoạch cảm tình Đoàn là bài viết ghi lại các nội dung trong quá trình học lớp cảm tình Đoàn sau khi tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn do các đơn vị tổ chức và là bài viết bắt buộc các cá nhân đoàn viên phải thực hiện sau khi đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình của Đoàn. Vậy bài thu hoạch cảm tình Đoàn viết như thế nào, dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cho bạn đọc.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch cảm tình đoàn năm 2021

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568


1. Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn là gì? 

Khi tham gia lớp cảm tình đoàn thì bài thu hoạch cảm tình Đoàn là bài viết mà doàn viên phải thực hiện sau khi đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình của Đoàn tổ chức để có thể đánh giá được mức độ tham gia và hiểu biết của đoàn viên trong quá trình tham gia. Nội dung bài viết sẽ góp phần tổng kết lại kiến thức của đoàn viên và là bước đệm giúp các cá nhân có nguyện vọng muốn trở thành Đoàn viên Hồ Chí Minh tiếp cận với những nguồn lý luận chính trị, tư tưởng chủ đạo, đường đi lối bước, hướng đi của tổ chức Đoàn từ đó xác định được động cơ đúng đắn để vào Đoàn, đảng cộng sản Việt nam.

Bài viết cảm tình đoàn này nếu xét theo hướng chiều sâu, qua bài thu hoạch cảm tình nó sẽ giúp học viên thể hiện con người, khát vọng, tinh thần, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và dự đoán được tương lai của học viên khi trở thành Đoàn viên chính thức.

Căn cứ theo đó một cá nhân để làm một bài thu hoạch hay, ý nghĩa có chiều sâu thì trước hết các thông tin truyền tải trong nội dung bài viết phải đúng, đủ và thật. Nội dung chúng tôi muốn nói là đúng theo nghĩa ở đây là đúng trọng tâm của bài thu hoạch, đủ ở đây là đủ những thông tin cần thiết và học viên biết cách phân tích chi tiết các khía cạnh của chủ điểm.

Khi thực hiện bài viết thu hoạch thì học viên cần đảm bảo các thông tin trong bài thu hoạch là những thông tin mang tính chính thống, có tính chính xác cao nhất của các luận cứ trong bài thu hoạch. Tuyệt đối không mang tư tưởng cá nhân, ý chí chủ quan để đánh giá một cách phiến diện, không đúng với chủ trương, quan điểm đường lối của Đảng, đoàn.

2. Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn để làm gì? 

Kết nạp Đoàn luôn là một trong những niềm yêu thích của nhiều bạn học sinh, sinh viên. Khi vào Đoàn các bạn sẽ được hoạt động trong một môi trường năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, được tham gia vào các hoạt động phong trào văn – thể – mỹ ở trường và các cơ sở Đoàn ở địa phương qua đó được rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân trở thành một Đoàn viên ưu tú. Mẫu thu hoạch cảm tình Đoàn để ghi lại những dấu ấn và hoạt động khi tham gia quá trình học lớp cảm tình Đoàn.

3. Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn:

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất – Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Có thể nói, là một đoàn viên thanh niên thời kỳ mới, mỗi đoàn viên hãy nhận thức rằng ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, còn phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên.

Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải có trách nhiệm và phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đoàn viên phải tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, trung thực và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Ladytv - Top 15 Vòng Tròn 12 Số

Để Đoàn Thanh niên và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bên cạnh sự chủ động, tích cực của tổ chức Đoàn Thanh niên, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, vào cuộc của các cấp chính quyền, các đoàn thể.

4. Hướng dẫn làm mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn:

Hiện nay để một cá nhân trở thành dảng viên thì rất dẽ, việc có thể trở thành một Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Việt nam chỉ cần bạn nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều sẽ được xét kết nạp Đoàn. Trong đó, bạn sẽ phải tham gia học một lớp cảm tình đoàn và sau đó hoàn thành một bài thu hoạch nhận thức về đoàn.

Hiện nay thật không khó để thấy có rất nhiều bạn vẫn còn khá lúng túng trong việc này bởi không biết phải viết bài thu hoạch cảm tình đoàn ra sao, bắt đầu và kết thúc như thế nào, cách trình bày ra sao,… bạn có thể tìm thấy rất nhiều mẫu bài thu hoạch cảm tình đoàn được nhiều người chia sẻ, nên chúng tôi sẽ không đưa ra một bài mẫu nào mà sẽ đưa ra những cách trình bày bài thu hoạch cảm tình đoàn để các bạn có thể linh hoạt vận dụng và viết theo phong cách của bản thân như chúng ta đã thấy nhưng phải đầy đủ.

– Về cấu trúc: một bài thu hoạch cảm tình đoàn thường là một bài văn dài gồm nhiều đoạn văn với 3 phần mở bài, thân bài và kết bài.

– Mục đích của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn phải nhấn mạnh về việc Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

– Tính chất của Đoàn thanh niên cộng sản phải đề cập đến chất chính trị – xã hội thông qua 02 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng.

– Chứng năng và vị trí vai trò của đoàn.

– Nguyên tắc hoạt động của đoàn.

Xem thêm: On The Side Spa - 82 Synonyms & Antonyms For On The Side

– Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn mỗi học viên cần phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào? Với phần nội dung này học viên cần thể hiện sự quyết tâm học hỏi, tu dưỡng, khát vọng của học viên trong việc rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho tổ chức Đoàn.

– Về nội dung: không có một yêu cầu rõ ràng là bạn sẽ phải viết cái gì. Bạn có thể lựa chọn nhiều cách viết khác nhau miễn là thể hiện được quan điểm cá nhân của bạn với việc vào Đoàn. Ví dụ như là:

+ Cách một, trả lời câu hỏi: cách này thì khá đơn giản bạn chỉ cần viết một bài thu hoạch trả lời một số câu hỏi cho sẵn là được. Một số câu hỏi đó có thể là: Vì sao bạn vào đoàn? Nêu hiểu biết của em về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Em sẽ làm gì để xứng đáng là một người Đoàn viên trong thời đại hiện nay?…

+ Cách hai, cách này thì hơi khó hơn một chút thường dành cho những bạn viết văn tốt và có vốn từ rộng, làm theo cách này bạn sẽ phải viết một bài văn thể hiện được những suy nghĩ, tâm tư tình cảm, quan điểm và ước muốn của bạn về tổ chức Đoàn. Ví dụ, bạn có thể kể một câu chuyện mà khiến cho bạn khao khát muốn được kết nạp đoàn chẳng hạn hoặc nói về mục tiêu của bạn trong tương lai mà việc vào đoàn là một tất yếu,…